Bijgewerkt: 8 december 2021

Nieuwjaarsreceptie - 2012

Foto's -> Gebeurtenissen -> Nieuwjaarsrecepties gemeente

Nieuwjaarsreceptie
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Jan van Zanen en zijn echtgenote Marian, ontvangen de gasten van de receptie

Op maandagavond 2 januari 2012 waren de Amstelveense burgers uitgenodigd voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in het raadhuis. Hoewel de gemeente Amstelveen een sobere receptie had aangekondigd, werd dit niet opgemerkt door de honderden bezoekers.

receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Elly Meekel dirigeert de Amstelveense Accordeon Vereniging Concertina's in de hal van het raadhuis


De rituele gemeentelijke bijeenkomst werd bij binnenkomst weer opgefleurd door de Amstelveense Accordeon Vereniging Concertina’s, onder leiding van dirigent Elly Meekel. Door hun vrolijke muziek werd de goede toon meteen al gezet.

Bij de ingang stond burgemeester Jan van Zanen met zijn echtgenote Marian, waar zij de gasten ontvingen, waaronder vele bekenden, zoals dhr Litjens burgemeester van Aalsmeer met echtgenote. De gasten konden doorlopen naar de eerste etage waar zij werden verwelkomd met een drankje naast de raadzaal in de foyer.

receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Pieter Litjens, burgemeester van Aalsmeer kwam met zijn echtgenote naar Amstelveen


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Jan van Zanen en kunstschilder Dirk Annokee hebben groot plezier bij de ingang


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen ontvangt de heer Leen Schaap, districtchef Zuid van de Politie Amsterdam-Amstelland


Er kwamen zoveel mensen vanaf 19.00 uur, dat de burgemeester zich om half acht naar boven moest spoeden voor zijn Nieuwjaarsrede. De aanwezigen luisterden aandachtig naar de terugblik van het jaar 2011 van de burgemeester. In zijn toespraak werd een aantal dramatische gebeurtenissen die in Amstelveen hadden plaatsgevonden, onder de loep genomen. Zoals bijvoorbeeld de stijging van het aantal woninginbraken in de stad en de afschuwelijke afloop van een buurtbarbecue bij Marketenster begin juli.

receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Van Zanen ontvangt de heer Cor Aarts van VNF en mevrouw Tineke Hanssen, directeur van de Ondernemersvereniging Amstelveen


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tieke Roosen en Jan Schake van Wijngaard de Amsteltuin melden zich bij de burgemeester


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De gastvrouw van de avond Yvonne Meijers, adviseur van kabinetzaken van de gemeente, verwelkomt de aanwezigen in de foyer van het raadhuis


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Voor de toespraak begint, spreken journalist Johan Bos met kunstschilder Ton de Haas elkaar


Gelukkig vertelde hij ook over de positieve gebeurtenissen. 'Ondernemers investeerden, winkels, bedrijven gingen open, of werden vernieuwd. Eerste palen gingen de grond in voor woningen, onderwijshuisvesting' – aldus burgemeester Van Zanen. Hierbij de volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jan van Zanen:

Dames en heren,
Welkom op de Amstelveense nieuwjaarsbijeenkomst 2012. ‘… De energie is op, oké, maar niet de mijne, en niet de uwe. We kunnen ook nog zelf en met de hand de wagen duwen ziezo, als je dat maar niet vergeet, want o, o, o Wat een planeet ...’(deel liedtekst van Conny Stuart uit de musical ‘Wat een planeet’ van Annie M. G. Schmidt 1974)


Een bijeenkomst als deze is hèt moment om de start van een nieuw jaar in te luiden. Maar ook een moment om terug te blikken en daarmee inspiratie en energie op te doen. Inspiratie en energie om 2012 tot een mooi jaar te maken. Ik sta stil bij wat ons raakte. In de wereld en in Amstelveen …(want) er gebeurde veel in 2011. Vele gebeurtenissen die de aarde deden schudden op haar grondvesten.

De Arabische Lente. Occupy. Massale protesten op straat. De wereldwijde financiële crisis. En niet te vergeten het letterlijke schudden van de aarde: de tsunami in Japan. Wereldwijde ontwikkelingen, die ook ons, de Amstelveners, niet voorbij gaan. Want niet alleen wereldwijd is er sprake van een financiële crisis, ook Nederland bevindt zich in een recessie. Lastige tijden. Voor onze inwoners. Voor ondernemers. Voor iedereen nemen de lasten toe. Het treft ons allemaal. Ook de gemeente buigt om, met als uitgangspunt, dat de mensen die het het hardst nodig hebben, op ons moeten kunnen blijven rekenen. De financiële duimschroeven van de rijksoverheid, teruglopende inkomsten sowieso, dwingen ons (nog) kritischer te zijn op onze uitgaven. Waaraan besteden we onze euro’s? Bij u thuis, of bij u op de zaak is het niet anders.

receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Het thema dit jaar is: 'In 2012 moeten we 't samen doen'


Een andere wereldwijde gebeurtenis die ons raakte was de tsunami in Japan. Een ramp van ongekende omvang. Een ramp die veel mensen uit onze gemeenschap beroerde. Een gemeenschap die vele Japanners telt….. Ook in Amstelveen zelf waren er gebeurtenissen die ons raakten. Zo hebben bijvoorbeeld de Amstelveense nasleep van de Amsterdamse zedenzaak, en de afschuwelijke afloop van een buurtbarbecue bij Marketenster begin juli, een diepe indruk gemaakt. Onze gedachten gingen en gaan uit naar de getroffen ouders, kinderen en slachtoffers.

Net als naar de moeder van de sportduiker waarvan het lot - hij is vermist sinds 20 november - nog steeds onbekend is. Gebeurtenissen als deze, de gevoelens die zij oproepen roepen om reactie. Een voorbeeld. Voor de slachtoffers van de Tsunami organiseerden inwoners allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Samen met Amsterdam werd een benefietwedstrijd georganiseerd in de Amsterdam Arena, waar Ajax speelde tegen een Japanse club. Een mooi gebaar. Een mooi gebaar met resultaat.

Reacties als deze tonen (tegelijk) veerkracht. De veerkracht die een gemeenschap kan tonen. Laat dat in 2012 niet anders zijn. Het jaar 2011 bracht (overigens) ook ander lief en leed. De wereld ontvielen Elisabeth Taylor en Václav Havel, Nederland ontvielen Albert Heijn, Willem Duys, Hella Haasse en Johnny èn Rijk. Ons ontvielen wielerlegende Peter Post, beeldend kunstenaar Pieter de Monchy en vooraanstaand PvdA-raadslid Roel Weemer.

RKAVIC verloor een voetballer, de afgelopen weken verloren twee Amstelveners het leven bij een ongeluk in het verkeer. Maar ook mooie momenten kleurden het jaar 2011. Prijzen werden gewonnen, (bijvoorbeeld) door een visboer, kunstenaars en bridgers. Ondernemers investeerden. Winkels, bedrijven gingen open of werden vernieuwd. Eerste palen gingen de grond in voor woningen, onderwijshuisvesting.

In Bovenkerk kun je weer lopen, in Uilenstede wordt gebouwd, het Oude Dorp kreeg een plein èn tal van nieuwe ondernemenden. Ik vind het prachtig en getuigen van lef en optimisme. En waarom ook niet?

Er gebeurde nog meer in 2011: - Amstelveen kende in 2011 de grootste bevolkingsgroei sinds 1995;
- de heemparken De Braak en Jac. P. Thijsse werden rijksmonument;
- het Indiase festival Diwali, opgezet samen met de Indiase gemeenschap, was weer een groot succes;
- trouwen in de openlucht én op zondag werd mogelijk;
- wijkcentrum De Meent, drie clubgebouwen voor de scouts en de landijsbaan gingen open; (en er is zout: maar sneeuw noch ijs)
- een elektrische auto werd aangeschaft,
- Amstelveen werd Millenniumgemeente en tal van verenigingen en instellingen vierden hun jubileum (turnvereniging ODIN, Elsenhove, Poppodium P60, de Nesser dames en Nesser Urbanuskerk, de Open tafel in de Bolder).

Over een actieve gemeenschap gesproken … Waar zouden we zijn zonder een bloeiend verenigingsleven waar talloze mensen in alle anonimiteit bergen werk verzetten. Afgelopen vrijdag nog, vestigden 24 studenten van SVU-volleyball in het VU sportcentrum op Uilenstede een wereldrecord. Teamwork. Ze deden het samen. Gaven een voorbeeld. En dan nu 2012. Ik verheug me op het Olympisch jaar. Op de ambtelijke fusie met Aalsmeer. De gemeenteraden bespreken de voorstellen in februari. Ik verheug me op het Europees Kampioenschap voetbal. Op de 90e verjaardag in mei van Ad – Cocktailtrio – van der Gein. En op het 350-jarig bestaan van buitenplaats Wester-Amstel.

receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

mr. Alphons Böggeman (l), voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen en naast hem staat Michel Becker, raadslid van D66 op de eerste rij


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De burgers van Amstelveen luisteren naar de toespraak van de burgemeester


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Herbert Raat (m) met zijn echgenote luisteren naar de toespraak. Naast hem staat Dirk Landsaat, directeur van het Amstelveens Sportbedrijf


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Omdat de zaal helemaal vol is, luisteren de mensen helemaal achter het podium naar de burgemeester


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De foyer van het raadhuis is helemaal vol met burgers, die graag de speech van de burgemeester willen horen


Er wachten ons in 2012 ook uitdagingen. Het takenpakket van gemeenten neemt de komende jaren toe. In 2012 bereiden wij ons voor op de taken die vanuit de rijksoverheid aan ons worden overgedragen. Op het gebied van jeugdzorg, de AWBZ en de uitvoering van de Wet werken naar vermogen. In 2012 gaan we aan de slag om dit in goede banen te leiden. Werken in en met onze wijken en buurten blijft ook in 2012 wenselijk en noodzakelijk.

Hoe versterken wij met z’n allen de onderlinge binding en hoe kunnen wij gemeenschapszin bevorderen. Via sport, cultuur en onderwijs? Of ook gewoon met onze buren en buurtgenoten …Wat mij betreft nemen inwoners zelf zoveel mogelijk het voortouw. Zij kunnen dat vaak ook het best. Een aantal wijken loopt hierbij voorop. Denk aan Randwijck en Elsrijk.

Burgers in die wijken nemen het voortouw in het organiseren van het gemeenschappelijke. Geweldig is dat. Zorgen voor elkaar. Vrijwilligers (bij bijvoorbeeld buurtverenigingen of de brandweer) droegen hieraan hun steentje bij. 2011 was het jaar van de vrijwilliger. Wat mij betreft is ieder jaar het jaar van de vrijwilliger.

Als het gaat om onze veiligheid. In wijken en buurten. In en om onze woningen. Blijft alertheid geboden. Samen met politie en justitie zijn er resultaten geboekt. Zijn er tal van acties op touw gezet om bijvoorbeeld de stijging van het aantal woninginbraken om te buigen. Met succes. Maar wat mij betreft nog niet genoeg. Een nieuw middel in de strijd tegen inbraken, overlast en overvallen is Burgernet. Inmiddels hebben zich bijna 2.000 bewoners aangemeld. Het is te vroeg om te spreken van een succes, maar een vliegende start is het zeker. U kunt zich nog steeds aanmelden via www.burgernet.nl

Er zijn camera’s geplaatst op en rond het Westwijkplein - ik wacht met smart op wetgeving die mobiele camera’s mogelijk maakt – de nationale politie komt er aan, gisteren begon de nieuwe brandweercommandant Elie van Strien, en ik heb de zogenaamde Voetbalwet het afgelopen jaar toegepast. Dit alles om ervoor te zorgen, dat onze inwoners – jong en oud - zich veilig weten, dat ondernemers in hun winkels, op de bedrijventerreinen veilig zaken kunnen doen; en om er voor te zorgen dat jongeren zonder negatieve beeldvorming kunnen leren, werken en ontspannen. Kortom, om er voor te zorgen dat Amstelveen prettig is en blijft.

receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De serieuze toespraak zet de mensen aan het denken


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De tijd staat even stil


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De boodschap van de burgemeester wordt door iedereen goed beluisterd


Want, Dames en heren,
In goede èn minder goede tijden is Amstelveen een heerlijke stad om in te wonen, te werken of gewoon te vertoeven. Om in te investeren. Te investeren in tijd, talenten en de toekomst. Niet voor niets werd ooit vanuit Amstelveen (richting regio èn Amsterdam) geroepen: zonder turf geen gouden eeuw! Ach, een beetje zelfbewustzijn kan geen kwaad. Een beetje, zei ik.

Een heerlijke stad. Laat dat vooral zo blijven. Samen met u, onze inwoners en bedrijven, de schouders eronder. Het waar maken met z’n allen. Kleine èn grote dingen. Ik herhaal:
‘ … De energie is op, oké,
Maar niet de mijne
en niet de uwe,
We kunnen ook nog zelf
En met de hand
De wagen duwen …’.

Ik nodig U uit, bewoners, ondernemers, medewerkers en bestuurders van Amstelveen, lieve gasten, stap het nieuwe jaar met z’n allen in. Kijkend naar kansen en niet naar bedreigingen. Samen met de regio (niet in de laatste plaats Aalsmeer), Amsterdam èn de provincie. Pak ze. Die kansen.

Dames en heren,
‘Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen’ (vrij naar Hare Majesteit de Koningin). Wat ik hoop heb ik u gezegd. Mijn conclusie en motto luidt: ‘In 2012 moeten we ’t samen doen’ Blijf een beetje van elkaar èn Amstelveen houden. Namens het gemeentebestuur wens ik u een gelukkig 2012.'

receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De mensen in de zaal applaudisseren na de toespraak van de burgemeester


Na de woorden van de burgemeester kreeg zangeres Belinda Valenkamp de microfoon. Zij had al snel de mensen in de zaal geleerd om het refrein van het Amstelveenlied (Avé Amstelveen) mee te zingen. Ondanks het reeds ontstane geroezemoes, wist zij binnen de kortste keren iedereen mee te krijgen en schepte de zangeres een ontspannen sfeer.
receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

En eindelijk kan zangeres Belinda Valenkamp beginnen met een korte zangcursus, om de samenzang van het Amstelveenlied goed te laten verlopen


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Eerst kijken de aanwezigen de kat uit de boom en dan gaat iedereen het Amstelveenlied zingen


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Van Zanen tussen de mensen geeft aanwijzingen, hoe het lied correct gezongen moet worden


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De communicatie adviseurs van de gemeente hebben het snel door en ze dansen zelfs op het ritme van de muziek


receptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

En zo vrolijk eindigde de samenzang tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2012 van de gemeente Amstelveen


Het jaarthema van de burgemeester ‘In 2012 moeten we ’t samen doen’ werd direct door de bewoners van Amstelveen en omstreken uitgevoerd. Ze deden het echt goed samen! Iedereen een voorspoedig samenwerkend Nieuwjaar toegewenst.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen