Bijgewerkt: 15 april 2024

Mozaïek
Schoolboekbank - 2010

Foto's -> Kunstwerken -> Mozaïek SchoolBoekBank

MozaïekSchoolboekbank
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het School-Boek-Bank mozaïek

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Jeltje van Houten, beeldend kunstenaar opent de ceremonie


Op woensdagmiddag 13 oktober 2010 vond de feestelijke onthulling plaats van het buurtmozaïek 'Kijk op de Wijck' in Randwijck op de hoek Rentmeesterslaan/Laan Rozenburg die werd verricht door de burgemeester van Amstelveen Jan van Zanen. Hij deed dit onder de grote belangstelling van de kunstenaars, de wijkbewoners en geïnteresseerden. Zowel de vorm van het kunstwerk, als alle tekeningen en afbeeldingen, zijn door de wijkbewoners zelf ontworpen en in mozaïeksteentjes gelegd. Ook de kinderen uit Randwijck hebben meegeholpen. De titel die bewoners aan het kunstwerk hebben gegeven is: 'Kijk op de Wijck', een hint naar de naam van de wijk Randwijck.

Onder de kinderen van de St. Jozefschool, de Michiel de Ruijterschool en de Roelof Venemaschool was een prijsvraag uitgeloofd en de drie mooiste tekeningen van elke school zijn door de winnende kinderen zelf in mozaïeksteentjes gelegd. En nu, na drie maanden hard werken, is het mozaïek klaar.

Het project buurtmozaïeken is drie jaar geleden opgezet in Amstelveen door opbouwwerker Hans de Weers van de Stichting Cardanus. Het doel van het project is, om buurtbewoners actief te betrekken bij elkaar en hun leefomgeving, door samen te werken aan een kunstwerk voor de buurt.

Wijck Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Nicole Bodewes, voorzitter Wijkplatform Randwijck aan het woord


De voorbereiding, begeleiding en uitvoering van het project werd gedaan door de twee beeldend kunstenaars, Jeltje van Houten en Nicole van Buuren van het bureau 2VanKunst. Bij de organisatie van dit project werden ze ondersteund door Irma Vroegop van de Stichting Cardanus.

Jeltje van Houten nodigde Nicole Bodewes, de voorzitter van Wijkplatform Randwijck om een toespraak van houden en de voorzitter heette iedereen welkom en ze zei het volgende:
'Ik ben blij, dat over dit mozaïek kan vertellen, want het is een geweldig initiatief. Toen ik het van Hans de Weers hoorde, dacht ik- daar gaan wij iets aan doen. Door het buurtmozaïek in Randwijck op te starten werden tussen de buurtbewoners de onderlinge contacten weer hersteld, toen het wijkcentrum 'De Laagte' verdween. Er zijn bijzondere contacten ontstaan en als je ziet, wat de mensen al die uren met elkaar gingen knutselen: het is geweldig!'

Wijck Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het was erg druk op de hoek Rentmeesterslaan / Laan Rozenburg


Beeldend kunstenaar Nicole van Buuren :
'In februari van 2010 begon het project met een informatiemarkt in het Go-centrum. Na een informatieavond voor belangstellenden begonnen we met een groep buurtbewoners aan het project in de keuken van de Bos en Vaartflat in Randwijck. Twee boomvormen met bankjes waren door Jeltje en mij bedacht als ontmoetingsplek en de deelnemers kozen voor het open model.

Wijck Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Nicole van Buuren, beeldend kunstenaar, vertelt over het project, dat veel bewoners van Randwijck bij elkaar heeft gebracht


De thema’s werden door de groep vastgesteld: saamhorigheid in de wijk, natuur en de Amsterdamse School bouwstijl, die de buurt typeert. Nel de Jong tekende voor de natuur, Wim Jelles voor de mensfiguren en de architectuur. De basisvorm werd door het polyesterbedrijf Blowups gemaakt op een geraamte van multiplex. In juni 2010 begonnen we met een enthousiaste groep buurtbewoners met het leggen van de steentjes en 3 maanden later was alles klaar. Ook schoolkinderen uit de wijk werden betrokken bij het project. Een aantal groepen van de Roelof Venemaschool, de Michiel de Ruyter en de St. Jozefschool, maakte tekeningen rond het thema sport en spel en een deskundige jury van mozaïekers, koos per school 5 winnaars, die hun tekeningen in mozaïek op de bankjes mochten vereeuwigen.

Wijck Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De bedenker van het project buurtmozaïek in Amstelveen, Hans de Weers was er ook


De polyestervorm werd half september afgeleverd in de voormalige Volvo-garage aan de Van der Hooplaan, in de opslagruimte van Sport en Spel van Cardanus. De afgelopen twee weken hebben we met de 'die-hards' van de groep het mozaïek gelijmd en gevoegd en tussentijds de steeds zwaardere vorm gedraaid en rechtopgezet, steeds voorzien van adviezen en hulpmiddelen door Peter Gal. De plaatsing is eergisteren op rolletjes verlopen door de goede organisatie en uitvoering van Dave van Herwaarden, Sanne Verdam, Rinus Hofs, John Dukker, en Gauke Adamse. We hebben met zijn allen hier een prachtig kunstwerk neergezet, waar we met veel plezier aan gewerkt hebben en we hopen dat iedereen ervan zal genieten.

Toespraak Jeltje van Houten:
Ik wil iedereen van harte welkom heten bij deze feestelijke gebeurtenis: de onthulling van het mozaïek kunstwerk 'Kijk op de Wijck', in het bijzonder burgemeester de heer Jan van Zanen geweldig, dat u hier vanmiddag bij ons aanwezig wil zijn. Voordat ik u, burgemeester, het woord geef, heb ik aan u het volgende verzoek:
Mocht u wethouder Levie één dezer dagen spreken, wilt u hem dan namens ons uitnodigingen een bezoekje te brengen aan het mozaïekkunstwerk. Het geheel zal hem niet vreemd voorkomen, de wethouder heeft namelijk eind augustus een bezoek gebracht aan ons project en heeft door ons daartoe uitgenodigd, daadwerkelijk aan het mozaïek mee gedaan door drie mozaïeksteentjes te leggen.

Wijck Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het mozaïekbeeld in Randwijck staat er prachtig


Vereerd als wij waren hebben wij deze 3 blauwe steentjes op precies die plek vervangen door drie steentjes spiegelglas. Zijn inbreng maakt dus deel uit van het kunstwerk 'Kijk op de Wijck'. Wij kunnen ons voorstellen, dat hij, als hij dit van u zal vernemen, zal glimmen van trots!'

Wijck Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen onthulde officieel het mozaïekbeeld in Randwijck


Burgemeester Jan van Zanen vertelde onder andere in zijn toespraak:
'Het idee van het buurtmozaïek is niet uniek, elders in het land gebeurt het ook. In Amstelveen zijn er al op twee plaatsen iets dergelijks gemaakt. Wat het hier uniek maakt is, dat de mensen uit Randwijck maandenlang hebben samengewerkt aan dit kunstwerk.

Wijck Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Veel kinderen bewonderen het beeld


Het is een mozaïek van mensen, van jonge en oudere mensen, die het mozaïek hebben gemaakt. Ik feliciteer van harte Randwijck, maar vooral de buurt, de mensen die aan dit kunstwerk hebben gewerkt! Ik hoop, dat jullie er allemaal van genieten. Niet alleen om er naar te kijken, maar ook om erop te zitten.'

Wijck Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Maar het leukste is, als je even op je eigen creatie kunt zitten


Vervolgens onthulden 15 scholieren met behulp van de kunstenaars het kunstwerk, door het weghalen van het doek. De vele aanwezigen bestormden het nieuwe mozaïekbeeld 'Kijk op de Wijck' van Randwijck om het dichtbij te bewonderen en natuurlijk om erop te zitten, dat in het algemeen niet vaak voorkomt, als je een nieuw kunstwerk onthult.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kunstwerken