Bijgewerkt: 4 oktober 2023

Jos Lochtenberg-Koster - 2008

Foto's -> Geschiedenis -> Personen

Jos Lochtenberg-Koster
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De 100 jarige mevrouw Jos Lochtenberg - Koster
samen met burgemeester Jan van Zanen

De 100 jarige mevrouw Jos Lochtenberg-Koster werd vanmiddag op 18 juni 2008 gefeliciteerd door burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen. Alle familieleden en kennissen van mevrouw Koster waren aanwezig tijdens de viering van haar verjaardag in het zorgcentrum van Amstelring aan de Laan van de Helende Meesters.

Mevrouw Lochtenberg werd in 1908 in Zeeland geboren en is ondanks haar leeftijd nog erg alert. Ook reageert zij goed op vragen en antwoordde met grapjes. De burgemeester heeft de familie van de mevrouw nog uitgehoord over de familiegeschiedenis van de Lochtenberg-Koster en vragen gesteld in verband met de oude foto’s, dat de familie in de zaal tentoonstelde.

100 jarige Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Burgemeester Jan van Zanen geeft een bos bloemen en bonbonnetjes aan de 100 jaar oude mevrouw Lochtenberg-Koster als verjaardagscadeau


100 jarige Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De humor en de geest van de jarige zijn nog wonderbaarlijk goed


100 jarige Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De 17 jarige Jos in Goes (1925)


Forse toename vrouwelijke honderdplussers
Op 1 januari 2008 telde ons land 1.486 inwoners van 100 jaar of ouder. Dat waren er 91 meer dan in 2007. De forse toename bestond volledig uit vrouwen. Onder de honderd-plussers zijn slechts 193 mannen.

Toename alleen bij vrouwen
In de afgelopen kwart eeuw is de aanwas van eeuwelingen vrijwel volledig toe te schrijven aan vrouwen. Het aantal mannen op de hoogste leeftijden veranderde maar weinig. Naar verwachting zal de toename van het aantal honderdplussers ook in de komende jaren vooral uit vrouwen bestaan.

Negentigers bepalen verloop
Het verschil in de trends bij mannen en vrouwen hangt samen met de aantallen negentigers. Het aantal mannelijke negentigers stagneert doordat het sterfterisico van mannen zich tussen eind jaren zestig en begin jaren tachtig ongunstig ontwikkelde. Hierdoor wordt ook de sekseverhouding steeds schever. Momenteel is nog maar een op de acht honderdplussers een man.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis