Bijgewerkt: 1 maart 2024

2de Montessorischool
Lindenlaan - 2009

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

2de MontessorischoolLindenlaan
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)
De 2de Montessorischool

Er verrees een levende school op het Raadhuisplein te Amstelveen op woensdagmiddag 11 juli 2012 om 16:00. Toen riep een delegatie van ouders en kinderen van de 2e Amstelveense Montessorischool van de Lindenlaan uit Amstelveen, de gemeente Amstelveen op om de beloofde nieuwbouw in 2015 zoveel als mogelijk te bespoedigen.

Vanuit een levend gebouw van ouders en kinderen boden twee leerlingen van de 2e Amstelveense Montessorischool verzamelde handtekeningen en tekeningen van kinderen aan, aan Wethouder Onderwijs, de heer Raat.

Wat voorafging
Al sinds 1996 wordt gesproken in de Gemeente Amstelveen, dat het huidige gebouw aan de Lindenlaan van de 2e Amstelveens Montessorischool vervangen moet worden. Na veel politiek gesoebat en komen er vanaf 2007 plannen bij de gemeente om tot nieuwbouw over te gaan. Begin 2009 ontstaat er vertraging, als blijkt, dat door de Icesave debacle en het voorlopige besluit over het A9 overkoepelingstracee, de gemeente Amstelveen geen geld heeft om de ambitieuze plannen voor de brede school (ook bekend als PIA 1) door te laten gaan. Gelukkig blijkt de politiek voor rede vatbaar. In 2010 wordt de toezegging gedaan, dat de nieuwbouw voor de 2e Montessori school in 2013 gereed is. Helaas moet de gemeente dat later nog bijstellen. De huidige Wethouder Raat maakt zich er hard voor, dat in 2015 er daadwerkelijk nieuwbouw is gerealiseerd op de Hortensialaan tegenover het huidige schoolgebouw. Om bovenstaande datum te halen, dienen er echter nog belangrijke stappen genomen te worden. Het Programma van Eisen is nog steeds niet definitief vastgesteld. En ook de wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie aan de Hortensialaan is nog geen gelopen race. Bovendien worden er nu speciale eisen gesteld aan het energieneutraal bouwen, waardoor het hele bouwproces verder kan vertragen. Voor docenten, leerlingen en ouders is verdere vertraging absoluut onbespreekbaar! Het huidige gebouw staat al 15 jaar op de nominatie om vervangen te worden. Het huidige gebouw is vies, oud en ongezond. Wethouder Raat heeft de afgelopen anderhalf jaar zijn betrokkenheid getoond voor de bijzondere situatie van de 2e Amstelveens Montessorischool en heeft zich ingespannen het gebouw leefbaar te houden.

Men riep daarom de wethouder op om alles op alles te zetten om het proces van nieuwbouw zoveel mogelijk te versnellen en maatregelen te nemen om de oplevering in 2015 te garanderen. 'Laten we zorgen, dat de 2e Amstelveense Montessorischool geen open-lucht lessen moet gaan geven op het Raadhuisplein, omdat huidige gebouw is ingestort!'

Namens de Huisvestingscommisie 2e Amstelveense Montessorischool:
Aalt Swiebel: lid MR en bezorgde ouder
Monique Vonk: voorzitter Ouderraad en bezorgde ouder
Hans Bosman: bezorgde ouder2de Montessorischool
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De 2de Amstelveense Montessorischool aan de Lindenlaan 315


Op dinsdagmiddag 16 september 2014 was het zo ver en konden honderden leerlingen, leraren van de 2de Amstelveens Montessorischool en de Vrije School Parcival en de ouders het slaan van de eerste paal van het nieuwe schoolgebouw meemaken. 'Al sinds 1996 wordt gesproken in de gemeente Amstelveen, dat het huidige gebouw aan de Lindenlaan 315 van de 2de Amstelveens Montessorischool vervangen moet worden. Na veel politiek gesoebat kwamen er vanaf 2007 plannen bij de gemeente om tot nieuwbouw over te gaan. Begin 2009 ontstond er vertraging, toen bleek dat door het Icesave debacle en het voorlopige besluit over het A9 overkoepelingstracé, de gemeente Amstelveen geen geld had om de ambitieuze plannen voor de brede school door te laten gaan.
Gelukkig bleek de politiek voor rede vatbaar. In 2010 werd de toezegging gedaan dat de nieuwbouw voor de 2de Montessori school in 2013 gereed is. Helaas moest de gemeente dat later nog bijstellen. Herbert Raat wethouder Onderwijs maakte zich er hard voor, dat in 2015 er daadwerkelijk nieuwbouw moest gerealiseerd worden op de Hortensialaan tegenover het huidige schoolgebouw.'- schreven de leden van de Huisvestingscommissie van de 2de Amstelveense Montessorischool op 12 juli 2012.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het bouwterrein van de nieuwe 2de Amstelveense Montessorischool aan de Hortensialaan


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De leerlingen van de school komen massaal naar de bouwlocatie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De zogenaamde eerste paal met de kleurige handpalm afdrukken wordt voorbereid om in de grond te slaan


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Bart Hurkxkens, directeur van de Vrije School Parcival, Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs in gesprek met Michelina Hoogeveen, directeur van de 2de Monntessorischool Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Er komen steeds meer leerlingen naar het bouwterrein, waar hoge temperaturen heersen. Door de slechte timing van de bouwers, moesten de kinderen en de begeleiders zeker nog een uur in de zinderende hitte staan zonder beschutting en zonder water


En eindelijk op dinsdagmiddag 16 september 2014 was het zo ver en konden honderden leerlingen, leraren en ouders het slaan van de eerste paal van het nieuwe schoolgebouw meemaken. Ruud Uytenhaak, de architect van de nieuwbouw: 'De brede school Hortensialaan in Amstelveen wordt een duurzaam gebouw, als een compact paviljoen in het park. De nieuwe school biedt onderdak aan de 2de Montessorischool, de vrije school Parcival, twee BSO’s (Buitenschoolsche Opvang), een kinderdagopvang en een gymzaal.

Foto Amstelveen
(Bron Architectenbureau Uytenhaak - 2014)

Artist impression van de nieuwe 2de Amstelveense Montessorischool aan de Hortensialaan


Foto Amstelveen
(Bron Architectenbureau Uytenhaak - 2014)

Artist impression van de nieuwe 2de Amstelveense Montessorischool aan de Hortensialaan


Foto Amstelveen
(Bron Architectenbureau Uytenhaak - 2014)

Artist impression van het interieur van de nieuwe Vrije School Parcival aan de Hortensialaan


De nieuwbouw gaat voor deze gebruikers een eigen veilige omgeving creëren, tegelijkertijd anticiperend op ruimte voor goed, inspirerend nabuurschap. De kwaliteit -ruimte en licht- van de klaslokalen vormt de unanieme basis voor de school. Het verschil in interne organisatie tussen de twee scholen uit zich in de tussenruimte voor de lokalen. De kwaliteit -ruimte en licht- van de klaslokalen vormt de unanieme basis voor de school. Het verschil in interne organisatie tussen de twee scholen uit zich in de tussenruimte voor de lokalen. Zowel in organisatie als ook in sfeer krijgen de twee scholen en de twee verschillende onderwijsconcepten hier hun eigen identiteit.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wethouder Veeningen krijgt een korte uitleg over de nieuwbouw van de architect Ruud Uytenhaak. Volgens hem wordt de nieuwe school in het schooljaar 2015-2016 opgeleverd


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen, wethouder Onderwijs voor de heimachine


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De betonnen paal is met grote kracht in de grond gestampt


De gebouwvorm en eenheid in materialisatie spreken één taal. Het verschil in identiteit zit in kleuraccenten, dakrichting en sfeer. De sheddaken distribueren extra daglicht en geven de school haar bijzondere uitstraling. Zo wordt het gebouw een compositie van karakteristieke elementen, goed herkenbaar van buitenaf, intern functioneel georganiseerd en aanpasbaar in de toekomst.' Volgens de architect Ruud Uytenhaak, wordt de nieuwe school in het schooljaar 2015-2016 opgeleverd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen