Bijgewerkt: 22 april 2024

Mozaïekbank
Jeltje van Houten - 2009

Foto's -> Kunstwerken -> Mozaïek Bank

MozaïekbankJeltje van Houten
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De mozaïekbank

Onder grote belangstelling werd op woensdag 24 juni 2009 de mozaïekbank, die met behulp van de wijkbewoners werd gemaakt, onthuld in het Keizer Karelpark. Beeldend kunstenaars en projectleiders; Jeltje van Houten en Nicole van Buuren vertelden over het project “buurtmozaïeken”:

Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Beeldend kunstenaar Jeltje van Houten vertelt over het project


Jeltje van Houten:
“Het projectteam Buurtmozaieken Amstelveen – dat zijn Hans de Weers van Stichting Cardanus en Nicole van Buuren en ik, Jeltje van Houten beiden beeldend kunstenaars van het bureau 2VanKunst – heten u hartelijk welkom bij deze feestelijke bijeenkomst waarbij we de mozaïekbank die de naam heeft gekregen: De bank van iedereen  gaan onthullen.

Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De aanwezige kinderen en wijkbewoners luisteren naar de toespraak


In het bijzonder heten wij welkom de wethouder van cultuur van de gemeente Amstelveen, de heer Hellendall. Het Amstelveense project Buurtmozaïeken is in 2008 van start gegaan in de wijk het Stadshart. Bewoners van een Amstelveense wijk worden in de gelegenheid gesteld samen met 2 kunstenaars te werken aan een mozaïekkunstwerk dat een plaats krijgt in de eigen wijk. Voor een korte  terugblik op het verloop van het project in het Keizer Karel park geef ik graag het woord aan Nicole.”

Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Beeldend kunstenaar Nicole van Buuren aan het woord


Nicole van Buuren
“We kijken even samen met u in vogelvlucht terug op het verloop van het project in het Keizer Karelpark en hoe De bank van iedereen tot stand is gekomen. In februari van dit jaar is het project van start gegaan met een informatie-avond in het net opgeknapte pand van de voormalige Volvo-garage aan de Van der Hooplaan 180 en een presentatie voor de taalcursisten van  Opstap. Belangstellenden konden zich aanmelden als deelnemers aan het project en daarna meedenken over vorm en thema van een zitkunstwerk op deze plek.

Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Veel scholieren werkten aan het project mee


Er werd gekozen voor een slingerende en golvende bank uit Barcelona, geïmporteerd door Samson Elements in Zutphen. Dieren uit de wereldzeeën werd het thema, dat werd uitgewerkt door Irene, Sobai en haar schoonmoeder en Greet. Souzan maakte prachtige oosterse patronen waar tussendoor de zeedieren zwemmen.
In april begonnen we met het mozaïek met zo’n 22 mensen. Er was ook veel aanloop uit de buurt van belangstellenden. We werkten 2 ochtenden en 2 avonden per week. Eind mei gingen we  met wethouder Veenboer van Onderwijs naar groep 7 van Het Palet-Zuid, waar de kinderen allemaal een zeedier in een cirkel maakten, die nu op alle zittingen liggen.

Anderhalve week geleden werd het mozaïek in 2 dagen  direct in de lijm gelegd op de zittingen  van de bank, Jeltje haalde alle scherpe kantjes eraf en daarna werd de bank gevoegd met de onmisbare hulp van Moniek en Greet. Van begin tot eind hebben alle deelnemers zich enorm ingezet voor dit project en dat is te zien! Graag een warm applaus voor alle deelnemers!!”

Dan willen we nu de sponsors, bedrijven en personen noemen die op verschillende manieren hebben bijgedragen aan het welslagen van het project.
Het Oranjefonds
De gemeente Amstelveen
Woongroep Holland
Rabobank
Vsb fonds
Wijkplatform Keizer Karelpark met bijdrage uit de Kwaliteitsimpuls
Piet van Oudenaren van de firma Blauwhoff voor adviezen, lijm en voeg
Conny v.d. Wende van Tiles en Tools Mozaiekcentrum voor adviezen en materiaal
De Heemraad BV voor het regelen van het transport, de hekken en dekzeilen
Firma Kruyswijk voor het materieel en de vindingrijke mensen (Theo en Martin), die de bank in en uit de werkplaats hebben gemanoeuvreerd.
De medewerking van het jongerenwerk van Cardanus
Marc Kok voor de mooie vernieuwde website
Ijssalon Columbus

En verder nog speciale dank aan Peter en Rick Gal voor alle hulp tijdens het project en Pamela Busnach voor de goede zorgen. En tot slot de kinderen van groep 7 van basisschool Het Palet - Zuid en hun juf Tamara, die de afbeeldingen in de zittingen van de bank hebben gemaakt.
Na de toespraken van de kunstenaars kreeg Paul Stolwijk, voorzitter van het Wijkplatform Keizer Karelpark de microfoon en hij vertelde over het project, welke in een hele korte tijd werd voltooid.

Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Paul Stolwijk, voorzitter van het Wijkplatform Keizer Karelpark vertelt over de totstandkoming van de mozaïekbank en het speelbad


Jeltje van Houten bedankte de gemeente, dat het gelukt is toch op tijd de renovatie werkzaamheden van de badjes klaar te krijgen voor deze feestelijke dag. “Omdat we graag de bank zo mooi mogelijk willen houden wordt hij morgen voorzien van een anti graffity coating en daarom pakken we de bank later in de middag weer even in en gaan de hekken er tot aanstaande vrijdag nog even omheen, daarna is de bank helemaal van de wijk.”

Wethouder van Cultuur Frans Hellendall sprak de aanwezigen toe:
Geachte Dames en Heren,
Een mozaïek bestaat uit vele kleine steentjes die samen een afbeelding vormen. Steentjes die los niets voorstellen, maar die samen een nieuw geheel vormen. U begrijpt de symboliek: in dit geval staat het voor vele al die bewoners die samen een wijk vormen.

Want dat is een van de doelstellingen van het project buurtmozaïeken. Kunst in de openbare ruimte inzetten als onmisbaar element in het ontwikkelen van een leefbare stad en daarom de bewoners betrekken bij de vormgeving van hun directe leefomgeving.

En dat is bij dit buurtmozaïek uitstekend gelukt, de deelname was zelfs nog beter dan bij het eerste project in het Stadshart. Mensen uit alle geledingen van de buurt hebben meegedacht en meegewerkt. Ouderen uit het wooncentrum aan de William Boothlaan, scholieren van Het Palet Zuid, vrouwen uit diverse culturen en andere geïnteresseerde wijkbewoners, zij deden allemaal mee.

Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Frans Hellendall wethouder cultuur tijdens zijn toespraak


Het enthousiasme onder de deelnemers over het project was zo groot, dat zij al snel buren, familie enzovoort mee gingen nemen. Mond op mond reclame in de buurt deed zijn werk. Tot en met de buurtkapper, die met zijn enthousiaste verhalen over het buurtmozaïek zijn klanten attent maakte op het project.
Dat heeft er toe geleid dat er fantastische ontwerpen zijn gemaakt, rond het thema dieren uit de wereldzeeën, met opvallend felle kleuren. Deze hebben een prachtige plek gekregen tussen de wat rustiger getinte oosterse patronen, het is een zeer kleurrijk geheel geworden.
Ik vind het een heel mooi thema, om maar liefst drie redenen. Het combineert het water - van de speelbadjes - met dieren – aansprekend voor de kinderen – met de wereld, wat staat voor het internationale karakter van Amstelveen. De titel luidt dan ook ‘de bank van iedereen’, vastgelegd in mozaïeksteentjes op de zijkant van de bank.

Dat ging allemaal niet vanzelf, de deelnemers werkten met meer dan dertig kleuren, dan is het zaak het één en ander goed uit elkaar te houden. Ook technisch was het niet zo simpel. Alleen al één element van de bank Naguisa weegt 2.500 kilo.

Het is bijzonder geslaagd, een verrijking voor onze stad. Vorige week heeft het weekblad Elsevier Amstelveen uitgeroepen tot één-na-beste gemeente om te wonen. Gemeenten worden beoordeeld op onder meer fraai wonen, culturele activiteiten en sociaal klimaat. Jammer dat de beoordeling al geweest is, anders hadden we met deze bank wellicht nog nummer één kunnen worden.

Dit mozaïek was echter niet mogelijk geweest zonder de grote inzet van heel veel mensen. Dit is te danken aan heel veel mensen die zich hebben ingezet voor dit mozaïek. Dat geldt voor de organisatie, de stichting Cardanus, de sponsors en diverse afdelingen van de gemeente. En speciaalD natuurlijk de kunstenaars, Nicole van Buuren en Jeltje van Houten, die er bovenop hebben gezeten en daarmee iedereen enthousiast hebben gekregen en gehouden.
En niet te vergeten u allen die hebben meegeholpen. U, de buurtbewoners, en jullie, enleerlingen van Het Palet Zuid, net als eerder Het Palet Noord in het Stadshart! Namens de gemeente Amstelveen mijn grote dank daarvoor. U heeft u zeer betrokken getoond bij uw wijk en zo op een zichtbare manier geholpen om uw wijk mooier te maken.
Dank u wel.”

Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

En het grote moment: de mozaïekbank wordt onthuld


Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De mozaïekbank in volle glorie


Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Tussendoor het speelbad is in gebruik genomen door de kinderen


Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het is druk voor de ijscokar


Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een deel van het mozaïekbank team poseert voor de foto


Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Deze kinderen werkten ook aan het project. Rechts zit beeldend kunstenaar Jeltje van Houten


Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De mozaïekbank ziet er echt prachtig uit


Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De mozaïekbank in de lengte


Mozaiekbank Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De vis als mozaïek past goed bij het speelbad


Zie voor een ander Amstelveens buurtmozaïek de brugleuning

Website: Buurtmozaïeken Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kunstwerken