Bijgewerkt: 17 april 2024

Jan Verschoor exposeert - 2011

Foto's -> Musea -> Museum Jan van der Togt

Jan Verschoor exposeert
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De beeldend kunstenaars Rob Brünnmayer en Jan Verschoor luisteren naar de toespraak van Prof. Dr. Ruud Lapré

Ook al vindt de expositie van Jan Verschoor plaats in de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveenweb plaatst de expositie in deze rubriek omdat Jan Verschoor hier bekend is, zodat u deze ook eens ziet.

De officiële opening van de tentoonstelling vond plaats op vrijdagmiddag 18 februari 2011 en werd geopend door Prof. Dr. Ruud Lapré Bestuurslid Stichting Jan Verschoor.

Jan Verschoor: Meester van vorm en ruimte Jan Verschoor, de kunstenaar met zijn fascinatie voor schoonheid van de vrije vorm voor de vele facetten van de driedimensionale kunst en met zijn opvallende sterkte in het gebruik van een vierde dimensie: de ruimte. Die wisselwerking tussen vorm en ruimte is de reden waarom de expositie met het werk van Verschoor in het SVB gebouw zo prachtig tot haar recht komt.

SVB Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Prof. Dr. Ruud Lapré tijdens zijn toespraak


Waarom pakt dat daar zo uit? Dat heeft alles te maken met openheid, met licht, met de vrijheid van een object om niet “gestoord” te worden in zijn autonome aanwezigheid. De werken van Jan Verschoor komen het beste tot hun recht wanneer zij zonder afleiding hun bewegelijke natuur kunnen behouden, lucht hebben, zich kunnen wentelen in de vrije ruimte. Dat bleek bijvoorbeeld al eerder bij solo exposities, zoals in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen, bij de museale expositie in de Galerie van Guy Pieters in Saint Paul de Vence, in de ruimten van het Museum Jan van der Togt. Ruimte doet zijn kunst leven! Daarom deze geslaagde ambiance bij de SVB.

Als kunstenaar met een gevestigde naam, weet Jan Verschoor steeds weer nieuwe elementen aan zijn oeuvre toe te voegen. Qua materiaalgebruik, combinaties daarvan, beeldtaal. Hij is in staat om steeds weer nieuwe verrassingen aan zijn artistieke hoed te ontfutselen. En steeds ook weer hebben die ontdekkingen de ambachtelijke hoogwaardige kwaliteit die hij aan zijn stand verplicht is, omdat wij die niet anders van hem kennen. Zo is hij niet gestopt bij de “klassieke” materialen, waar hij al lang en nog steeds mee werkt: marmer en brons.

Kunststof en glas deden hun intrede voor objecten waarvoor dat materiaal zich beter leende. Later kwam epoxyhars en werden materialen met elkaar gecombineerd. Het arsenaal aan materialen is bij Verschoor niet bij voorbaat beperkt. Wel houdt de kunstenaar daarbij, naar zijn zeggen, sterk rekening met de duurzaamheid van het object en de daar ook technisch / kwalitatief aan te stellen eisen.

SVB Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De opening van de tentoonstelling van Jan Verschoor is druk bezocht


Naast het sculpturale werk, dat eerst vooral “staat” en “ligt” is er de laatste jaren een artistieke ontwikkeling geweest naar werk dat “hangt”. In vele vormen. Bijvoorbeeld multimedia hangobjecten, zoals volstrekt eigenwijze grote en kleine assemblages met vernuftig verweven combinaties van hout, glas, touw, metaal en wat je er nog meer functioneel artistiek bij kunt bedenken. Daarnaast reliëfs van veelkleurig kunststof in expressieve fauvistentaal. Op de tentoonstelling bij de SVB kunt u het allemaal zien. De expositie biedt een geslaagd overzicht van het oeuvre, waarbij zowel eerder als meer recent werk aan bod komen.

SVB Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Beeldend kunstenaar Jan Verschoor zei onder andere: 'Ik ben heel blij, dat jullie gekomen zijn!
Ik vind deze hal erg mooi door het licht en dat is heel belangrijk voor de hangobjecten'


Jan Verschoor is in de kunstwereld altijd een artistieke eenling gebleven, trouw aan zijn eigen kunstzinnige opvattingen. Hij heeft zich nooit structureel aan een groep of stroming willen verbinden. Heeft zich ook nooit door derden in een bepaalde hoek van de beeldende kunsten laten manoeuvreren. Dit zal zeker te maken hebben met de duidelijke, eigen herkenbaarheid van zijn werk.

SVB Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De vele aanwezige kunstenaars, kunstliefhebbers en politici luisteren naar de toespraken


Binnen de door hem gekozen abstracte beeldtaal is hij daarin letterlijk uniek. Hij koos al direct na zijn afstuderen aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam voor de abstractie. Die keuze was bewust en hij bleef ervoor staan.  Dat hij in dat opzicht een rechte rug heeft, is intussen door zijn oeuvre ruim bewezen.

De keuze en vervolgens het onverkort vasthouden aan de abstractie is opmerkelijk, temeer daar hij op de academie en in de beginjaren van het karige kunstenaars bestaan,  voor het dagelijkse brood op de plank, juist stevig met de figuratie en het realisme te maken kreeg. Dat was eveneens het geval met de beeldhouwers waar hij in zijn beginjaren mee samenwerkte, waaronder Mari Andriessen, Paul Grégoire, Charlotte van Pallandt en Han Wezelaar.

Jan Verschoor koos in zijn metier als kunstenaar, ondanks de vele andere kunstenaars die hij op zijn pad tegenkwam als collega en als museumdirecteur, steeds zijn eigen richting: de unieke mix van vrije vormen, goede smaak en ambachtelijke perfectie. Dat is zijn waarde. Het is zijn handtekening geworden. Prof. Dr. Ruud Lapré Bestuurslid Stichting Jan Verschoor

SVB Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Van Jan Verschoor krijgt Ruud Lapré een grote bos prachtige bloemen voor zijn jarenlange steun en natuurlijk voor zijn uitgebreide analyse over de werken van Verschoor


SVB Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen en de heer Dénes Festetics de Tolna, de honoraire consul
van de Republiek Hongarije in Nederland waren ook aanwezig tijdens de opening van de expositie


SVB Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een niet alledaagse gebeurtenis in Amstelveen, politicus Wim Kok in gesprek
met de Amstelveense beeldend kunstenaar Joep Backhuijs


SVB Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan Verschoor: 'Hangobject'


SVB Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan Verschoor: '3D compositie' - kunststof


De tentoonstelling is te bezichtigen van 15 februari tot en met 14 april 2011 'SVB voor het leven', tijdens kantooruren in het atrium van het hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank SVB. Adres: Van Heuven Goedhartlaan 1, Amstelveen. U kunt in de parkeergarage onder het gebouw gratis parkeren.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea