Bijgewerkt: 22 april 2024

Sinai Centrum - 2007

Foto's -> Gebouwen -> Ziekenhuis-Kliniek-Hospice

Sinai Centrum
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Sinai centrum in aanbouw. Vanaf de Burgemeester Boersweg gefotografeerd op 18 maart 2007

Wat is het Sinai Centrum?
De wortels van het Sinai Centrum liggen in het jaar 1909. Toen werd Het Apeldoornsche Bosch geopend. Dit was een instelling voor Joodse psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapte kinderen. Het is de enige Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap in Nederland.

In 1943 werden alle patiënten en het Joodse personeel gedeporteerd. Vrijwel niemand keerde terug. In 1960 werd de psychiatrische zorg voor Joodse mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd en de zorg voor Joodse cliënten met een verstandelijke handicap voortgezet in Amersfoort. Het centrum werd door Koningin Juliana geopend in 1960 door het eeuwig licht te ontsteken en kreeg de naam Sinai-Kliniek. Het centrum is uniek in Europa. Door de jarenlange ervaring met Joodse cliënten is het Sinaï Centrum expert in de behandeling van psychotrauma. Deze expertise wordt beschikbaar gesteld voor alle Joodse én niet-joodse cliënten die hiervan gebruik willen maken, zoals onder andere oude en jonge veteranen, Indische doelgroep en getraumatiseerde vluchtelingen'.

Het huidige centrum is voortgekomen uit een fusie tussen de Joodse Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (JAGGZ) en de Sinai-Kliniek. In 1997 is de Sinai kliniek gefuseerd met de Joodse RIAGG in Amsterdam en ontstond het huidige Sinai Centrum. Het is op 24 april 2007, na veertig jaar vanuit Amersfoort met een deel van de klinische voorziening naar nieuwbouw in Amstelveen verhuisd. 'Deze verhuizing uit het isolement van de Amersfoortse bossen naar het hart van de Joodse gemeenschap in Nederland, is een soort thuiskomen voor ons' aldus Cor de Bode, voorzitter Raad van Bestuur van het Sinaï Centrum. Eind april 2007 werden 63 cliënten en hun begeleiders naar een nieuwe woonfunctie met leer-werkcentrum in Amstelveen overgeplaatst. Begin 2008 volgde de rest van de GGZ kliniek met in totaal 70 klinische bedden, een deeltijdbehandeling en polikliniek voor tweeduizend cliënten. Prinses Margriet zal op 11 juni 2008, in navolging van haar moeder, het eeuwig licht in de sjoel van het nieuwe Sinai Centrum ontsteken.

Sinai centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Sinai Centrum in aanbouw op 18 maart 2007


Wat is Sinai?
De Sinaïberg, (Mount Sinai) de Horebberg of de Djebel Moesa is een 2285 meter hoge berg in het Sinaïgebergte in Egypte. De berg ligt op het zuidelijke gedeelte van het schiereiland Sinaï. De naam Sinaï is waarschijnlijk afkomstig van de Sumerische maangod Nanna die door de Babyloniërs Sin werd genoemd. Horebberg stamt uit het Hebreeuws en betekent 'berg van God'. Djebel Moesa is Arabisch voor 'berg van Mozes'. Voor zowel de joden, de christenen als de moslims is de Sinaïberg een heilige berg. Het is de berg waar God volgens de joods-christelijke traditie de Tien geboden aan Mozes gaf. Dit wordt beschreven in het verhaal Exodus uit de Tenach en de Bijbel.

Sinai centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Sinai Centrum in maart 2007


Sinai centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Sinai Centrum in maart 2007


Sinai centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Sinai Centrum in maart 2007


Sinai centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Sinai Centrum in maart 2007


Trauma’s
Door de jarenlange ervaring in de behandeling van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, kan het Sinai Centrum bogen op diepgaande expertise in het behandelen van geweldsgetroffenen. Ook mensen die getraumatiseerd zijn door recente oorlogen en vredesmissies kunnen bij het centrum terecht.
Aan mensen met een verstandelijke handicap biedt het centrum verschillende woon- en zorgvormen. Zo kunnen zij hier individueel, zelfstandig wonen én werken. Daarnaast zijn behandelingsvormen als ambulante begeleiding en groepsvormen met intensieve begeleiding mogelijk.

Website: Sinai Centrum

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen