Bijgewerkt: 22 april 2024

Mozaïekmuur
Jeltje van Houten - 2012

Foto's -> Kunstwerken -> Mozaïek Muur

MozaïekmuurJeltje van Houten
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het 'Buurt in beeld' kunstwerk op de muur van de flat aan de Lindenlaan

Op maandagmiddag 23 januari 2012 vond de onthulling van het kunstwerk ‘Buurt in Beeld’ aan de Lindenlaan in Amstelveen plaats, onder grote belangstelling. In opdracht van de woningcorporatie Eigen Haard en de gemeente Amstelveen is onder leiding van beeldend kunstenaars Nicole van Buuren en Jeltje van Houten van 2VanKunst het community art project, 'Buurt in beeld' uitgevoerd in de wijk Keizer Karelpark in Amstelveen. Het project is in mei 2011 gestart en afgerond in juli 2011. De locatie van het kunstwerk is op de muur van een 3 etages hoge flat aan de Lindenlaan en werd door de opdrachtgevers bepaald. De bedoeling was om aan deze muur 10 panelen te bevestigen in 5 kleuren, met daarop composities van foto’s, gemaakt door bewoners uit de wijk. Als het duister, of donker is, is er langs de rand rond elk paneel een strook licht te zien in dezelfde kleur van het betreffende paneel.

buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De muziekanten van 'Datura' verwelkomen iedereen met stijlvolle middeleeuwse muziek, zoals dat
in de tijd van Keizer Karel werd gespeeld


De vele mensen verzamelden zich eerst in de Buurtkamer, waar een groep muziekanten van 'Datura' middeleeuwse muziek speelden in verband met de naamgever van de wijk: Karel V. (1500-1558). Hij was sinds 1506 landsheer van alle Nederlandse gewesten van 1516 tot 1556.

buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Koos Hagen, de stadsdichter van Amstelveen, is de ceremoniemeester vandaag


Na een hapje en drankje begon Koos Hagen, de stadsdichter van Amstelveen met de feestelijke onthulling. Helaas moest de bedenker van het project, Hans de Weers, opbouwmedewerker van de Stichting Cardanus zich door ziekte afmelden, dus de stadsdichter werd gevraagd door de organisatoren om als gastheer, de feestelijke middag te begeleiden.

buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De Buurtkamer is volledig 'uitverkocht' door de vele mensen die naar de opening kwamen


Koos Hagen: 'Voor wij beginnen, een kleine opheldering. Als je mensen in de wijk interviewt van hoe zit het eigenlijk met het Keizer Karelpark, dan krijg je gauw: Karel wie? Er zijn dus misverstanden over. De naamgever van deze wijk is Karel de Vijfde, geboren in 1500. Hij heeft de verordening uitgevaardigd in 1523, dat de Amstelveners het recht hadden om met een paardenmarkt te beginnen. Nou, wij klagen nog wel eens over de regeltjes vanuit het stadshuis, uit Den Haag, uit de EU, maar moet je nagaan, zelfs in 1523 kon je hier niet met een paardenmarkt beginnen, zonder de toestemming van de keizer'- aldus de stadsdichter.

Na de inleiding van de heer Hagen, kwam wethouder Jan-Willem Groot (CDA) naar voren en vertelde over hoe dit kunstwerk gemaakt kon worden: 'Wij hebben in 2009 in een convenant afgesproken met Eigen Haard en de bewoners, hoe wij een aantal zaken in de wijk zouden opknappen.

buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jan-Willem Groot vertelt over het in 2009 gesloten convenant, waardoor in de wijk de leefbaarheid is vergroot


Het ging over een aantal thema’s, zoals veiligheid, lokale economie, leefbaarheid, identiteit, maar ook de sociale verbanden. Wij hebben nu al een aantal zaken volbracht, maar wij moeten in de volgende jaren verder. Wij willen bijvoorbeeld het kruispunt hier aanpakken om het veiliger te maken en de toestroming te verbeteren. Dus wij gaan verder en dat is in het belang van elke wijk in Amstelveen. Het levendig en leefbaar maken van de wijk en het ook gezellige houden. Vandaar, dat wij hier een kunstwerk gaan onthullen.'

buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van den Bergh Jets, vice-voorzitter van Eigen Haard, vertelt over het vele werk, dat de wooncorporatie deed en nog gaat doen in deze wijk


Jan van den Bergh Jets, vice-voorzitter van wooncorporatie Eigen Haard, was de volgende spreker en hij zei in zijn toespraak, dat sinds de ondertekening van het convenant al heel veel in werking werd gezet. 'Wij hebben hard gewerkt vorig jaar, om de eerste paal te kunnen slaan voor de nieuwbouw aan de Olmenlaan/ Lindenlaan voor de zomer, als het goed gaat. Hier bouwt Eigen Haard 119 appartementen en eengezinswoningen, waaronder een thuishuis voor alleenstaande senioren en dat is heel bijzonder. Ook komt er op de begane grond een gezondheidscentrum, waar wij diverse gezondheidsdiensten uit de wijk onder één dak proberen te brengen. Eigen Haard wil de kwaliteit inde wijk behouden en waar nodig, versterken. Dit jaar starten wij met een onderzoek om in diverse complexen te bepalen op welke wijze deze gerenoveerd kunnen worden. De meeste woningen in het Keizer Karelpark zijn in de jaren 1950-60 gebouwd en toch een beetje verouderd. Wij gaan ze renoveren, om ze klaar te maken voor de toekomst. Ook geven wij extra aandacht aan het onderhoud. Vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld de gevels gereinigd aan de Acacialaan en de Ambrosiuslaan. Wij hebben ook met de wethouder gesproken om de onderverhuur aan te pakken en dit heeft tot een heel goed resultaat geleid. Zonder de hulp en inbreng van Cardanus had dit kunstwerk niet zo snel tot stand kunnen komen en dit geldt ook voor andere leefbaarheids initiatieven die in het afgelopen jaar waren opgezet. Alle medewerkers enorm bedankt hiervoor, namens Eigen Haard!'- eindigde de toespraak van de vice-voorzitter.

Beeldend kunstenaar Jeltje Van Houten sprak de mensen toe: 'Geweldig, dat u hier allemaal in zo grote getale bent gekomen om de onthulling van het kunstwerk Buurt in beeld bij te wonen. Dit kunstwerk is het resultaat van alweer het 4de Community Art project in Amstelveen op rij. Dit soort initiatieven is natuurlijk ergens begonnen, komen niet zomaar uit de lucht vallen, dat begint met een idee, een mens met een idee, bij een mens dat durft te dromen.

buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jeltje van Houten, beeldend kunstenaar, aan het woord


Een droom om in te geloven en daarbij het talent heeft anderen te enthousiasmeren, om er samen de schouders onder te zetten. En daar is waar het gebeurt, daar is het waar het begint. Ik wil u daarom mee terugnemen naar het jaar 2007. Hans de Weers, opbouwwerker bij de Stichting Cardanus in Amstelveen, hoorde toentertijd van een project in Wageningen, waar wijkbewoners onder leiding van een kunstenaar aan het werk sloegen, om een kunstwerk te maken dat na voltooiing een plaats zou krijgen in de eigen wijk. Hans nam toen het initiatief: Want wat daar lukt, dat kan toch ook van de grond komen in Amstelveen? De gemeente werd op de hoogte gebracht en omarmde het idee, ze besloot het project financieel te ondersteunen, zodat opstarten van het project mogelijk werd. Hans vond in Nicole en mij twee bevlogen medestanders. We zouden van start gaan in het Stadshart, er verschenen oproepen in wijkkranten en folders werden rondgedeeld. De gemeente keek mee, de ambtenaren keken mee, want de resultaten kwamen tenslotte op soms prominente plekken in Amstelveen te staan. De start was spannend, zou het van de grond komen, zou het lukken? Deze zorg bleek ongegrond, de deuren in de wijk gingen open, buren namen elkaar mee, vertelden elkaar over het project, hoe leuk het was! We kunnen nu met trots zeggen, dat we na de succesvolle projecten in het Stadshart met 'Het Lint', het Keizer Karelpark met 'De Bank' van iedereen in Randwijck met 'Kijk op de wijck' en nu met het kunstwerk 'Buurt in beeld' iets moois hebben neergezet. En dat begint bij een mens met een idee, een droom, daar begint het.

De man, waar ik het over had, Hans de Weers, zo nauw verbonden met het welslagen van deze projecten, kan hier vandaag jammer genoeg niet aanwezig zijn. Toch wil ik u vragen om voor hem te applaudisseren, want het zijn de dromers, de bevlogenen die we zo nodig hebben, zij zijn het die de wereld wat mooier kunnen kleuren! Beeldend kunstenaar Nicole van Buuren: 'Het project 'Buurt in Beeld' is ontstaan juist op deze muur, vanwege de overlast die bewoners hadden van graffiti en voetballen tegen de muur. Het was een initiatief van Eigen Haard, toen nog Woongroep Holland en Cardanus.

buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Nicole van Buuren, beeldend kunstenaar, vertelt over hoeveel mensen en bedrijven aan dit project meewerkten


Jeltje en ik hebben als bureau 2VanKunst, op verzoek van Eigen Haard een ontwerp gemaakt voor een compositie van 10 gekleurde panelen op de muur, met een subtiel randje - energiezuinige led verlichting - in de kleur van het paneel, dat ’s avonds zichtbaar wordt. Dit was het raamwerk voor het community art project, dat in mei vorig jaar van start ging. Van een afstand is het kunstwerk een compositie van grote gekleurde vlakken. Als je er dichterbij komt, zie je de compositie van foto’s van de deelnemers op de panelen. Het kunstwerk is voor en door bewoners gemaakt voor de eigen buurt. Ik wil iedereen ook graag even noemen en bedanken voor hun inzet: Joan, Carina, Johan en Maaike, Frits, Laurens en Leonie, Greet, Jankrishna, Karel, Jan, Irene, Monique en Clement, Maarten, Monique en Philip, Martijn, Refkele, Fatima, Koos, Tine, Sozan en Mariek.

In mei gingen we met elkaar eerst op zoek naar thema’s voor de foto’s: mensen uit de wijk, feest in de wijk, kunst in de wijk, sport in de wijk, natuur in de wijk, architectuur in de wijk en verschillende buurtkarakteristieken. De 10 panelen hadden elk één van deze thema’s. Uit de vele foto's, die gemaakt zijn en die iedereen gemakkelijk op de website van het project kon zetten, (met dank aan Marc Kok) hebben de deelnemers foto’s geselecteerd, waarmee mooie composities zijn gemaakt op de 10 panelen. In kleine groepjes bogen zij zich over een paneel en daarna werd dat in de hele groep getoond en besproken en werden alle composities tot 1 geheel gemaakt: door een speciaal groot element op elk paneel aan te brengen en door alle panelen een zelfde achtergrond van een uitsnede van de plattegrond van de wijk te geven. We hebben met de computer gewerkt, met de inzet van vooral Clement uit de groep om de foto’s in één kleur te wassen en ook weer Marc. We hebben met z’n allen met foto’s geschoven, geplakt en geknipt en composities van de beste foto’s gemaakt. Imago Printing uit Amsterdam heeft de digitale bestanden op aluminium sandwichpanelen gedrukt.

De muur werd lichtgrijs geschilderd door WKB schilders, dat mooi paste bij de opgeknapte Rabobank, met dank aan de firma Netjes, de Rabobank en het wijkplatform Keizer Karelpark. Verbindend element tussen de panelen is het gedicht over de naamgeving van de wijk, speciaal voor deze gelegenheid geschreven, door Koos Hagen, onze ceremoniemeester op dit moment, maar ook Stadsdichter van de gemeente Amstelveen, wijkgenoot èn deelnemer aan het project. Met hulp van de gemeente en de stichting Theo Jansen MOC kon dit gedicht op de muur geschilderd worden. Tenslotte hebben we met de deelnemers nagedacht over, hoe de overlast van voetballen tegen de muur binnen het project opgelost zou kunnen worden en zijn we uitgekomen op de vuurdoornhaag, die onder tegen de muur aanstaat, met dank aan de gemeente en de bijdrage van het wijkplatform. De betrokkenheid van de deelnemers bleef ook na het afronden van de creatieve kant van het project in juli groot. Tijdens de vergunningaanvraag en de uitvoering van het schilderwerk door Lettercenter in Amstelveen en het afronden van de bevestiging van de panelen met de verlichting op de muur door het installatiebedrijf Vlaanderen & V.d. Willik uit Huizen.

Ik wil afsluiten met dank aan alle deelnemers voor een leuk maakproces, waarbij we elkaar beter hebben leren kennen en wat een prachtig resultaat heeft opgeleverd voor de wijk, waar we hopelijk nog lang van kunnen genieten.'

buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De muziekanten begeleiden de mensen naar het kunstwerk


Na de toespraken liep het gezelschap naar de muur van de flat, waar de stadsdichter de mensen weer toesprak over de betekenis van het kunstwerk. 'U ziet achter mij de namen van Gijsbrecht de Vierde van Amstel, u ziet de naam van Floris van Holland de Vijfde, maar hoe dan ook hij heeft hem om zeep geholpen in het jaar 1296. Dat was een barre tijd van de krijgsheren, wees maar blij dat nu in 2012 wij hier leven in Amstelveen met een muur als communicatiemiddel.’

buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De leden van het 'onthullings comité ' kregen brandende fakkels


‘Hier staat er iets van de Oudheid, van de oude Chinezen, de oude Romeinen in de tijdperk van Twitter en Facebook, wat moeten wij met deze muur? Deze muur geeft je een signaal, brengt jezelf in beeld. Nu ziet u hier de straatnamen, u ziet de activiteiten, het hele leven van de buurt hier, samengebracht in dit kunstwerk. '

buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Koos Hagen, stadsdichter, spreekt de mensen toe voor het kunstwerk


buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De daadwerkelijke officiële onthulling gebeurt voor de muur van de flat


buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het publiek volgt van een afstand de onthulling van het gigantische kunstwerk


buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De hele groep staat na de onthulling nog even stil voor de foto, onder het voltooide kunstwerk 'Buurt in beeld' project in het Keizer Karelpark


buurtbeeld Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het 'Buurt in beeld' kunstwerk op de muur van de flat aan de Lindenlaan


De mensen die aan dit project meededen, kregen een brandende fakkel in hun hand en voor de muur 'Buurt in beeld' onthulden ze symbolisch het kunstwerk. Na de gebruikelijke foto’s liep het gezelschap terug naar de Buurtkamer, waar zij met een hapje en drankje konden napraten over het kunstwerk en over deze zeer actieve middag.

De tekst op de muur is een gedicht van stadsdichter Koos Hagen:
'Ooit lag hier een moeras,
waar adellijke heren
als Gijsbrecht en graaf Floris
natte voeten haalden
tot Karel V ’t geweld van water wist te keren.
Zijn keizerlijke naam
draagt onze wijk met ere.'

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kunstwerken