Bijgewerkt: 24 september 2021

Ben Blog ontvangt
Koninklijke Onderscheiding - 2009

Foto's -> Gebeurtenissen -> Onderscheidingen

Ben Blog ontvangt  Koninklijke Onderscheiding
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
de heer Ben Blog

Op zondag 25 januari 2009 reikte loco-burgemeester, de heer Frans Hellendall, een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Ben Blog uit Amstelveen. De uitreiking vond plaats om 16 uur bij het Joods Cultureel Centrum aan de Van de Boechorststraat 26 te Buitenveldert. De heer Blog werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Het nieuws wordt ook in deze rubriek vermeld, aangezien de heer Blog sinds 2001 voorzitter is van de Raad van Toezicht van het Ziekenhuis Amstelland.

De heer Blog is vanaf 1994 bestuurlijk actief bij het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) is de landelijke, overkoepelende organisatie van Joodse Gemeenten in Nederland en vormt de grootste Joodse ledenorganisatie van het land. Het NIK houdt zich bezig met de Joodse identiteitsversterking op landelijk niveau.

Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ruben Vis, secretaris NIK begeleidt de ceremonie


Voor het NIK is de heer Blog van bijzonder grote betekenis. Hij heeft een noodzakelijke verzakelijking geïntroduceerd en zich er succesvol toe ingezet dat een aantal fusies tussen Joodse Gemeenten in het land tot stand zijn gekomen. Ook heeft hij een traject van regionalisering ingezet. Blog heeft het initiatief genomen om de structuur van het kerkgenootschap drastisch te moderniseren.


Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Robert Heijmans, voorzitter van de Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, vertelt over de jarenlange samenwerking met de heer Blog


Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De aanwezigen in de zaal luisteren naar de toespraak


Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De familie Blog aan tafel


Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Robert Heijmans en Ben Blog na de ontvangst van het cadeau van de organisatie


Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Opperrabbijn Binyomin Jacobs aan het woord


Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een deel van de aanwezigen luistert naar de toespraken


Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Opperrabbijn Binyomin Jacobs neemt afscheid van Ben Blog


In het Joods Cultureel Centrum was een afscheidsreceptie georganiseerd voor de heer Blog, die met zijn vrouw Henriëtte, zijn zoon en vele gasten de sprekers aanhoorde. In het grootste geheim hebben de organisatoren wethouder en loco-burgemeester van Amstelveen, Frans Hellendall het gebouw binnengesmokkeld, om de uitreiking van Koninklijke onderscheiding niet te verraden.

Toen de laatste spreker het woord zou moeten krijgen, werd plotseling de loco-burgemeester, Frans Hellendall van Amstelveen binnengeroepen, waardoor de verbijsterde Ben Blog en alle aanwezigen even niet wisten wat er aan de hand was. Toen Frans Hellendall zijn toespraak hield, begon bij de aanwezigen een lampje te branden.

Toespraak locoburgemeester Frans Hellendall:

Geachte heer Blog, Dames en Heren,
De naam Blog is wereldberoemd. En dat komt omdat bloggen op internet een wereldwijd begrip is geworden. Inmiddels weet iedereen dat de naam Blog met een “g” wordt geschreven. Daar gaat het vandaag echter níet over.

De naam Blog is namelijk ook wereldberoemd in de Joodse wereld. En daarom is mij gevraagd om als loco-burgemeester van Amstelveen, de woonplaats van de heer Blog, hier te spreken. Want de verdiensten van de heer Blog gaan veel verder dan zijn inzet voor het NIK, dat bij zijn afscheid vandaag vooral gememoreerd wordt.

De heer Blog is vanaf 1994 bestuurlijk actief bij het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Voor het NIK heeft hij een zeer gewenste verzakelijking geïntroduceerd en zich er succesvol voor ingezet dat een aantal fusies tussen Joodse Gemeenten in Nederland tot stand is gekomen. Ook heeft hij een traject van regionalisering ingezet, waardoor er nu meer dan voorheen sprake is van een aantal regionale in plaats van lokale Joodse gemeenten, van het grootste belang voor de continuïteit van de Joodse Gemeenten.

Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder en loco-burgemeester van Amstelveen, Frans Hellendall tijdens zijn toespraak


Hij heeft het initiatief genomen om de structuur van het kerkgenootschap drastisch te moderniseren, op zeer doelgerichte wijze. Het contact met de leden is verbeterd door het magazine Hakehillot. De jeugd heeft extra aandacht gekregen. Maar niet alleen propageerde hij zakelijkheid, maar ook binding en warmte, door middel van NIK-misjpoge (familie).

Vanuit het NIK is de heer Blog bestuurslid van het Centraal Joods Overleg. Eerder al, in 1997 was de heer Blog vanuit het NIK een belangrijke kracht achter de totstandkoming van dit overleg. Een dergelijk overleg was broodnodig, omdat er geen spreekbuis was voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Inmiddels is die er dus wel en heeft het Centraal Joods Overleg bewezen uiterst belangrijk te zijn voor het behartigen van de belangen van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Dat geldt in zijn algemeenheid, maar zeker ook bij de Maror-gelden. Het Centraal Joods Overleg heeft er voor gezorgd dat aan de Joodse gemeenschap toekomende gelden, in totaal bijna 400 miljoen euro, door overheid, banken en verzekeraars werden uitgekeerd. En ook daar is de heer Blog bij betrokken, als voorzitter van het driehoofdig bestuur dat uit dit budget Joodse doelen steunt. En ook hier is hij er in geslaagd om professionaliteit te introduceren, door middel van objectieve criteria en externe beoordeling.

De heer Blog heeft Joods Nederland daarenboven ook internationaal vertegenwoordigd. Sinds 2002 is hij afgevaardigde van het NIK in de Europese Raad van Joodse Gemeenschappen. Hij vertegenwoordigt Nederland in deze Raad waar meer dan 40 landen deel van uitmaken. De Raad houdt zich met uiteenlopende zaken bezig, waaronder erfgoed, onderwijs, welzijn, zorg en interreligieuze dialoog.

Met ingang van 2008 is de heer Blog benoemd in het bestuur van de Europese Raad. Bijzonder daarbij is dat meestal bestuursleden worden gekozen, terwijl de heer Blog op basis van zijn persoonlijke kwaliteiten rechtstreeks is benoemd. Tot zo ver de activiteiten van de heer Blog die gerelateerd zijn aan het NIK.
De lijst van verdiensten van de heer Blog is nog veel langer. In Amstelveen zelf is de heer Blog sinds 2001 voorzitter van de Raad van Toezicht van het Ziekenhuis Amstelland. Het ziekenhuis is uiteraard een ontzettend belangrijke peiler van het voorzieningenniveau van onze gemeente.

Het ziekenhuis Amstelland heeft een belangrijke functie voor de gezondheidszorg voor Amstelveen en een aantal omringende gemeenten, zoals Uithoorn, Aalsmeer, Ouder Amstel en Ronde Venen en voor het zuidelijk deel van Amsterdam. De medische zorg staat op een zeer hoog niveau, zoals herhaaldelijk blijkt uit vergelijkend onderzoek. De heer Blog heeft zich bijzonder ingespannen voor de recente grootscheepse verbouwing en uitbreiding van het ziekenhuis.

Zijn andere band met Amstelveen is middels de website Amstelveen.blog.nl, een van de vele websites onder de vlag van blog.nl. Maar dat is een zakelijke band van de heer Blog. De redactie is trouwens onafhankelijk, dus daar hoef ik het gelukkig vandaag niet over te hebben.

Ook is de heer Blog sinds 1994 bestuurslid van het Joods Nationaal Fonds en draagt hij op die manier bij aan een groen en vruchtbaar Israël. Dat heeft hij trouwens weer gekoppeld aan zijn werk voor de eerder genoemde Europese Raad van Joodse Gemeenschappen. Binnenkort gaat zo een nieuw project van start in Europa: Maof, een ecologie en milieuproject voor scholieren. Tevens stond hij aan de wieg van de Joodse Omroep, waar hij ook nog penningmeester en voorzitter van is geweest. En toch had hij blijkbaar nog tijd over, want hij is ook actief bij B’nai B’rith loge Hillel.

Zijn Joodse bestuursactiviteiten begonnen trouwens al op vroege leeftijd, om te beginnen in zijn studententijd bij de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie en Ijar. Alle instellingen prijzen de grote inzet, professionaliteit en leiderschap. Maar bovenal zijn vermogen om bruggen te bouwen. Hoe belangrijk, zeker ook in Joods Nederland.

Meneer Blog, ik kan nog wel even doorgaan met een opsomming van uw verdiensten. Maar wat ik vooral wil zeggen, is dat deze niet onopgemerkt zijn gebleven. En dat wil ik niet alleen zeggen. Ik wil dit ook in daden omzetten.

Meneer Blog, uw verdiensten zijn voor de samenleving van bijzondere waarde. Daarom heeft het Hare Majesteit behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vervolgens kreeg de heer Blog de ridderorde opgespeld. Later in zijn speech vertelde hij dat dit echt een complete verrassing voor hem was.

Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Loco-burgemeester van Amstelveen, Frans Hellendall bevestigt het vierarmig wit en blauw geëmailleerd kruis hangend aan de kroon, aan de rever van de heer Blog, waarna hij zich Ridder in de Orde van Oranje Nassau mag noemen


Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Frans Hellendall en de trotse Ridder staan even stil voor een fotoshoot


Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Leo Meijers (Ridder O-N) was vier jaar lang lid van het NIK-bestuur, langjarig bestuurslid van de Joodse Gemeente Amsterdam en penningmeester van de Joodse Omroep, hier te zien tijdens zijn toespraak


Ben Blog Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De zeer geëmotioneerde Ben Blog blikt in zijn speech terug op zijn verleden in Zwolle en zijn NIK voorzitterschap. Hij zei verrast te zijn dat er zoveel landelijke belangstelling voor zijn afscheidsreceptie was, maar bovenal door de enorme verrassing dat hij de Ridderorde mocht ontvangen.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen