Bijgewerkt: 6 december 2023

Wijkcentrum De Bolder
30 jaar - 2006

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wijkcentra

Wijkcentrum De Bolder 30 jaar
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De Bolder

Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Toen rond 1970 in de wijk Groenhof de eerste woningen en winkels werden gebouwd, kwam er al direct de vraag vanuit verschillende organisaties en instanties ook een wijkgebouw te realiseren waar wijkgebonden activiteiten konden worden georganiseerd.

Dit verzoek werd gehonoreerd met als gevolg dat De Bolder, een van de fraaist gelegen en drukbezochte wijkcentra in Amstelveen, dertig jaar geleden feestelijk de deuren opende. Zondag werd dit hoogtepunt met een gezellige bijeenkomst voor alle buurtbewoners gevierd.

Eregast was burgemeester Jan van Zanen die ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan een geschenk ter verfraaiing van het gebouw en de omgeving onthulde; een lantaarnpaal met drie verlichtingspunten die links van de ingang van de Bolder zijn vaste plek zal gaan krijgen. Een cadeau overigens dat de eigenaar van het wijkgebouw, de Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan, zelf heeft bekostigd.

De Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan (SOG) is specifiek voor de realisering van het wijkgebouw op 14 maart 1974 opgericht. De stichting was niet alleen verantwoordelijk voor de totstandkoming van het wijkgebouw, maar ook de exploitatie behoorde en behoort tot de dag van vandaag nog steeds tot hun taken.

De belangstelling voor het door de heer Fleury, destijds stedenbouwkundige bij de gemeente Amstelveen, ontworpen centrum was direct groot. Participanten van het eerste uur waren de Stichting Wijkgemeenschap Amstelveen, de Stichting Amstelveens Beraad, de Stichting Sociaal-Kultureel Werk Amstelveen, de Stichting peuterspeelzalen Groenelaan en de Stichting Gemeenschappelijk Instituut voor Sociale Dienstverlening en uiteraard ook de gemeente Amstelveen die destijds werd vertegenwoordigd door wethouder Goudsmit.

De meeste van deze organisaties zijn inmiddels weer opgegaan in andere organisaties zoals Cardanus en Stichting Welzijn Ouderen. De SOG is wel overeind gebleven. Oorspronkelijk werd het bestuur van deze stichting gevormd door een aantal vertegenwoordigers van diverse stichtingen en enige wijkbewoners. Daarin kwam een kentering toen het aantal fusies van de deelnemende stichting iedereen boven het hoofd begon te groeien. Met instemming van de gemeente is er toen gekozen voor een andere bestuurssamenstelling.

„Het bestuur bestaat nu uit vijf leden die allemaal op vrijwillige basis werken," aldus Thomas Bosma, de voorzitter én penningmeester van de stichting. „We benoemen zelf onze nieuwe leden. Niet dat dat vaak voorkomt. Want eigenlijk zijn we allemaal zeer honkvast," voegt de 77-jarige voorzitter er enthousiast aan toe. „Onze secretaris, de heer Samson, bijvoorbeeld is al sinds 1987 actief en een derde lid, mevrouw Slotboom, de enige vrouw overigens in ons midden, al sinds 1988.

En hetzelfde geldt ook voor mijn persoontje. Ik werd lid in 1986, net nadat ik in Amstelveen was komen wonen. Ik heb zelf een boekhoudkundige achtergrond, dus de functie van penningmeester was me op het lijf geschreven. Snel daarna werd me gevraagd ook de functie van voorzitter op me te willen nemen. En beide functies vervul ik nog steeds met groot plezier."

De stichting werkte in eerste instantie in het gebouw De Bolder met twee beheerders en had als belangrijkste gebruikers de Stichting Gemeenschappelijk Instituut voor Sociale Dienstverlening Amstelveen, beter bekend onder de naam de Gisda, en daarvan dan in het bijzonder de sectie bejaarden werk en de Stichting Sociaal Kultureel Amstelveen. Verder werden er nog een aantal kerkdiensten in het gebouw gehouden en ook is er een peuterspeelzaal in gevestigd geweest.

Na verloop van tijd bleek echter dat een andere opzet wenselijk was, mede omdat er van de zijde van de gemeente werd geëist dat het gebouw zich uit de eigen (exploitatie moest bedruipen. Zo'n vijftien jaar geleden zijn we daarom begonnen met de (verhuur van ons gebouw aan de gemeente. De gemeente op haar beurt verhuurt het weer aan 'Cardanus en aan de Stichting Welzijn Ouderen," licht voorzitter Bosma toe.

De SOG zorgt als eigenaar net als een gewone huisbaas voor de structurele zaken van het gebouw. Bosma: „Onze belangrijkste taak is het gebouw up-to-date te houden. Vertaald heeft zich dat onder andere in een goede toegankelijkheid voor ouderen en dat het pand voldoet aan alle brand en veiligheidseisen van de gemeente. Verder moeten we er natuurlijk voor zorgen dat de stichting financieel gezond blijft, want, omdat wij geen subsidie ontvangen, moeten we op dat front geheel onze eigen boontjes doppen. Maar wat dat betreft kunnen we wel stellen dat we goed rentmeesters zijn."

De Bolder is in de loop van de dertig jaar uitgegroeid tot een echt inloopcentrum. „Het is allang niet meer zo dat men hier alleen komt voor het volgen van cursussen. We hebben hier op Groenhof zeker ook een belangrijke horecafunctie gekregen," aldus Bosma. „De mensen komen hier graag voor het drinken van een kopje koffie. En ook voor de wekelijkse maaltijd die geserveerd wordt met een lekker glaasje wijn is altijd veel belangstelling. Wel begrijpelijk ook, want bij ons wordt er nog  rekening gehou den met de portemonnee van de bezoekers.

"Trots is Bosma zeker op het feit dat ook mensen van buitenaf De Bolder meer en meer gaan ontdekken. „En die ontwikkeling juichen wij natuurlijk van harte toe. Wij dragen gastvrijheid nu eenmaal hoog in het vaandel."

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen