Bijgewerkt: 30 juni 2022

3de Amstellanddag - 2009

Foto's -> Natuur -> Amstelland

3de Amstellanddag
(Beschermers Amstelland - 2009)

Amstellanddag 2009

Bron: Beschermers Amstelland

Bij de opening van de Amstellanddag 2009 is door de voorzitter van Beschermers Amstelland, Kees van Tilburg, het rapport 'De Bovenkerkerpolder, een polder met toekomst' overhandigd aan wethouder Remco Pols van Amstelveen en wethouder Marijke Vos van Amsterdam.

B en W van Amstelveen hebben vorige week te kennen gegeven dat zij een toekomstvisie op de Bovenkerkerpolder op dit moment niet opportuun achten, maar Beschermers Amstelland denkt daar duidelijk anders over. Rijk, provincie, gemeente en waterschap hebben allen zo hun eigen plannen met deze polder. “Alleen op provinciaal niveau ken ik al vijf gedeputeerden, zo het er geen zes zijn, die allemaal zo hun eigen ideeën hebben over de inrichting van deze polder, maar niemand die zich eindverantwoordelijk voelt voor het geheel. Regie ontbreekt.” Aldus Van Tilburg. Verrommeling ligt daardoor op de loer.

Amstellanddag Amstelveen
(Beschermers Amstelland - 2009)

Amstellanddag 2009


In het kader van Amstelland als landelijk voorbeeldgebied heeft Beschermers Amstelland daarom een integraal plan opgesteld voor het gebied. In april werd dit plan op hoofdlijnen besproken met de eerst belanghebbenden bij de toekomst van de polder: de boeren. Zij reageerden positief op de voorstellen. Dat betekent dat zij bereid zijn om de polder te delen met anderen. Om natuur, recreatie en water de ruimte te geven.

Amstellanddag Amstelveen
(Beschermers Amstelland - 2009)

Amstellanddag 2009


Wethouder Pols, die al kennis had kunnen nemen van het voorstel van Beschermers Amstelland, noemde het voorstel “een gedegen stuk werk. Bepaald geen pamflet”. Omdat de aanpak van het gebied door Beschermers Amstelland de pretentie heeft om model te staan voor de overige deelgebieden in Amstelland werd het plan ook overhandigd aan Wethouder Vos. Die staat voor de taak om voor eind juni samen met gedeputeerde Visser met een plan van aanpak te komen voor Amstelland. Het voorstel van Beschermers Amstelland zal haar inspireren.

Amstellanddag Amstelveen
(Beschermers Amstelland - 2009)

Amstellanddag 2009


De Amstellanddag werd dit jaar voor de derde keer gehouden. Vele omwonenden maakten van de gelegenheid gebruik om de vele voor deze gelegenheid open gestelde boerenbedrijven te bezoeken. Bij Cees Lambalk konden ze de geboorte van een kalf meemaken en bij Henk van Schaik waren de jonge steenuilen via een camera in de nestkast te bewonderen. Er was theater in de polder, het gemaal aan de Amstel kon worden bezocht evenals de wijngaard, het bijenpark, de kaasboerderij en vele andere plekken met polderactiviteiten.

Amstellanddag Amstelveen
(Beschermers Amstelland - 2009)

Amstellanddag 2009


De prijzen in de jaarlijkse fotowedstrijd gingen naar Marianne Slot (thema voorjaar), Marjon Markus-Pronk (thema winter), R. Witteveen (thema herfst) en Simone Boersen (thema rafels van de stad).

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.

Amstellanddag Amstelveen
(Beschermers Amstelland - 2009)

Amstellanddag 2009


Amstelland als voorbeeldgebied heeft geselecteerd om aan te tonen dat investeren in het landschap loont. Voor meer informatie zie www.beschermersamstelland.nl

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur