Bijgewerkt: 14 juli 2024

Casimir Lyceum Tulpenburg
Deel 1 - 1957

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Casimir Lyceum TulpenburgDeel 1
(Amstelveenweb.com collectie - Gemeentearchief NA)

Foto van 1959 - Noodschool van het Casimir Lyceum aan Zonnestein, waar later Nieuw-Vredeveld werd gebouwd
De foto is genomen vanaf Tulpenburg

Het Casimir Lyceum is verleden tijd.

Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De maquette voor de bouw van het Casimir Lyceum vervaardigd door Architect A. Nicolai

Het kleine verbindingsgangetje van het hoofdgebouw naar de laagbouw, werd de slurf genoemd. In de vierkante laagbouw werd onder andere aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie gegeven. In de binnentuin stonden allerlei planten en ook een bananenboom, in de zeventiger jaren van de vorige eeuw was dat heel bijzonder. In het gebouw met hoge dak naast de laagbouw bevonden zich de gymlokalen inclusief kleedruimtes en douches. Het witte huisje was de bungalow voor de concierge en op het grijze vlak voor het huis waren de fietsenrekken, maar je kon ook van dat pleintje doorfietsen naar de kelder onder het hoofgebouw om je fiets te parkeren.

Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

Het Casimir Lyceum in aanbouw - 1961
Architect A. Nicolai en gebouwd door Verbeekbouw n.v. en van Baayen


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De bouw van het Casimir Lyceum is klaar in 1962
De naam komt van een Nederlands opvoedkundige en onderwijsvernieuwer Rommert Casimir
(* 29 september 1877 te Kollum - ? 13 maart 1957 te Voorburg)


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Het gebouw van het Casimir Lyceum werd gesloopt in 2014 om plaats te maken voor woningen aan Tulpenburg - Runmoolen


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Dependance van het Amstelveen College aan Tulpenburg in Amstelveen op 30 mei 2007
Het schoolgebouw van het voormalige Casimir Lyceum


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De hoofdingang van het Casimir Lyceum


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De foyer staat vol met stoelen voor een voorstelling vanuit het Gemeentelijk Cultureel Centrum, podium, zitplaatsen met de vide


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De aula van het Casimir Lyceum klaar voor de voorstelling, ook vanaf de 1ste en 2de etage te zien
In 1975 verviel deze functie doordat het Cultureel Centrum Amstelveen aan Plein 1960 in gebruik werd genomen

Het Amstelveen College komt voort uit het Casimir Lyceum en uit het Snellius Lyceum (het latere Nieuwer Amstel). Het Casimir Lyceum is opgericht in 1956 (in 1957 in het gebouw Tulpenburg 1). In 2007 bestond de school dus al 50 jaar. Het Snellius Lyceum, de latere Scholengemeenschap Nieuwer Amstel, werd opgericht in 1963 (in 1972 in het gebouw aan de Startbaan). Deze scholengemeenschap bestond in 2007 alweer 45 jaar. Beide scholen gingen in 1996 op in het huidige Amstelveen College, een openbare scholengemeenschap voor VWO, Havo en Mavo. Ook deze school bestond in 2006-2007 alweer 10 jaar. Een lange historie, waarbij diverse kleinere scholen uit de omgeving ook in het Amstelveen College waren opgegaan, te weten de Theo Thijssen Mavo (in 1992), IVO Mavo De Werkgemeenschap (in 1992), Professor Van de Leeuwschool (in 1963), Posthoorn Mavo Uithoorn (in 1991).

Casimir Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het plein voor de school met het beroemde kunstwerk,
De Vier Heemskinderen


Casimir Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Poort naar de fietsenstalling met daarachter de gymzaal


CasimirAmstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Achterkant van het gebouw met onder het betonblok de ingang naar de fietsenstalling


CasimirAmstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De ondergrondse fietsenstalling is te klein, dus dan maar ervoor parkeren
In de achtergrond is de laagbouw te zien waar zich ook lokalen bevinden, inclusief een binnentuin


Casimir Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De foyer/aula in het voormalige Casimir Lyceum

In de grote foyer van het Casimir Lyceum werden de nieuwjaarsrecepties van de Gemeente Amstelveen gehouden, Sjoukje Dijkstra werd er gehuldigd , maar er werden ook regelmatig Schouwburg voorstellingen gehouden. De Stichting Amstelveense Muziekschool hield er een Balletuitvoering zoals het onderstaande programma aangeeft.

Bekijk ook klassenfoto's van de de Casimir leerlingen inclusief leraarnamen en anekdotes.

Heeft u nog foto's van het Casimir Lyceum met de wandelrondgang en de laagbouw klaslokalen?
Mail naar José van Amstelveenweb.com, met dank.


Casimir Amstelveen
(Brochure Particuliere Collectie)

Voorzijde Programmaboekje Balletuitvoering 1970

Casimir Amstelveen
(Brochure Particuliere Collectie)

Casimir Amstelveen
(Brochure Particuliere Collectie)

Casimir Amstelveen
(Brochure Particuliere Collectie)


Woningbouw op voormalig terrein Casimir Lyceum // Amstelveen College aan Tulpenburg
Het college van Amstelveen heeft de tender voor de gronduitgifte aan de Tulpenburg 1-3, waar voorheen het Amstelveen College en daarvoor het Casimir Lyceum was gevestigd, gegund aan bouwbedrijf Trebbe West B.V. uit Nieuwegein. Aan deze tender deden vijf partijen mee. Trebbe West B.V. was de hoogste bieder die voldeed aan de gestelde gunningscriteria. Op 26 februari 2014 werd de koopovereenkomst tussen de gemeente Amstelveen en Trebbe ondertekend. In samenwerking met de gemeente Amstelveen  heeft Trebbe een ontwerp voor de woningen maken en een omgevingsvergunning aangevraagd.  Rond de periode mei-juli 2014 werd het eerste deel van de woningen in verkoop gebracht. In totaal zullen er ca. 47 ruime eengezinswoningen op het terrein worden gerealiseerd. Afhankelijk van de voortgang van de verkoop, zal de bouw van het eerste deel van de woningen in het vierde kwartaal 2014 kunnen plaatsvinden. De verkoop van het tweede deel van de woningen zal naar verwachting kunnen starten na de zomervakantie van 2015.

trebbe Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2007)

Op 26 februari 2014 is de koopovereenkomst ondertekend door wethouder Jan-Willem Groot namens de gemeente Amstelveen en door de heer Hein J.H. Trebbe de directeur van Trebbe West B.V.


Wethouder Wonen Jan-Willem Groot (CDA): “Uit deze tenderprocedure blijkt, dat er nog steeds veel belangstelling is onder marktpartijen voor woningbouw in Amstelveen. Uit vragen die we krijgen van verschillende inwoners uit Amstelveen merken we, dat ook veel woningzoekenden belangstelling hebben voor deze locatie. We verwachten dan ook, dat de woningen snel zullen zijn verkocht."  Tot medio 2013 was op Tulpenburg 1-3 het Amstelveen College gevestigd. De sloop van de oude school is in december 2013 gestart en is naar verwachting eind maart 2014 afgerond. De nieuwe locatie van de school aan de Sportlaan is in augustus 2013 in gebruik genomen.  De gemeenteraad heeft in 2012 voor de locatie Tulpenburg een bestemmingsplan vastgesteld met de bestemming ‘grondgebonden woningen’. Zodra er meer bekend is over de indeling van het gebied en het ontwerp van de woningen zal er door de gemeente een informatieavond worden gehouden. Naar verwachting zal dat eind april/begin mei zijn.
Zie woningen aan Tulpenburg - Runmoolen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen