Bijgewerkt: 22 juli 2024

Veiligere Westwijk
Westwijk Zuid West - 2011

Foto's -> Straatgezichten -> Westwijk West

Veiligere WestwijkWestwijk Zuid West
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Phanos Vastgoed ontwikkelt de Westhoek onder gemeentelijke supervisie

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk, dat wordt afgegeven voor woningen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond (sociale) veiligheid en inbraakpreventie. Tevens is het keurmerk erop gericht, om de woonomgeving veiliger te maken en de sociale controle terug te brengen.

Westhoek Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jeroen Krudde (r) projectmanager van Phanos Vastgoed begeleidt burgemeester Jan van Zanen
naar een van de woningen in Westhove, in Westwijk Zuid West in Amstelveen

Binnen de gemeente Amstelveen worden sinds 2009 alle nieuwbouwwoningen opgeleverd volgens het keurmerk. In een woning met een Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben bewoners 90% minder kans, dat er ingebroken wordt en dat is voor velen een geruststellende gedachte.

Westhoek Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Marian Verkerk van Veiligheids Advies Centrum Guldemond, adviseur met betrekking tot
Politie Keurmerk Veilig Wonen vertelt over de manier, hoe al in de nieuwbouw veiligheidsmaatregelen
worden genomen, om de huizen te beveiligen


Westhoek Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Van Zanen bekijkt een raamslot


Westhoek Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De burgemeester is heel geïnteresseerd in de nieuwe beveiligingstechnieken


Westhoek Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Alle hoeken van de woning worden bekeken

Burgemeester Van Zanen liet zich op woensdagmiddag 26 oktober 2011 op locatie informeren over de eisen die nodig zijn om aan het keurmerk te kunnen voldoen. Een vertegenwoordiger van het Veiligheids Advies Centrum Guldemond heeft in een van de woningen in Westwijk Zuid West een toelichting gegeven.

Westhoek Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Marian Verkerk geeft uitvoerig informatie over de beveiliging van de woningen in de Westhoek

Het hebben van een keurmerk maakt gemeenten aantrekkelijker als woonplaats. Ook andere vormen van criminaliteit, zoals fietsendiefstal en vandalisme in de woonomgeving, nemen af.

Westwijk Zuidwest?
In Westwijk Zuidwest komen ongeveer 1075 nieuwe woningen. De bouwactiviteiten zijn in volle gang. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de bestaande bebouwing van de Westwijk. Aan de oostkant wordt Westwijk Zuid West begrensd door de Noorddammerweg en aan de zuidzijde door de Van Hattumweg. Aan de westkant ligt de strook bestaande woningen langs de Legmeerdijk.

Phanos
Phanos Vastgoed ontwikkelt deze locatie onder gemeentelijke supervisie. In Westwijk Zuid West zal een diversiteit aan woningtypen in uiteenlopende prijsklassen, zowel koop als huur, gebouwd gaan worden. In het gebied zullen ongeveer 1.075 woningen worden gebouwd.
  • Fase 1 met ca. 240 woningen in diverse prijsklasse:De bouw van fase 1a met 231 woningen is afgerond.
  • Fase 2 met ca. 250 woningen in diverse pijsklassen: De bouw van fase 2a, 2b en fase 2d is afgerond. Fase 2c is gedeeltelijk in aanbouw genomen.
  • Fase 3 met ca. 240 woningen in diverse prijsklassen: Op dit moment wordt de grond bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden met betrekking tot het bouwrijp maken zijn eind oktober 2011 gereed.
  • Fase 4 met ca. 340 woningen in diverse prijsklassen: Fase 4a1 wordt binnenkort opgeleverd. Fase 4a2 en 4b zijn in aanbouw. De overige deelfases zijn nog niet in aanbouw.


  • Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten