Bijgewerkt: 9 juni 2023

Bibliotheek Middenhoven
gesloten en verhuisd - 2011

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk Middenhoven

Bibliotheek Middenhovengesloten en verhuisd
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Christine Kempkes, directeur Amstelland Bibliotheken

De aangekondigde gemeentelijke korting op de subsidie van Amstelland Bibliotheken heeft een forse ingreep in de bedrijfsvoering noodzakelijk gemaakt. Hierbij heeft Amstelland Bibliotheken zich mede laten leiden door te kiezen voor kwaliteit en in mindere mate voor kwantiteit.

“Concreet betekent dit, dat we niet in alle bibliotheken alle diensten met de kaasschaaf methode korten maar kiezen voor een optimale, vaak zelfs verbeterde, dienstverlening maar dan met minder fysieke locaties”, zo licht directeur Christine Kempkes de keuze toe. Ook de technologische ontwikkelingen, de opkomst van het internet en social media als bron van informatie en advies, de veranderende vrije tijdsbesteding van mensen, de vergrijzing en veranderende samenstelling van de bevolking hebben een grote invloed op de rol en werkwijze van de bibliotheek en op onze keuze.

Na een intensieve beoordeling van de diverse strategische opties is in Amstelveen gekozen voor het sluiten van onze bibliotheek in Middenhoven. Hierbij is het belangrijk te weten, dat naast de gemeentelijke beslissing om de begane grond aan het Stadsplein een commerciële invulling te geven, de gemeente ook heeft aangekondigd, dat zij de potentie van bibliotheek Westwijk mee wil nemen bij de herontwikkeling van winkelcentrum Westwijk. De voorgenomen sluiting leidt wel tot reductie van arbeidsplaatsen maar vooralsnog niet tot gedwongen ontslagen.

“Door de sluiting is een fysiek bezoek aan bibliotheek Middenhoven vanaf 2012 niet meer mogelijk. Als alternatief voor een bezoek kunnen onze overige bibliotheken dienen. Wij begrijpen, dat dit niet voor iedereen een passend alternatief is en betreuren de ontstane situatie. Echter, diezelfde situatie is voor ons ook een uitdaging. Zo ontwikkelen wij volop plannen en onderzoeken wij, hoe wij onze dienstverlening kunnen aanpassen en verbeteren om iedereen, inclusief de scholen, ook zonder fysieke bibliotheek in de buurt toch volop te laten profiteren van onze diensten”, vervolgt Christine Kempkes.

Orion Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De gezamenlijke ingang van de bibliotheek, van RTV-Amstelveen en de Vereniging Historisch Amstelveen
aan Orion in de wijk Middenhoven

Nu al kan er via de website uitgebreid gezocht worden, kan men te weten komen, of het gewenste materiaal aanwezig is en kan dit eventueel direct gereserveerd worden. Ook een verlenging van de leentermijn is via de website zo geregeld, evenals het maken van een overzicht van eerder geleende titels, details van financiële posten, van alle reserveringen en de keuze om uit meer dan zestig rubrieken geïnformeerd te worden, zodra er nieuwe aanwinsten zijn. Met de inleverattentie wordt iedereen gewezen op de bijna verlopen uitleenperiode en kunnen telaatgelden voorkomen worden.

Als mogelijke nieuwe dienst overwegen wij een ‘bestel & haal’ service. Hierbij worden de, via onze website, bestelde items samengevoegd en als pakket klaargelegd in een Amstelland bibliotheek naar keuze. Handig voor mensen met weinig tijd, het pakket hoeft alleen nog maar even opgehaald te worden.

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen kan zich op de website www.amstelland-bibliotheken.nl aanmelden voor de nieuwsbrief.
Wethouder Levie reageert op sluiting van bibliotheek Middenhoven

Mevrouw Kempkes, directeur Amstelland Bibliotheken heeft aangegeven, dat de bibliotheek in Middenhoven sluit. Dit meldt zij als uitvloeisel van het besluit van de gemeenteraad bij de gemeenteraad in november 2010 om onder andere te korten op de subsidie voor de bibliotheken.

Levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder John Levie (BBA)


Reactie wethouder John Levie op sluiting bibliotheek Middenhoven
'Dit is voor Amstelland Bibliotheken hèt moment om de bedrijfsvoering weer eens goed in zijn geheel tegen het licht te houden en te kijken naar (technologisch) ontwikkelingen, kwaliteit en kwantiteit. Ik ben blij, dat de Amstelland Bibliotheken kiezen voor kwaliteit en creatief inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij.
Uiteraard hoop ik, dat deze insteek een nieuwe positieve impuls gaat geven aan het gebruik van de diensten van de bibliotheken. Ik denk, dat de Amstelland Bibliotheken een innovatieve aanpak hebben gevonden die wellicht tot voorbeeld kan dienen voor andere bibliotheken in het land en waarmee de dienstverlening aan iedereen, inclusief scholen, verbeterd wordt.

Uiteraard snap ik, dat er ook veel mensen zijn die gehecht waren aan hun vertrouwde bezoek aan de bibliotheek in Middenhoven, maar ik heb er alle vertrouwen in, dat de nieuwe aanpak met een ‘bestel en haalservice’ gaat werken.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten