Bijgewerkt: 9 juni 2023

1ste ster Keurmerk
Veilig Ondernemen - 2008

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk Middenhoven

1ste ster Keurmerk Veilig Ondernemen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De tegel van het Keurmerk Veilig Ondernemen 1e ster van Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Op dinsdag 22 april 2008 kreeg het winkelgebied Middenhoven in Amstelveen de eerste Keurmerk Veilig Ondernemen ster uitgereikt. Vertegenwoordigers van het winkelgebied ondertekenden die dag samen met andere betrokkenen het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen. De ondertekening van het convenant en de uitreiking van de ster aan de convenantpartners vond plaats om 18.00 uur in Lunchroom & Cafetaria "Zulle We", Brink 30, 1188 NC te Amstelveen. De ster werd uitgereikt door Jan de Jong van het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel.

KVO Amstelveenweb
(KVO - 2008)

Het logo van het Keurmerk Veilig Ondernemen


Winkelcentrum Middenhoven in Amstelveen is een schoon en veilig winkelgebied. Tijdens het traject Keurmerk Veilig Ondernemen werd het winkelcentrum door de eigenaar Delta Lloyd tevens gerevitaliseerd. De betrokken partijen willen het huidige kwaliteitsniveau graag behouden en verder optimaliseren. De afgelopen maanden hebben de gemeente, Delta Lloyd als eigenaar, Actys Retail als beheerder, politie en de ondernemers een analyse gehouden in het winkelcentrum Middenhoven.

Op basis van deze analyse zijn door betrokken partijen een aantal maatregelen benoemd, zoals de aanpak van overlast door jongeren, tegengaan van winkeldiefstal, aanpak brandveiligheid, verbeteren communicatie en verbeteren veiligheidsmaatregelen. De komende jaren wordt in het kader van het keurmerk structureel naar het winkelcentrum Middenhoven gekeken. De genoemde maatregelen worden gezamenlijk uitgevoerd.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt uitgereikt aan winkelgebieden die structureel overleg hebben met partijen in de stad die samenwerken op het gebied van schoon, heel en veilig. In de methodiek van het proces rond het Keurmerk Veilig Ondernemen zijn de laatste jaren ervaringen opgedaan en verbeteringen doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een onlangs verschenen nieuw handboek. Met name het organisatorische deel en afspraken tussen partners moeten aan hogere eisen voldoen en meer SMART geformuleerd zijn.

Dit brengt een hogere organisatiegraad met zich mee. In deze nieuwe stijl, met 1 ster, zit Middenhoven op het niveau van ‘basissamenwerking’. Middenhoven is het eerste winkelgebied in Nederland dat het certificaat volgens de nieuwste methodiek kreeg uitgereikt.

Middenhoven Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De heer De Vries projectleider van de gemeente Amstelveen


Middenhoven Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Voorzitter van de winkeliersvereniging, Frans van Vliet


Middenhoven Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Jan-Willem Groot, tijdens zijn toespraak


Middenhoven Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Medewerkers van de politie- en brandweer van Amstelveen waren ook aanwezig


Middenhoven Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De winkeliers van het Winkelcentrum Middenhoven luisteren naar de toespraken


Ondertekenaars
Namens de gemeente Amstelveen heette de heer De Vries iedereen welkom en zei dat hij erg verheugd was door het feit dat de eerste twee sterren werden afgegeven aan het Stadshart en dat nu Middenhoven als tweede winkelcentrum in Amstelveen een ster kreeg. Binnenkort krijgt Westwijk de ster en na de zomervakantie de overige winkelcentra.

Na zijn woorden kreeg de voorzitter van de winkeliersvereniging, Frans van Vliet de microfoon en zei, dat ze al een jaar lang bezig waren om de ster te krijgen. In de laatste maanden hebben ze heel intensief de zaak aangepakt en mede dankzij de samenwerking van de politie, de winkeliers, het bedrijfschap en de gemeente.

Wethouder Economische zaken en Werkgelegenheid Jan-Willem Groot feliciteerde iedereen met het keurmerk, want zo zei hij, het is heel belangrijk dat in winkelgebieden de winkeliers samenwerken. Tegenwoordig speelt in elke grote stad bij de bezoekers van winkelcentra het onveiligheids gevoel, dat een ernstig feit is. Om dit fenomeen te verbeteren probeert het college van Amstelveen veel te doen en één van de projecten is het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Middenhoven is zeer bijzonder in Nederland- zei de wethouder-, want het is het eerste winkelcentrum dat door een nieuwe methode het keurmerk krijgt. Hij feliciteerde nogmaals de winkeliers met het bereikte resultaat en hoopt dat straks de vereniging de tweede ster zal krijgen.

1e keurmerk Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Jan de Jong plv. directeur van het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel vertelt over het project Keurmerk Veilig Ondernemen


Daarna werd het convenant ondertekend door de voorzitter van de winkeliersvereniging Middenhoven, Van Vliet, de heer Van de Kemp namens Delta Lloyd, de heer Oosterwijk van het wijkteam politie en wethouder Groot. Na het ondertekenen van de overeenkomst kregen de ondertekenaars en medewerkers een voorbeeld ster als herinnering.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) trekt in 2008, 350.000 euro extra uit om winkelgebieden en bedrijventerreinen aan een keurmerk veilig ondernemen te helpen. Het geld komt boven op de 1 miljoen euro die hiervoor elk jaar beschikbaar is. Dit maakte Ter Horst bekend bij het uitreiken van de tweede ster bij het keurmerk voor het winkelgebied Kalverstraat/Nieuwendijk in Amsterdam.
Winkelgebieden en bedrijventerreinen krijgen het keurmerk veilig ondernemen met één ster als de ondernemers, de gemeente, politie en brandweer samen afspraken maken over veiligheid en die vastleggen in een overeenkomst. Ze krijgen een tweede ster als er ook afspraken worden gemaakt over de omgeving van het winkelgebied of bedrijventerrein, bijvoorbeeld over parkeergarages of fietsenstallingen in de buurt. Een derde ster volgt als minstens 60 procent van de ondernemers ook specifiek aandacht besteedt aan de veiligheid in de eigen winkel of het eigen bedrijf zelf.

Sinds de start in 2000 zijn er inmiddels 163 winkelgebieden en 170 bedrijventerreinen met een keurmerk. De belangrijkste problemen waar de aandacht zich op richt zijn inbraak, winkeldiefstal, gevoelens van bedreiging en onveiligheid en overlast van groepen jongeren.

Uit een enquête onder ondernemers blijkt dat de maatregelen effect hebben: de veiligheidsproblemen worden minder. Het nemen van collectieve maatregelen leidt bovendien tot lagere kosten per bedrijf. Lees verder: Enquête Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) pdf

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten