Bijgewerkt: 8 december 2021

Nieuwjaarsreceptie - 2010

Foto's -> Gebeurtenissen -> Nieuwjaarsrecepties Gemeente

Nieuwjaarsreceptie
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen houdt zijn Nieuwjaarsspeech

Op zaterdagavond 2 januari 2010, organiseerde de gemeente Amstelveen de traditionele Nieuwjaarsreceptie voor de burgers van de stad. Er kwamen honderden mensen naar het raadhuis en ze luisterden aandachtig naar de terugblik van het jaar 2009 van Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen.

De burgemeester en zijn echtgenote ontvingen de gasten bij de ingang van het raadhuis en na de wederzijdse  hartelijke beste wensen toegezegd te hebben, konden de mensen naar de foyer van het raadhuis lopen, waar de burgemeester zijn Nieuwjaarspeech heeft voorgelezen.

Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Twee accordeonisten, Kris Kok en Martini Bartol spelen sfeervolle muziek in de hal van het raadhuis


Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Kunstschilder Toon de Haas in gesprek met beeldhouwer Pieter de Monchy (94)


Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Gastvrouw Yvonne de Matter verwelkomt de aanwezigen


De burgemeester heeft in zijn toespraak allerlei nieuwsitems doorgenomen wat Amstelveen betreft en hij zei onder andere: “Terugkijkend op 2009 valt ook weer te constateren: bouwen met, voor en aan de publieke zaak is in Amstelveen vaak een plezier en eer om te doen.”

Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

In het midden van het gezelschap staat oud-burgemeester Harry Kamphuis


Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De aanwezigen luisteren naar de toespraak van de burgemeester


Het hoofdthema van de toespraak was eigenlijk de gemeenteraadsverkiezing op 3 maart 2010 en de burgemeester vond deze gebeurtenis het meest uitdagende thema. Ondanks de omvangrijke toekomstige rijksbezuinigingen en een zwakke markt, ziet hij de toekomst toch positief en vooral als de gehele regio samenwerkt.

Dit jaar werd afgeweken van de traditie en werden geen vrijwilligers gehuldigd en de Vrijwilligersprijs 2009 werd ook niet uitgereikt. Daardoor werd de receptie veel korter, dan in de voorafgaande jaren, maar dit feit drukte de sfeer helemaal niet.

Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Zangeres Belinda Valenkamp zingt het Amstelveenlied samen met alle aanwezigen


Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De samenzang is een groot succes


Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Zelfs de burgemeester zingt uit volle borst het liedje


Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

En hier zijn de mensen, die alleen maar luisteren naar het liedje


Iedereen zong mee, toen het 'Amstelveenlied' werd opgevoerd door zangeres Belinda Valenkamp en na de samenzang was het officiële deel van de Nieuwjaarsreceptie 2010 afgelopen. Vervolgens speelden leerlingen van de muziekschool liederen en Koos Hagen de stadsdichter, droeg zijn nieuwe gedicht voor.

Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Koos Hagen, sinds kort de enige stadsdichter van Amstelveen leest zijn Nieuwjaarsgedicht voor. Hij heeft het niet makkelijk, want veel mensen gaan gewoon door met netwerken en praten door met elkaar


Nieuwjaarsreceptie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Twee studenten van de Muziekschool spelen leuke liedjes als achtergrondmuziek tijdens de receptie


Het was de meest sobere Nieuwjaarsreceptie van jaren qua organisatie en activiteiten, maar dat deerde de aanwezige mensen niet, want er was genoeg te drinken van cateraar Frans Kragtwijk kregen ze lekkere hapjes voorgeschoteld. Genoeg tijd om de sociale contacten weer aan te trekken. En dat is juist het doel van zo’n bijeenkomst, zoals de burgemeester in zijn toespraak nog een keer zei: 'Een gemeenschap om voor te gaan. Dat is Amstelveen.'


Tekst nieuwjaarstoespraak 2010 burgemeester Jan van Zanen:
Dames en heren,
Bij het voorbereiden van een toespraak als deze aan het begin van het nieuwe jaar wandel je natuurlijk even door het nieuws.  Zo krijg je het Amstelveense jaar weer in beeld.

Ineens besef je dan hoeveel ontmoetingen er in een jaar plaatsvinden. Op dat soort momenten is het mooi om burgemeester te mogen zijn. Heel gewoon aan de wandel of op de fiets door de gemeente en spreken met mensen die hun kans schoon zien je een vraag te stellen, een ongevraagd advies te geven of hun al dan niet acute nood te klagen. Recht in je gezicht.Niet anoniem met het internet als dekmantel voor laffe criticasters. Neen, recht op de man af.

Bewoners, winkeliers, vrijwilligers (bijvoorbeeld van de EHBO of het Rode Kruis), sporters, kunst- en cultuurminnaars, de 94-jarige Pieter de Monchy, jongeren, senioren of de juf of meester voor een klas. Het kan allemaal hier in Amstelveen. Het gebeurt hier in Amstelveen. Bevoorrecht als we zijn. Dat is goed en zo wil ik het graag houden en meemaken.

Want al dat ‘heel gewone’ bij elkaar, maakt dat dit een gemeente is waarvoor je als bestuurder bereid bent ‘te gaan’, waarin samenwerken en samen zoeken naar oplossingen – gelukkig maar - nog altijd mogelijk is en bovendien de best mogelijke resultaten oplevert.

Terugkijkend op 2009 valt dat ook weer te constateren: bouwen met, voor en aan de publieke zaak is in Amstelveen vaak een plezier en eer om te doen. Natuurlijk, niet alles gaat van een leien dakje en over en weer wordt er regelmatig een beroep gedaan op ieders incasseringsvermogen. Niet alles lukt of gaat van zelf. En fouten maakt iedereen. Maar per saldo blijft een zelfredzame lokale gemeenschap over die ook in de moeilijkste tijden de rug recht houdt.

Dames en heren,
Het jaar 2009 ging in een flits voorbij. Maar in die nanoseconde heeft zich weer zoveel afgespeeld - onder zoveel verschillende omstandigheden -  dat je je soms afvraagt hoe het mogelijk is: al die winnaars, verliezers, exposities, vergaderingen, incidenten, bijeenkomsten, overledenen, huwelijken, geboorten en nieuwe ingezetenen: het is de spiegel van het leven zelf.  In dit geval de achteruitkijkspiegel van 2009.

Ik noem een paar zaken:
- het 90-jarig bestaan van de KLM, het 75-jarig bestaan van het Amsterdamse Bos  èn het 50-jarig bestaan van het winkelgebied aan de Van der Hooplaan;
- het neerstorten van een vliegtuig van Turkish Airlines (hier om de hoek) en de brand van wijkcentrum De Meent;
- de vanzelfsprekende vakkundigheid daarbij van de vrouwen en mannen van brandweer (vrijwillig èn beroeps), GGD en politie;
- de groei en bloei van de eerste open lucht galerie in Amstelveen, onder het A9 viaduct van de Keizer Karelweg – met veel internationale aandacht èn onze Belgische vriend Kamagurka;
Kamagurka die volgens ‘Van Buiten en Beaufort’ (Amstelveens Nieuwsblad 26 augustus 2009) zijn portretten bedenkt, terwijl onze Texelse (of dekselse?) Toon de Haas zijn modellen ‘bedenkt’;
- twee Amstelveense uitvaartondernemers die aan de marathon van New York deelnemen;
- de kredietcrisis, de Mexicaanse griep, de Q-koorts;
- Koninginnedag, 30 april, die zo’n intense schok teweegbracht en velen in verwarring;
- de sumoworstelaars op het Stadsplein, het Indiase lichtfestival;
- het overlijden van geliefden, bekend en onbekend, bemind en onbemind
- de oud-raadsleden Matthijssen en Voogel;
- een zevenjarig jongetje in zwembad De Meerkamp, een oudere mevrouw bij de brand in haar -woning aan de Camera Obscuralaan; gebeurtenissen die mij erg aangegrepen hebben;
- Josine van Dalsum, Michael Jackson, Ramses Shaffy en last but not least, de geliefde -directeur van het Cobra Museum, John Vrieze

Daartegenover, de prijzen:
de prijzen voor talloze sporters (bijvoorbeeld de dames van TVCA),
- voor de redders van de mevrouw die met haar kinderen met haar auto in het water van de Amstel terecht kwam,
- voor keurslager Vedder (Groenhof),
- voor wijngaard De Amsteltuin,
- voor de streetdancers van Buenting,
- voor winnaar Hellendall junior van het Groot kinderdictee der Nederlandse taal, - voor danser Geronimo Huwaë (bij de Nederlandse winnaar van het Junior Eurovisie Songfestival in Kiev), èn voor X-factor-finalist Jamal.

Dames en heren,
Het jaar 2009 vroeg veel.  Veel van ieders vermogen zo ‘fair’ mogelijk om te gaan met de klappen die vielen en vallen naar aanleiding van de kredietcrisis, en ‘redelijkheid’ te betrachten bij het zoeken en accepteren van vaak ongemakkelijke maar noodzakelijke oplossingen, die het uiterste vergen van onze flexibiliteit, begrip en vertrouwen. Dat was 2009. Het perspectief voor 2010 biedt èn vergt van ons in zekere zin ‘meer van hetzelfde’.

 De komende 363 dagen krijgen wat mij betreft een nieuw thema. En dat is: ‘kiezen’. Dit lijkt voor de hand te liggen met de Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart in het vooruitzicht. Maar een jaarthema als dit, is eigenlijk het meest uitdagende van de thema’s die tot nu aan jaren werden verbonden.

Niet bij de pakken neer gaan zitten nu het economisch slechter gaat – met omvangrijke rijksbezuinigingen in aantocht en een terugtredende markt - maar er gezamenlijk voor gaan.  Met elkaar èn met de regio, provincie en het rijk.

Het maken van keuzen is – overigens - niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kan zelfs leiden tot keuzestress. Toch moet het. Kiezen. Durven te kiezen. Eigenlijk in een soort van vooruitkijkspiegel is het de weergave van de periode waarin we ons bevinden. Een periode die ons dwingt keuzen te maken – heldere, soms harde maar onvermijdelijke keuzes.

Dat is wennen, want na alle jaren polderen, lijkt het erop dat het sparen van zowel de kool als de geit niet leidt tot duurzame oplossingen. Oplossingen en antwoorden die houdbaar zijn op de langere termijn.

Keuzes maken.
Dat is de komende vier jaar – bewust of onbewust, besproken of onbesproken - een thema voor onze nieuwe Gemeenteraad. Een leidraad vervolgens voor de vrouwen en mannen die het nieuwe college vormen.

Net als u, weet ons gemeentebestuur zich geplaatst voor een zware taak. Hoe met ‘ingehouden ambities’ vorm geven aan de uitspraken en wensen van onze bewoners (op 3 maart: de kiezers)? Met ‘ingehouden ambities’ vorm geven aan de uitspraken en wensen van onze bewoners; en dat in samenhang, als het even kan.

Keuzes maken.
Voor de veiligheid. Ik ga er vanuit dat het kabinet en ons parlement luisteren naar de ware woorden van mijn Amsterdamse ambtgenoot Cohen in zijn brief van 11 november 2009: “de veiligheid binnen de regio” (zal) “onder druk … komen te staan, wanneer de sterkte” (van de personeelsbezetting van de politie) “daalt … “. Dat gebeurt wat mij betreft dus niet.

Keuzes maken.
Voor de mensen die het minder hebben. Zij verdienen dat. Keuzes maken. Voor degenen die ondanks alles ondernemen.  Hun nek uitsteken. Risico’s nemen.

Keuzes maken.
Voor onze kinderen en kleinkinderen.  Hun toekomst.  Hun leefmilieu. Het onderwijs. De sport. In de breedte èn aan de top. Hun wensen voor wat betreft de openbare ruimte, het groen, maar ook voor wat betreft een dak boven hun hoofd.

Keuzes maken.
Om Amstelveen met al haar kwaliteiten (‘quality of life’) ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor bedrijven en instellingen - waar ook in Nederland of ver daarbuiten -  die een vestigingsplaats zoeken.

Dames en heren,
Het jaar 2010 wordt gelukkig ook een jaar met allerlei kansen. Vooruitzichten. Uitdagingen. U kiest een nieuwe Gemeenteraad. Mooi dat er weer mensen zijn die zich als kandidaat voor de Raad hebben aangemeld. Zij willen er voor gaan.

Daarna kiest de Gemeenteraad een nieuw dagelijks bestuur. Ook een uitdaging (en spannend voor mij): het team wethouders.

Maar eveneens in 2010: Sail;Il Giro d’Italia;de Olympische Winterspelen;en het Wereld Kampioenschap (WK) voetbal in Zuid-Afrika. Een mooi symbool voor de internationale dimensie van Amstelveen – een dimensie die onze gemeente al decennia lang koestert. Het WK-voetbal als symbool. U weet toch allemaal dat Amstelveen 60 inwoners uit Denemarken telt, 27 uit Kameroen en 1701 uit Japan? Dat worden spannende wedstrijden in de voorronde. Laten we er van genieten.  Van de cultuur. De sport. Het groen. Elkaar. En samen de uitdagingen aangaan die 2010 ongetwijfeld verder voor ons in petto heeft.

Ik zei het eerder. Een gemeente.  Een gemeenschap om voor te gaan. Dat is Amstelveen. Een stad met bijna 81.000 inwoners die ook in 2010 hun rug recht houden. In voor- en tegenspoed. Ook met tegenwind in de regen op de fiets … zonder voorrang op het Zwarte Pad.

Dames en heren,
Zo meteen zingen we gezamenlijk het Amstelveenlied, daarna richt de allereerste Stadsdichter van Amstelveen het woord tot u, en u weet het: blijf van elkaar èn Amstelveen houden, namens het Gemeentebestuur en al onze medewerkers wens ik u en al degenen die u liefheeft een mooi 2010.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen