Bijgewerkt: 1 maart 2024

De Wereldbol
Orion - 2009

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

De WereldbolOrion
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

OBS 'De Wereldbol'

Basisschool De Wereldbol sluit - Bron Gemeente Amstelveen - 12 februari 2013

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het voorstel van schoolbestuur Amstelwijs om per 1 augustus 2013 De Wereldbol te sluiten. De openbare basisschool aan de Orion 11 kampt al jaren met een te laag aantal leerlingen. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad dit onderwerp in maart.

Per 1 oktober 2012 telde de school slechts 24 leerlingen, waarvan de helft in groep 8 zit. Na afloop van het lopende schooljaar bestaat de school uit slechts 12 leerlingen. Omdat de bekostiging vanuit het rijk stopt als een school minder dan 23 leerlingen heeft is het om financi?le en kwalitatieve redenen niet mogelijk deze langer in stand te houden.

Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs:?Eerder was al sprake van sluiting. Gelukkig zijn we toen samen met het schoolbestuur, directie, MR-leden en gemeenteraad overeengekomen de sluiting een jaar uit te stellen zodat veel leerlingen hun laatste jaar op de Wereldbol konden afmaken. De overgebleven leerlingen kunnen met ingang van het nieuwe schooljaar allemaal terecht bij De Pionier?.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen