Bijgewerkt: 22 april 2024

Fotopanelen - 2008

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wester-Amstel

Fotopanelen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Fotografe Charlotte Dumas in de tuin van buitenplaats Wester-Amstel

In het park van buitenplaats Wester-Amstel zijn drie glazen fotopanelen van de fotografe Charlotte Dumas geplaatst. Aanleiding was haar deelname aan de tentoonstelling Rembrandt's Licht, welke in het park van Wester-Amstel werd gehouden ter gelegenheid van het Rembrandtjaar 2006 (Rembrandt 1606 - 1669).

Door de adviescommissie beeldende kunst, bestaande uit: Jan Hein Sassen (interim-voorzitter), Christhilde Klein, Katrin Korfmann, Fahrettin Örenli,  Harald Vlugt en Rob Vrijen, werd een selectie van drie foto’s gemaakt van de werken van Charlotte Dumas voor het park van Wester-Amstel. De officiële onthulling vond plaats op vrijdagmiddag 10 oktober 2008 op de buitenplaats Wester-Amstel, Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen.

De foto's komen uit de serie "Day is Done" 2004) en zijn gemaakt in de stallen van de Carabinieri a Cavallo in Rome in de nanacht, op het moment dat de duisternis aarzelend plaatsmaakt voor het ochtendlicht. Daar maakte Charlotte foto's van de liggende paarden.

Charlotte Dumas (30) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (2000) en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (2001-2002). Ze maakt portretten van dieren. Wilde dieren die in reservaten leven en door mensen zijn gedomesticeerd of zich juist hebben ontrokken aan het temmen zoals zwerfhonden in de steden. De afgelopen jaren maakte zij een serie portretten van politiepaarden, renpaarden en wolven. De laatste serie is er een met portretten van tijgers.

Dumas Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Cristhilde Klein introduceert Charlotte Dumas aan de aanwezigen


Dumas Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Cultuurspecialist en conservator Ad Jobse organiseerde de bijeenkomst


Dumas Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder cultuur, Frans Hellendall hield een korte toespraak


Ze is er niet op uit een snel en esthetisch plaatje van een dier te schieten. De manier waarop ze een onderwerp benadert – door het grondig te bestuderen en het lang te observeren - is die van een klassiek portrettist. Het is van belang om in de foto het gevoel terug te zien wat ze voor die dieren heeft ontwikkeld.

De fotografe heeft dit jaar De Scheffer, een tweejaarlijkse prijs voor talentvolle jonge kunstenaars gewonnen. Behalve kunst lieten de erven van Ary Scheffer (1795-1858) de Vereniging Dordrechts Museum eind 19de eeuw een fonds na, om jonge kunstenaars te ondersteunen. Naast een geldprijs in de vorm van een aankoop ter waarde van € 4500, kreeg ze een tentoonstelling in het Dordrechts Museum.

Dumas Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het gezelschap luistert naar de sprekers


Wester-Amstel
Een inleiding werd gehouden door Christhilde Klein, lid van de adviescommissie beeldende kunst en aansluitend heeft de wethouder voor cultuur, de heer Frans Hellendall, de werken symbolisch in ontvangst genomen.

Dumas Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Charlotte Dumas: Untitled (Isolde) 2004 c-print 90x120 cm


Dumas Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Charlotte Dumas: Untitled (Saturno) 2004 c-print 90x120 cm


Dumas Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Charlotte Dumas: Untitled (Difula) 2004 c-print 90x120 cm


Website: Charlotte Dumas
Wat is C-print?
Kodak C-print is een fotografische afdruk methode, waar een negatief achtige kleur wordt bereikt. Het fotopapier heeft drie lagen zilveroxide emulsie. Type-C methode resulteert een negatief-naar-positief chromogene afdruk, wat betekent, dat er minstens één lichtgevoelige laag voor ieder van de drie primaire kleuren wordt gebruikt. Tijdens de belichtingsfase in het lab, wordt alleen de laag belicht, die gevoelig is aan de gewenste kleur.

Met digitale technieken zoals een met DURST Lambda of Oce LightJet apparat te gebruiken worden rode, groene en blauwe lasers toegepast, die tot een digitale C-print leiden. Het lambda-systeem is capabel om de lichtgevoeligheid van het fotomateriaal te corrigeren, wat onmogelijk zou zijn met conventionele afdrukmethoden.

De foto’s van Charlotte Dumas in Wester-Amstel werden met een grote inkjetprinter op transparant fotopapier gedrukt en vervolgens met een speciale techniek aan de glasplaat gehecht. De glasplaat is transparant, dus de foto’s kunt u van twee kanten bekijken. De in het artikel staande foto’s zijn allemaal in spiegelbeeld gefotografeerd, omdat de matte kant van het glas heeft minder storende lichtspiegeling.

Klik op Wester-Amstel voor informatie over de buitenplaats zelf.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen