Bijgewerkt: 4 oktober 2023

65ste Dodenherdenking - 2010

Foto's -> Gebeurtenissen -> Herdenkingen

65ste Dodenherdenking
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Pastoor Buitendijk tijdens zijn preek

De herdenkingsplechtigheid van de 65e Nationale Dodenherdenking in Amstelveen, vond zoals gebruikelijk plaats bij het monument 'Voor hen die vielen' aan de Amsterdamseweg. Dit monument staat bij de hoofdingang van het Broersepark.

Op deze dinsdag 4 mei 2010, werden alle gevallenen herdacht, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Wanneer of waar ook ter wereld, voor het Koninkrijk, als door oorlogshandelingen en terreur, burgers en militairen.

Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester Jan van Zanen en zijn echtgenote zitten op de eerste rij in de Dorpskerk met een aantal wethouders


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mevrouw L. van Honschoten doet de schriftlezing uit de Bijbel

Voorafgaand aan de herdenking bij het oorlogsmonument, werd vanaf 18.45 uur een Oecumenisch Vredesgebed gehouden in de Dorpskerk van Amstelveen. In de kerk waren ongeveer 60 aanwezigen, waaronder burgemeester Jan van Zanen en enkele wethouders. De voorgangers waren mevrouw L. van Honschoten, Pastor Tom Buitendijk en Ds Marco Visser.

Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

ds Marco Visser tijdens zijn preek


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De Dorpskerk in de avondzon


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De deelnemers van de stille tocht lopen naar het oorlogsmonument

Na het Vredesgebed liepen de kerkgangers in een stille tocht richting het oorlogsmonument aan de Amsterdamseweg. Bij het monument waren ongeveer 300 Amstelveners aanwezig om de herdenking bij te wonen. Het monument werd opgericht ter nagedachtenis van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en is ontworpen door de Amstelveense beeldhouwer Theo Bennes in zijn classicistische periode. Informatie over Bennes is te lezen in de biografie van de kunstenaar.

Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester Van Zanen loopt voorop, samen met mevrouw Ans Vunderink-van den Beukel, secretaris van VNF-Amstelveen en zijn echtgenote Marian


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het muziekkorps van het Leger des Heils speelt traditioneel op alle oorlogsherdenkingen in AmstelveenHerdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Frits Barend begeleidt de ceremonie


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Een oorlogsveteraan tussen het publiek


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jerney Zwart leest haar gedicht voor


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Peter Breddels tijdens de declamatie


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

'De treurende vrouw' boven op het oorlogsmonument van Theo Bennes


De plechtigheid werd begeleid door het Amsterdamse Leger des Heils Muziekkorps. Na de welkomsttoespraak van presentator Frits Barend, droegen Jerney Zwart en Peter Breddels een gedicht voor. Vervolgens hield burgemeester Jan van Zanen zijn toespraak:

“Dames en heren, jongens en meisjes,
Vandaag herdenken wij hier in Amstelveen op de vierde mei, de doden, de slachtoffers, de gevallenen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Vrijheid die sommigen van ons – jong en oud - als bijna vanzelfsprekend ervaren. Maar niet vanzelfsprekend is. Sterker nog, anderen moeten die vrijheid nog steeds – bijna dagelijks – bevechten. Dit jaar is het 65 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Wij herdenken de verschrikkingen uit die periode en de opofferingen die daarvoor door velen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebracht. Hier dichtbij aan de Nesserlaan – twee dagen na de bevrijding - door Anton de Lange.

Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

'Burgemeester Jan van Zanen draagt zijn toespraak voor, voor de aanwezigen

Maar hij niet alleen. Opofferingen werden gebracht in heel Nederland en bijvoorbeeld in Nederlands-Indië. Op het land, ter zee – denk aan de koopvaardij – en in de lucht. Zij verdienen ons diepe respect. Hoe hangt de vlag van de vrijheid er anno 2010 bij? Wat is er nodig om vrijheid wereldwijd dichterbij te brengen? Wat zijn de voorwaarden voor vrijheid? Voorwaarden voor vrijheid waar iedereen op deze wereld eigenlijk gewoon recht op heeft. Op 6 januari 1941 verwoordde de toenmalige president van de Verenigde Staten Roosevelt zijn vier voorwaarden (Four Freedoms) voor de vrijheid wereldwijd. Volgens Roosevelt moest ieder mens in onze wereld vrij zijn van angst en gebrek aan voedsel, een dak boven het hoofd hebben, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst hebben. Roosevelt’s vier voorwaarden voor vrijheid zijn tot op de dag van vandaag nog steeds zeer actueel. Het werken aan de realisatie van de voorwaarden voor vrijheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Jong èn oud. Vrijheid is één van de kernen van waar het in het leven om gaat, namelijk je leven vorm kunnen geven naar eigen inzicht en daar ook echt de ruimte en mogelijkheden voor krijgen. Koester de vrijheid die wij in Nederland kennen. Beschouw vrijheid niet als vanzelfsprekend. Dames en heren, jongens en meisjes, ook nu zetten vrouwen en mannen zich in voor vredesmissies in het buitenland. Daarom is het goed dat wij vandaag niet alleen stilstaan bij de slachtoffers en allen die hun leven gaven of opkwamen voor vrijheid in Europa en Azië in en direct na de Tweede Wereldoorlog. Het is ook zaak stil te staan bij allen die vandaag opkomen voor verdrukten en vertrapten en zich, soms met gevaar voor eigen leven, voor hen inzetten. Vrijheid in Amstelveen en ver daarbuiten is en blijft een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Vandaag. Morgen. En overmorgen.”

Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester Jan van Zanen en echtgenote tijdens de kranslegging


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hugo van der Kooij en Ans Vunderink-van den Beukel van VNF-Amstelveen, leggen hun krans

Na de toespraak kwam een kort muzikaal intermezzo van het muziekkorps Leger des Heils en werd de 'Last Post' geblazen. Dit eis een hoornsignaal, dat gebruikt wordt bij militaire begrafenissen en in de Commonwealth (gemenebest) tijdens plechtigheden ter herdenking van hen, die in de oorlog zijn gevallen.

Na de 2 minuten stilte speelde het muziekkorps uit het Wilhelmus, het 1ste en 6de couplet. Vervolgens legden burgemeester Van Zanen en zijn echtgenote Marian de eerste krans, gevolgd door de leden van verschillende organisaties en de ongeveer 300-400 burgers die hun bloemen en kransen bij het monument legden.

Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Vlnr. eerste rij: Jacqueline Koops (CU) wethouder, Henk Fokkink (OCA) raadslid,
John Levie (BBA) wethouder, Herbert Raat (VVD) wethouder, Linda Roos fractievoorzitter BBA,
Rein Schurink gemeentesecretaris. Tweede rij: Jan-Willem Groot (CDA) wethouder
en Tim Lechner raadslid voor de VVD, waren ook aanwezig tijdens de herdenkingsdienst


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De burgers van Amstelveen staan in een lange rij voor het monument en leggen
hun bloemen en kransen neer


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Bloemen en kransen liggen aan de voet van het oorlogsmonument


Herdenking Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Langzamerhand wordt het donker en de laatste burgers leggen nog hun kransen,
of lopen gewoon langs het monument. Een indrukwekkende 65ste Dodenherdenking eindigt ook in Amstelveen

Deze dodenherdenking was de 65ste keer gehouden en er werd stil gestaan bij degenen, die hun leven lieten tijdens oorlogshandelingen. Na de afloop van de herdenkingsplechtigheid was er gelegenheid, om even bij te praten in het 'Wijksteunpunt Pluspunt'.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen