Bijgewerkt: 1 maart 2024

De Cirkel
Orion - 2009

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

De CirkelOrion
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Basisschool 'De Cirkel'

Bron: Website de Cirkel

De Cirkel is een goede, actieve school met oog voor de maatschappij. Wij werken vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Verbondenheid, Ontmoeten, Gedrevenheid en Aandacht. Ons onderwijs is aantrekkelijk en het aanbod van activiteiten heel gevarieerd. Dit draagt bij aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Betrokken leerkrachten, leerlingen en ouders zetten samen een geweldige en inspirerende sfeer neer op school.

Visie
Pedagogische visie: een kind in evenwicht
Op De Cirkel kunnen kinderen opgroeien tot evenwichtige persoonlijkheden die openstaan voor nieuwe ervaringen. Vertrouwen, uitdaging, samenwerking en respect zijn kernbegrippen in ons onderwijs. We geven dat vorm door:
- Kinderen uit te dagen om zelfstandig te ontdekken, te denken en te leren
- Kinderen te leren verantwoordelijkheid voor het eigen werk te dragen
- Aandacht te geven aan saamhorigheid en samenwerking
- Ieder kind persoonlijk te kennen en aan te sluiten bij zijn of haar ontwikkeling
- Een gevarieerd aanbod aan extra activiteiten te verzorgen
- Met orde, regelmaat en heldere afspraken te werken aan een goede sfeer

Maatschappelijke visie: betrokken en actief
Op De Cirkel staan wij open voor de samenleving als geheel. Wij respecteren ieders denkwijze, zolang deze niet botst met erkende waarden en normen. De school vormt een stabiele factor met duidelijke normen en waarden. Tegelijk zijn wij een spiegel van de veelzijdige en steeds veranderende samenleving waarin onze kinderen opgroeien tot wereldwijze, actieve en betrokken burgers.

Levensbeschouwelijke visie: Katholiek
De Cirkel is een katholieke school. Wij besteden aandacht aan de grote christelijke feestdagen. Daarbij gaan we uit van algemeen erkende waarden zoals: respect, saamhorigheid, vertrouwen, vriendschap, vrijheid, eerlijkheid en liefde. Klaar staan voor anderen in het leven hoort hier ook zeker bij.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen