Bijgewerkt: 24 april 2024

Nieuw Dorpsplein in de maak - 2008

Foto's -> Oude Dorp -> Diverse Gebeurtenissen

Nieuw Dorpsplein in de maak
(Historisch archief - 2008)

De Dorpskerk van Amstelveen en omgeving in de 16de eeuw

Maandagavond 15 december 2008, organiseerde de gemeente Amstelveen een inloopavond in verband met de herinrichting van het Dorpsplein in Amstelveen.

Landschapsarchitect Annemieke Diekman van het gelijknamige bureau uit Amsterdam kreeg de opdracht van de gemeente, om de buurtbewoners van het Oude-Dorp en geïnteresseerden haar ontwerp te tonen. In overleg met een enthousiaste werkgroep vanuit het wijkplatform, is het Programma van Eisen (PvE) voor de herinrichting van het Dorpsplein opgesteld.

Dorpsplein  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het nieuwe Dorpsplein volgens het plan van het landschapsarchitectenbureau


In de foyer naast de raadzaal werd het zogenaamde “Voorlopig Ontwerp” op verschillende panelen tentoongesteld. De tekeningen van een toekomstig Dorpsplein werden afgewisseld met foto’s, op een manier, dat de mensen zich in de situatie konden verplaatsen.

Dorpsplein  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Remco Pols (midden) vertelt over het project 'Dorpsplein' aan de aanwezigen


Van de verkeersfunctie van het plein is bij deze presentatie afgestapt en is het gebied als openbare ruimte heringericht. De wens om het plein te verfraaien leeft al geruime tijd in het Oude Dorp. In 2007 heeft de gemeenteraad hiervoor € 570.000,00 extra ter beschikking gesteld. Deze impuls maakt het mogelijk om bij de herinrichting meer tegemoet te komen aan de wensen die in het Oude Dorp leven.

Dorpsplein  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Landschapsarchitect Annemieke Diekman luistert naar de vragen van de bewoners


Dorpsplein  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een buurtbewoner stelt zijn vragen aan een bureaumedewerkster


De medewerkers van het architectenbureau hopen, dat zij in de weken na deze inloopavond, genoeg suggesties krijgen om van het voorlopige- een definitief ontwerp te maken. In december of januari wordt nog een verkeersplan gepresenteerd. Hierop kunnen de omwonenden van het Dorpsplein reageren en wordt een definitief verkeersplan voor het plein vastgelegd.

Dorpspleinkerkplan-1Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Plattegrond van het nieuwe Dorpsplein volgens het plan van het landschapsarchitectenbureau


Dorpsplein-1Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Kijkje vanaf het nieuwe Dorpsplein naar de Dorpskerk volgens het plan van het landschapsarchitectenbureau


Ook voor de fietsers moet nog bedacht worden waar zij hun fiets eventueel kunnen stallen. De weg voor de ingang van het museum Jan van der Togt is met dit plan definitief verdwenen. Voor de Dorpskerk zijn er geen parkeerplaatsen gecreeerd. Hoe dat in de toekomst moet met een trouwerij of andere gebeurtenis, wordt hopelijk in het tweede plan duidelijk.

De Turftrapster had bij deze eerste presentatie ook nog geen plekje gekregen, maar zij zal zeker weer een mooie stek op het plein terugkrijgen. Wordt vervolgd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Oude Dorp