Bijgewerkt: 26 februari 2024

Gemeentewerf - 2009

Foto's -> Gebouwen -> Diversen

Gemeentewerf
(Gemeente Amstelveen - 2009)

Gemeentewerf

Op 27 juni 2009 werd de nieuwe gemeentewerf geopend op het industrieterrein Legmeer aan Langs de Werf 8-10. Nieuwbouw was noodzakelijk omdat de oude gemeentewerf niet meer voldeed aan de huidige milieu- en Arbo eisen.

De nieuwe gemeentewerf is thuisbasis van circa 150 medewerkers van centrale beheertaken, wijkbeheer en handhaving. Velen van hen vertrekken vanaf deze locatie om de openbare ruimte van Amstelveen te onderhouden. Door avonddiensten van handhavers en gladheidbestrijders is de werf vaak 24 uur per dag in bedrijf.
Het fleurige gebouw is echt een aanwinst voor het bedrijventerrein. Er zijn zoveel mogelijk losse gebouwen en functies onder één dak samengebracht. De medewerkers kunnen volgens de laatste wettelijke eisen hun werk doen en de Amstelveense buitenruimte netjes houden.

In samenwerking met de architect heeft de gemeente ernaar gestreefd een transparant en milieuvriendelijk gebouw neer te zetten. Zo vindt de klimaatbeheersing plaats middels koude / warmteopslag in de grond en koopt de gemeente groene energie, energiezuinige armaturen en lampen in. Hierdoor bereiken we met de nieuwe gemeentewerf 86% CO2 reductie. Op deze manier zetten we koers op steeds meer CO2 reductie in onze gebouwen en de openbare ruimte.

Maandag 12 oktober 2009 was burgemeester Jan van Zanen aanwezig bij de introductie van de nieuwe bedrijfskleding van de gemeente Amstelveen. Vanaf die datum werken medewerkers van de buitendienst in de nieuwe kledinglijn.

Gemeentewerf Amstelveen
(Foto Hans Roggen - 2009)

Medewerkers van de buitendienst van de gemeente laten hun nieuwe kleding zien,
samen met Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen. Gekozen is voor de kleurcombinatie oranje, zwart en grijs.
Ook is de kleding  voorzien van een duidelijk zichtbaar gemeentelogo en voldoet de signaalkleding  aan de actuele veiligheidseisen.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen