Bijgewerkt: 22 april 2024

Amstelveen 80.000 inwoners - 2008

Foto's -> Geschiedenis -> Personen

Amstelveen 80.000 inwoners
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Mevrouw Braakman, de 80.000ste inwoner van Amstelveen wordt gefeliciteerd door burgemeester Jan van Zanen

Op dinsdagochtend 25 november 2008 bereikte de gemeente Amstelveen het inwoneraantal van 80.000. Burgemeester Jan van Zanen heeft de 80.000ste inwoner, mevrouw Braakman, persoonlijk verwelkomd. Zij ontving bloemen en een boek 'Acht eeuwen geschiedenis' van Amstelveen.

Braakman Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De burgemeester schenkt koffie in voor de 80.000ste burger
Vlnr.: Mevrouw Braakman, de heer Jan van Zanen, René Bosma teamleider burgerzaken en Susan van Vliet, afdeling communicatie


Amstelveen (toen nog Nieuwer-Amstel) passeerde in 1962 de grens van 50.000 inwoners. In 1969 de grens van 70.000 inwoners. De prognoses laten een bevolkingspiek van 84.930 inwoners zien in 2020 en daarna zet een geleidelijke daling in. Dat komt vooral door het bouwen van minder woningen: na 2015 zijn er geen grote woningbouwprojecten meer. Tot en met 2015 zullen naar schatting nog 3.700 woningen worden gebouwd.

Braakman Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Mevrouw Braakman krijgt een virtuele rondleiding in Amstelveen door de burgemeester


Met het bereiken van de 80.000ste inwoner kan de gemeenteraad worden uitgebreid met twee raadsleden (van 35 naar 37). Dit zal niet tussentijds gebeuren, maar met de volgende gemeenteraads-
verkiezingen in 2010.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis