Bijgewerkt: 26 februari 2024

Dierentehuis Amstelveen - 2008

Foto's -> Gebouwen -> Diversen

Dierentehuis Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het Dierentehuis Amstelveen aan de Kostverlorenweg
gesloten per 1 november 2020

Bron: Gemeente Amstelveen - 15-10-2020

De Dierenbescherming heeft het College van B en W van Amstelveen laten weten dat het Dierentehuis Amstelveen per 1 november 2020 permanent gesloten wordt. Dit voorjaar sloot het dierenasiel in principe tijdelijk haar deuren, omdat in het huidige pand o.a. niet coronaproof kon worden gewerkt. Ook kiest de Dierenbescherming ervoor om hun activiteiten meer regionaal en professioneler te gaan organiseren. Het besluit om het tehuis blijvend te sluiten is nu versneld genomen.

Volgens de Dierenbescherming is het huidige pand aan de Kostverlorenweg in Amstelveen te oud. Om in de toekomst hoogwaardige dierenhulp te kunnen blijven bieden, zijn investeringen nodig. Deze investeringen vindt de Dierenbescherming niet in verhouding staan tot het dalend aantal zwerfdieren dat opvang nodig heeft.

Dierentehuis Amstelveen is een asiel van de Dierenbescherming dat op contractbasis de opvang van zwervende honden en katten voor de gemeente Amstelveen verzorgde. Dat is een wettelijke taak van de gemeente. Het college van B en W betreurt het besluit van de Dierenbescherming om de locatie Amstelveen te sluiten. Het contract met de Dierenbescherming dat tot eind 2021 van kracht is, geeft niet aan dat de opvang van zwerfdieren binnen gemeentegrenzen moet plaatsvinden. De gemeente onderzoekt nu mogelijkheden om de wettelijke zwerfdierenopvang en eventueel ook pensionopvang voor huisdieren van Amstelveners binnen gemeentegrenzen te laten plaatsvinden.

Opvang zwerfdieren in Hoofddorp
Zwerfdieren uit de regio Amstelveen worden voortaan opgevangen in Dierenopvang Haarlemmermeer (Hoofdweg 565, Westzijde) in Hoofddorp. Indien nodig, zoekt het asiel voor deze dieren een nieuwe eigenaar. Het werkgebied van het tehuis omvat naast de gemeente Amstelveen vijf andere gemeenten in de regio. Mensen die afstand willen doen van hun dier of een dier willen adopteren, kunnen hier terecht na het maken van een afspraak. Dit Dierenopvangcentrum biedt ook de mogelijkheid voor dag- en vakantieopvang van huisdieren.
Zie voor meer informatie over de sluiting van dierentehuis Amstelveen www.dierenbescherming.nl
Dierentehuis Amstelveen in 2008
Wat veel mensen in Amstelveen niet weten is dat de stad en goed werkend Dierentehuis heeft. Het Dierentehuis Amstelveen, gelegen aan de Kostverlorenweg 12, heeft als voornaamste doelstelling de opvang van thuisloze gezelschapsdieren. In de praktijk voornamelijk honden en katten. Het werkgebied van het tehuis omvat de gemeenten Amstelveen, Ouder Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.

Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het toegangsbord van het dierentehuis


Zwerfdieren
Zwervend aangetroffen dieren binnen dit gebied vinden een plekje in het asiel en blijven daar tenminste twee weken. Dit om het baasje ruim de gelegenheid te geven zijn vermiste dier terug te vinden. Gelukkig is het wel zo dat veel zwervertjes inderdaad snel door hun eigenaar worden opgehaald. Wanneer deze twee weken voorbij zijn gaat het asiel zorgvuldig op zoek naar een geschikte een nieuwe baas.

Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een lieve kat bewaakt het kattenverblijf


Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het kattenverblijf


Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een bange kat


Afstandsdieren
De opvang van honden en katten beperkt zich niet tot zwervertjes alleen. Ook biedt het asiel opvang voor dieren waarvan door omstandigheden, de baas niet langer voor het dier kan of wil zorgen. Uiteraard wordt er voor deze dieren net zo zorgvuldig een nieuw baasje gezocht.

Hondenpension
Het Dierentehuis heeft zowel de voorzieningen, als de expertise in huis en biedt daarom ook een pensiongelegenheid voor honden. Doordat de wet regels stelt m.b.t. het apart huisvesten van asiel- en pensiondieren, is het niet mogelijk katten in pension te nemen. Het dierentehuis heeft echt alle ruimte nodig voor de asielkatjes.

Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Één van de mooiste katten


Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De kattenliefhebber werkt als vrijwilliger in het asiel


Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De geschrokken katten durven niet naar ons toe te lopen


Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

In dit deel van het asiel is een pension voor honden


De honden in het pension zijn indien mogelijk overdag tesamen en slapen 's nachts apart. Ook mogen ze in een buitenverblijf en worden daar uitgelaten. De asielhonden zijn indien mogelijk ook overdag samen. Zij worden door vrijwilligers buiten tijdens een wandeling uitgelaten. Daarbij wordt meteen gekeken hoe ze reageren op omgevingsfactoren zoals geluiden, mensen en andere dieren die ze tijdens de wandeling tegenkomen.

Financiën
Van de gemeente Amstelveen ontvangt het Dierentehuis een jaarlijkse bijdrage en deze wordt verleend voor de 2 weken dat een zwerfdier onderdak geboden moet worden. Uiteraard is dit verre van voldoende om alle rekeningen te betalen. Met de inkomsten uit plaatsingen, de opbrengst van het pension en vooral uw gulle giften proberen de medewerkers, meestal vrijwilligers, het hoofd boven water te houden.

Groeiende belangstelling
Rabobank Amstelveen adopteerde op 7 augustus 2007 een hondenkennel in het kader van het Dieren Adoptie Plan. Golfvereniging AMVJ organiseerde voor het Dierentehuis een benefiet golftoernooi, waarvan de opbrengst voor het asiel was. Op 24 oktober 2007 heeft wethouder Yeter Tan, met portefeuille onder andere Dierenwelzijn, een nieuw contract getekend voor de financiële bijdrage voor de opvang van Amstelveense zwerfdieren.

Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Heel bedroefde honden die verlangen naar liefde en aandacht in een warm huis.


Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Deze hond heeft heel misschien snel een nieuw baasje


ING Bank
Ter ere van de heropening van het ING Bankkantoor aan het Stadsplein in Amstelveen heeft Fred Bouwman, directeur ING Bank Amstelveen, op 15 januari 2008 een cheque ter waarde van 2500 euro overhandigd aan Myriam Bergervoet, bestuursvoorzitter van Dierentehuis Amstelveen. Het bedrag is bestemd voor aanleg van beveiligingsapparatuur voor het Dierentehuis.

Alle dieren in het asiel worden nagekeken door een dierenarts, krijgen de nodige inentingen en zo nodig medicijnen en dieetvoeding. Alles wordt keurig geregistreerd en ook het uitlaten gaat helemaal volgens rooster. Dankzij de liefdevolle inzet van vele mensen, waaronder het merendeel vrijwilligers, kunnen de dieren een warm en veilig onderdak krijgen, tot een nieuw baasje wordt gevonden. Zo hebben de verwaarloosde of afgedankte dieren weer een zonnige toekomst. Dus....zoekt u een hond of een kat, ga dan beslist naar dit pension, want er zijn veel lieve dieren die uw zorg en een warm huis nodig hebben.

Dierentehuis Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De eerste steen van het Dierentehuis Amstelveen gelegd door wethouder P.G. Heemskerk op 19 mei 1979


Website: Dierentehuis Amstelveen

Bron: Teksten met algemene informatie uit brochure Dierentehuis Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen