Bijgewerkt: 19 april 2024

Gereformeerde Adventkerk - 1963

Foto's -> Kerken -> Adventkerk

Gereformeerde Adventkerk
(Bron: Ach Lieve Tijd - Amstelveen)

Adventkerk 1963
DE ADVENTKERK WERD IN 1990 GESLOOPT

GESCHIEDENIS VAN DE ADVENTKERK
De Adventkerk was een gereformeerde gemeente. In 1961 werd met de bouw van de kerk begonnen. Dit in opdracht van de kerkeraad van de gereformeerde kerk Amstelveen. Het specifieke was de apart staande klokkentoren. De kerk was gelegen op de hoek Calvijnlaan - Lindenlaan.

Er werd voor de Samen op Weg gemeenten van de Adventkerk (gereformeerd) en de Paasgemeente (voorheen hervormd) speciale aandacht besteed aan de Advent. Advent is een periode van vier weken voorafgaande aan het Kerstfeest. Het is een tijd van inkeer en bezinning, van uitzien en verwachten. Eind jaren 1990 is het kerkgebouw inclusief de klokkentoren gesloopt en heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw van woonhuizen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken