Bijgewerkt: 17 april 2024

Mozaïek Lint
Jeltje van Houten - 2008

Foto's -> Kunstwerken -> Mozaïek Lint

Mozaïek LintJeltje van Houten
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De tekening van het ontwerp: Het Lint

Het mozaïekproject is in februari 2008 gestart in de wijk van het Stadshart en was een project van Cardanus (Opbouwwerk Amstelveen) in het kader van Community Art, of gemeenschap kunst, ook bekend als "dialogical kunst" of op "gemeenschap gebaseerde kunst". Het is een kunstvorm, die een maatschappelijke insteek heeft.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Tijdens de open dag op zaterdag 21 juni 2008, werd de aan geïnteresseerde wijkbewoners en de plaatselijke pers op de werklocatie van het project aan de van Heuven Goedhartlaan, het ontwerp van het mozaïek project bekendgemaakt

Werken van dit genre zijn van alle kunstvormen en wordt gekenmerkt door interactie en dialoog met de plaatselijke gemeenschap. De term is gedefinieerd in de late jaren 1960 en was aanleiding tot een beweging die in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Australië groeide. Het idee voor Buurtmozaïeken in Amstelveen kwam in 2005 ter sprake bij de planvorming herinrichting van het Dorpsplein in het Oude Dorp. Aangezien de inrichting van het Dorpsplein was vertraagd, werd er eerst in het Stadshart gewerkt. Hierna komt het Oude Dorp aan de beurt en na evaluatie kan het project Buurtmozaïeken in andere wijken worden voortgezet.

Mozaiek Amstelveen
( Foto Marijke Vlught- 2008)

Burgemeester Jan van Zanen bekijkt samen met Jeltje van Houten de presentatie


Vijftien bewoners van het Stadshart werden in de gelegenheid gesteld om samen met twee Amstelveense de beeldende kunstenaars, Jeltje van Houten en Nicole van Buuren, te werken aan een mozaïek kunstwerk. Als het klaar was, zou het kunstwerk een plaats krijgen in de eigen wijk.

Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het Lint in aanbouw op 26 september 2008


De gekozen locatie was de verroeste en afgebrokkelde brugleuning aan het Dr. Lely Plantsoen. De kunstenaars bedachten om de ijzeren leuning af te dekken met een U-vormige kunststof ‘deksel’. Daarop konden de buurtbewoners een afbeelding met kleine stukjes gekleurde glas, dus mozaïek, samenstellen conform de ontwerptekening. De techniek mozaïeken werd gekozen omdat deze techniek toegankelijk is voor iedereen. Elke bewoner kon daadwerkelijk zijn eigen steentje aan het kunstwerk bijdragen. De bewoners en de kinderen van de school Het Palet Noord in dezelfde wijk deden ook mee. In het oude Eneco gebouw aan de Heuven Goedhartlaan was het atelier, waar alles was uitgewerkt. Van idee tot tekening en van tekening naar mozaïek, het was een zeer tijdrovende klus. Op zaterdag 21 juni 2008 presenteerde het team aan de geïnteresseerde wijkbewoners en de plaatselijke pers het project. Naast verschillende deelnemers bezochten ook raadsleden, medewerkers van de betrokken afdelingen van de gemeente en zelfs de burgemeester de presentatie.

Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Beeldende kunstenaar Jeltje van Houten spreekt de aanwezigen toe


Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De kinderen van het Palet Noord hebben ook hun mozaïeksteentje aan het project bijgedragen


De werkzaamheden duurden tot begin oktober 2008 en na veel tegenslag kon eindelijk op woensdag 8 oktober 2008 het grote mozaïekproject in het Stadshart van Amstelveen onthuld door de kunstenaars, wethouder, de buurtbewoners en de schoolkinderen. Beeldend kunstenaar Jeltje van Houten hield een toespraak, waarin ze verteld over het project:
“Het Projectteam van Buurtmozaïeken Amstelveen heet u hartelijk welkom, in het bijzonder wethouder van Cultuur van de gemeente Amstelveen de heer Hellendall. Het Projectteam Buurtmozaïeken Amstelveen bestaat uit 4 personen namelijk Marijke Vlught en Hans de Weers van Stichting Cardanus en de 2 kunstenaars Nicole van Buuren en mijzelve, Jeltje van Houten”.

Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Ook beeldende kunstenaar, Nicole van Buuren (3e v. links) luistert naar de toespraak


“In februari 2008 is het project van start gegaan in de Amstelveense wijk het Stadshart, bewoners werden uitgenodigd de informatie avond te bezoeken om daarna als deelnemers aan het project mee te denken over de vorm, het thema en een locatie in de wijk waar een mooi mozaïek kunstwerk zou kunnen verrijzen”.

“Er werd gekozen voor een blauw lint dat al dwarrelend in de wind verschillende thema’s uitbeeldt, zoals: het samenleven van mensen; mobiliteit, het prachtige groen waarvan je al wandelend kunt genieten, de specifieke rode daken die veel voorkomen in het Stadshart en de prachtige waterpartijen die er te vinden zijn”.

Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De buurtbewoners van het Stadshart kwamen naar het openingsfeest


“Vier dagdelen per week toonden de deelnemers hun enthousiasme er voor de wijk iets heel moois van te maken. Zo is er een mooie bevlogen groep mensen ontstaan, die de afgelopen maanden keihard aan dit kunstwerk Het Lint hebben gewerkt. We zijn nu aangeland op het punt dat we het resultaat kunnen onthullen hoewel we nog een heel klein stukje aan de afronding moeten doen. Ik vraag hierbij een applaus voor de enorme inzet van alle deelnemers. Bedankt allemaal!”

Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Vera Hovenier-Groen leest het gedicht voor


Daarna kreeg Vera Hovenier-Groen de microfoon en ze las het gedicht, Het Lint voor aan de aawezigen:
“Het lint maakt ons blij
En verhaalt van veel zaken........
Hoe men, kijkend of kopend,
Met wielen of lopend,
Langs rode daken,
Geniet van groen en water.
Amstelveen, een stad voor nu en later!

Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder cultuur, Frans Hellendall tijdens zijn toespraak


Toespraak wethouder cultuur, Frans Hellendall
Een mozaïek bestaat uit vele kleine steentjes die samen een afbeelding vormen. Steentjes die los niets voorstellen, maar die samen een nieuw geheel vormen. U begrijpt de symboliek: in dit geval staat het voor al die bewoners die samen een wijk vormen. Dat ziet u terug in het eerste buurtmozaïek van Amstelveen dat zo dadelijk onthuld wordt. Dit mozaïek is nu al geslaagd: in de eerste plaats door de goede samenwerking tussen iedereen die er aan mee heeft gewerkt.

In de tweede plaats geslaagd door de gekozen thema’s voor het buurtmozaïek. De thema’s zijn gekozen door de bewoners en zijn heel herkenbaar: wonen, fietsen, water, huizen, schoenen en mensen. Statische en dynamische elementen lopen door elkaar heen, zoals dat hoort in een stad.

Het derde dat goed gelukt is, is het verbinden van professionele en amateurkunst. Dit was één van de doelen in het Amstelveense gemeentelijk cultuurplan van 2006. Hieruit is dit idee ontstaan. Een andere doelstelling was dat bewoners meer invloed krijgen op hun eigen buurt. Daarvan is dit eerste buurtmozaïek een mooi voorbeeld. Met dit succes kunnen wij met vertrouwen ook in andere wijken buurtmozaïeken opzetten.

Dit kunstwerk is door en voor bewoners. Zo komen wij tot een leefbaarder stad, een stad die dichter bij de bewoners staat. Een stad waar men voelt echt deel van uit te maken. Een stad waar de bewoners trots op zijn.

Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Kinderen, buurtbewoners, geïnteresseerden tijdens de openingsceremonie


Echter, zonder de inzet van heel veel mensen was dit mozaïek niet mogelijk geweest. Dat geldt voor de organisatie, de stichting Cardanus, de sponsors en diverse afdelingen van de gemeente. En daarboven natuurlijk de kunstenaars, Nicole van Buuren en Jeltje van Houten, die er bovenop hebben gezeten en daarmee iedereen enthousiast hebben gekregen en gehouden. En natuurlijk niet te vergeten u, buurtbewoners, en jullie, leerlingen van Het Palet Noord, die hebben meegeholpen. Namens de gemeente Amstelveen mijn grote dank daarvoor. U heeft grote betrokkenheid getoond aan uw wijk en zo op een zeer zichtbare manier geholpen om uw wijk mooier te maken.”

Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Tine de Ruiter-Klomp en Iris Goldschmeding als oudste en jongste deelnemers aan het project, gingen samen met de wethouder naar de brug en met de andere deelnemers hebben het blauwe zeil verwijderd van het nieuwe kunstwerk van Amstelveen: Het Lint is onthuld!


Sponsors, bedrijven en personen die op verschillende manieren hebben bijgedragen aan het welslagen van het project:
Het Oranje fonds.
De Gemeente Amstelveen
Woongroep Holland
Stichting Theo Janssen MOC
Melitta Steenhuis, beeldend kunstenaar die in Wageningen het Buurtmozaïeken in Nederland op de kaart heeft gezet
De heren Ad Jobse en Willem van der Berge van de gemeente Amstelveen
De heer Piet Oudenaren van de firma Blauwhoff voor zijn vele adviezen en het meedenken over lijmen en voegsel
Mevrouw Conny van der Wende van Mozaïek winkel Tiles & Tools te Noordwijkerhout voor het ter beschikking stellen van gereedschap ed.
Bouw en Aannemingsbedrijf de Heemraad voor het ter beschikking stellen van de hekken en dekzeilen.
De deelnemers aan het project
En tot slot de groep van 15 leerlingen van basis school het Palet die hun bijdrage hebben geleverd door het maken van mozaïekschilderijtjes die in het mozaïek een plek hebben gekregen .

Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Na deze feestelijke gebeurtenis overhandigden Jeltje van Houten een deelneemster van het project, Wilma Scholten, symbolisch een paar mozaïeksteentjes aan dhr. Paul Stolwijk (lid van het wijkplatform Keizer Karel park), waar in januari 2009 het Project Buurtmozaïeken van start zal gaan.


Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een deel van de achterkant van het mozaïek


Mozaiek Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De mozaïek brugleuning is op zich klaar, alleen komt nog een gespecialiseerde bedrijf langs, om een coating op de steentjes aan te brengen, die het kostbare kunstwerk beschermt


Zie voor een ander buurtmozaïek de bank
Website: Buurtmozaïeken

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kunstwerken