Bijgewerkt: 14 juli 2024

66ste Dodenherdenking - 2011

Foto's -> Gebeurtenissen -> Herdenkingen

66ste Dodenherdenking
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het Avondgebed wordt in de St. Annakerk gehoudend door pastor Tom Buitendijk

De herdenkingsplechtigheid van de 66e Nationale Dodenherdenking in Amstelveen, vond zoals gebruikelijk plaats bij het monument 'Voor hen die vielen', aan de Amsterdamseweg op woensdag 4 mei 2011 bij het Broersepark.

Het Avondgebed, voorafgaand aan de Dodenherdenking, werd in de St. Annakerk gehouden door de voorgangers ds. Marco Visser en pastor Tom Buitendijk. Op deze dag werden allen herdacht, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Wanneer, of waar ook ter wereld, voor het Koninkrijk, als door oorlogshandelingen en terreur, burgers en militairen.

dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Voorganger ds. Marco Visser tijdens zijn preek


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De kerkzaal van de St. Annakerk tijdens het Avondgebed


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De St. Annakerk in de avondzon

Na het Avondgebed liepen de kerkgangers in een stille tocht richting het oorlogsmonument aan de Amsterdamseweg. Bij het monument waren al ongeveer 300 Amstelveners aanwezig om de herdenking bij te wonen.

Het monument werd opgericht ter nagedachtenis van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en is ontworpen door de Amstelveense beeldhouwer Theo Bennes in zijn classicistische periode. Informatie over Bennes is te lezen in de biografie van de kunstenaar.

dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Na het gebed loopt het gezelschap naar het oorlogsmonument


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De leden van het Amsterdamse Leger des Heils Muziekkorps spelen gepaste muziek


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen en zijn echtgenote wachten tot de herdenking gaat beginnen

De plechtigheid werd begeleid door het Amsterdamse Leger des Heils Muziekkorps. Na de welkomstwoorden van presentator Frits Barend, hielden Guus Koot en vervolgens Koos Hagen een voordracht en daarna droeg burgemeester Jan van Zanen zijn toespraak voor:

Dames en heren, jongens en meisjes,
4 mei is de dag waarop we bijeenkomen, hier in Amstelveen, om de slachtoffers te herdenken van de Tweede Wereldoorlog en om de slachtoffers te herdenken van de oorlogen daarna én van de vredesoperaties van de afgelopen jaren.
Met elkaar, met u, jullie, vandaag aanwezig, staan we stil bij hen die vielen voor onze vrijheid, of die voor onze vrijheid opkwamen, in Nederland, in Europa of ver daarbuiten. Het thema van dit jaar is vrijheid op straat. In Nederland kunnen wij ons vrij bewegen op straat. Ons begeven in de openbare ruimte. We kunnen gaan en staan waar we willen zonder bang te hoeven zijn of te vrezen dat iemand je zonder enige reden oppakt of erger...

De grote tegenhanger van onze dagelijkse vrijheid is oorlog. Voordat we morgen onze vrijheid vieren, staan we vanavond daarom stil bij wat vrijheid betekent en nog meer wat het betekent om in onvrijheid te moeten leven. In haar dagboeken schreef Anne Frank er over. Ze werd 15 jaar. Net zo oud als onze zoon nu. Onze dochter is al drie jaar ouder.

dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jonge en wat oudere Amstelveners tussen het publiek

Velen van u kennen de dagboeken van Anne Frank ongetwijfeld. Ik citeer een passage uit het boek:‘ … Als iemand net van buiten komt, met de wind in zijn kleren en de kou op z'n gezicht, dan zou ik wel m'n hoofd onder de dekens willen stoppen om niet te denken: `Wanneer is het ons weer gegund lucht te ruiken?' En omdat ik m'n hoofd niet in dekens mag verbergen, me integendeel rechtop en flink moet houden, komen de gedachten toch, niet één keer, maar vele, ontelbare malen.

Geloof me, als je anderhalf jaar opgesloten zit, dan kan het je op sommige dagen eens te veel worden. Alle rechtvaardigheid of dankbaarheid ten spijt; gevoelens laten zich niet wegslaan. Fietsen, dansen, fluiten, de wereld in kijken, me jong voelen, weten dat ik vrij ben, daar snak ik naar en toch mag ik het niet laten zien... ’ (24 december 1943)

dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn toespraak

Vanaf het moment van onderduiking en ook daarna was Anne haar vrijheid kwijt. Haar huis, haar plek, haar straat. Haar alles. Nog steeds zijn er heel veel mensen op de wereld die hun huis, plek en straat kwijt zijn. Die niet in vrijheid kunnen leven. In het Oosten, Westen, Noorden en Zuiden. De televisie laat steeds opnieuw - ook weer recent - gebeurtenissen zien waarin en waarbij niet iedereen kan zeggen en denken wat hij of zij wil. Daarom is het goed om vanavond stil te zijn en te staan bij onze vrijheid en te denken aan hen die geen vrijheid kennen. En door te herdenken. Jaarlijks op 4 mei.

Dames en heren, jongens en meisjes,
Vandaag willen wij herinneringen, ervaringen en gevoelens met elkaar delen. Wij zijn – met elkaar - verplicht de herinneringen en ervaringen levend te houden. Dat verdienen de mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Dat verdienen degenen die vandaag nog steeds niet in vrijheid kunnen leven. Degenen die nog steeds niet kunnen zeggen:
‘De staat en straat zijn van ons’.
Een wereld zonder oorlogsgeweld.
Daar moeten wij ons voor blijven inzetten.
Opdat iedereen vrijheid op straat wacht …

dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Presentator Frits Barend begeleidt de ceremonie


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Guus Koot,leest zijn voordracht


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Stadsdichter Koos Hagen aan het woord


Na de door de trompettist geblazen taptoe, werd twee minuten stilte gehouden en speelde het muziekkorps uit het Wilhelmus, het 1ste en 6de couplet. Vervolgens legden burgemeester Van Zanen en zijn echtgenote Marian de eerste krans, gevolgd door de leden van verschillende organisaties.

dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De trompettist blaast de taptoe, voorafgaand aan de twee minuten stilte


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen en zijn echtgenote Marian,
leggen een krans bij het monument


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Cor Aarts en mevrouw Ans Vunderink-van den Beukel
leggen een krans namens VNF-Amstelveen


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Namens de Joodse Gemeenschap leggen rabbijn Groenewoedt en
zijn echtgenote een krans


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Namens de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands- Indië,
leggen mevrouw A. Werner Vos en de heer P. Dekker een krans


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Namens de Verzetsstrijders en Wapenbroeders leggen de heren C. Lacet
en D. van der Plas een krans bij het monument


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Namens het Apostolisch Genootschap leggen mevrouw S. Brouwer en
mevrouw J. van der Meulen een krans bij het monument


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Namens Artsen Zonder Grenzen legt de Zimbabweense mevrouw Nonhlanhla Dube
een krans bij het monument. Zij is studente aan de VU


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De atleten van Atletiek Vereniging Startbaan die het bevrijdingsvuur
uit Wageningen gaan halen, leggen een krans bij het oorlogsmonument


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De wethouders van het College Amstelveen tijdens de herdenking.
Vlnr.: John Levie, Jacqueline Koops en Jan-Willem Groot lopen in de rij


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een scout van de Radboud Groep Amstelveen tijdens de herdenking
met de vlag van VNF-Amstelveen


dodenherdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het oorlogsmonument wordt omringd door de Amstelveners, die bloemen leggen
ter herdenking van de oorlogen en hun slachtoffers
De kransleggers waren namens VNF-Amstelveen, namens de Joodse Gemeenschap, Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië, namens de Verzetstrijders en wapenbroeders, Apostolisch Genootschap en Artsen Zonder Grenzen, maar ook de ongeveer 300 Amstelveners die hun bloemen en kransen bij het monument hebben gelegd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen