Bijgewerkt: 22 april 2024

Brentano
Voormalige Olmenhof - 2007

Foto's -> Gebouwen -> Zorgcentra en Seniorenwoningen

BrentanoVoormalige Olmenhof
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Zorgcentrum De Olmenhof was onderdeel van de Brentanogroep

De Olmenhof was een zorgcentrum waar 97 bewoners konden wonen. De Olmenhof telde 75 eenpersoonsappartementen en 11 tweepersoonsappartementen. Het gebouw is nog steeds gelegen in de straat In de Wolken. Voor 2008 waren er nieuwbouw plannen, maar dat ging niet volgens plan, lees verder. Thans is er Camelot Campus gehuisvest. Bewoners die een kamer krijgen toegewezen, krijgen een tijdelijk huurcontract. Anders dan de naam doet vermoeden gaat het niet specifiek om studentenhuisvesting. Ook is op de begane grond van het gebouw de Voedselbank gevestigd.
Berichten over sluiting woonzorgcentrum Olmenhof en verbouwing

In het Amstelveens Nieuwsblad stond het volgende:
De ter elfder ure aangebrachte aanpassingen in de nieuwbouwplannen voor De Olmenhof aan In de Wolken zijn dermate gunstig voor de eigenaar de Stichting Woonzorg Nederland dat de omwonenden hun grote twijfels hebben over de zorgvuldigheid van besluitvorming. Dit stelt de heer J. Johannisse namens de omwonenden. „De veranderingen zijn buiten proporties. Er is nooit in de raad of enige commissie gepraat over de schaal van extra mogelijkheden." „Bij de veranderingen waren de toevoeging van een bouwstrook van 840 vierkante meter aan de achterkant van het pand, gedeeltelijke verhoging het gebouw van vijftien naar achttien meter, en verhoging van het bebouwingspercentage van vijftig naar negentig procent. Dat levert 9.818 vierkante meter bouwoppervlak extra op." „Natuurlijk was dat op het niveau van het college wel bekend of had bekend kunnen zijn, omdat al in een eerder stadium over de verkoop is besloten van de grond "

Overleg voor schetsbouwplan De Olmenhof
Alle veranderingen alsmede het verplichte overleg hebben plaatsgevonden vóórdat het schetsbouwplan van De Olmenhof werd vrijgegeven en de wijziging in het ontwerp-bestemmingsplan werd ingediend." Deze formeel onjuiste gang van zaken schetst de heer J. Johannisse namens de omwonenden van De Olmenhof, woonachtig aan Majella en In de Wolken. Zij verzetten zich tegen de nieuwbouwplannen van het zorgcentrum. „De gemeente heeft het bebouwingspercentage opgehoogd van vijftig naar negentig procent. Een percentage dat volgens de hedendaagse planologische inzichten absurd hoog is. Het aantal te realiseren zorgplaatsen wordt teruggebracht van 97 naar zestig, terwijl het bouwvolume wordt opgehoogd van 37.710 kubieke meter naar 67.163 kubieke meter. Tenslotte is een strook grond toegevoegd van 850 meter." Het leidt volgens de omwonenden geen twijfel dat de gemeente al het mogelijke heeft gedaan om een nieuw Olmenhof „maximale economische perspectieven" te bieden.

Verlies van zonlicht
Daar tegenover staat volgens de omwonenden dat dertien huizen aanzienlijke verlies van rechtstreeks intredend zonlicht hebben, oplopend tot honderden uren in de winter. „Een aantal bewoners aan Majella zal zonlicht derven en tenminste twee woningen aan In de Wolken verliezen zeer veel zonlicht in de wintertijd. Tenslotte verliezen deze bewoners nagenoeg hun gehele privacy. De vraag doet zich voor in hoeverre het legitiem is dat de gemeente actief bezig is de particuliere belangen van bewoners te offeren ten gunste van de particuliere belangen van Woonzorg Nederland, de stichting die eigenaar is van de Olmenhof. De gemeente heeft geen oog voor belangen van bewoners die als 35 jaar in een bepaalde situatie zitten. Dat is onterecht."

Woonzorg Nederland
„De gemeente verkoopt onbebouwde en laagbebouwde grond aan Woonzorg Nederland en zorgt er vervolgens voor dat Woonzorg op deze plek een flat mag bouwen van achttien meter hoog die in ernstige mate zon wegneemt van omwonenden. De gemeente benadeelt haar inwoners ten behoeve van een marktpartij. Het gaat hier om maximale uitbuiting van een beschikbaar stuk grond door Woonzorg en van een door de gemeente verkocht stuk grond. Dit zijn puur economische motieven." Johannisse vraagt zich af of de diverse belangen goed tegen elkaar zijn afgewogen. „Het leidt geen twijfel dat aangepaste huisvesting voor ouderen een maatschappelijk belang is. Maar anders dan vroeger is dit geen zaak meer die wordt gesubsidieerd of waar de overheid rechtstreekse bemoeienis mee heeft. De bouw en exploitatie door de stichting Woonzorg Holland geschieden thans volledig langs commerciële weg”.

Eikenhuwelijk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Zorgcentrum De Olmenhof

Bron: Amstelveens Nieuws- en Weekblad
Woonzorgcentrum Olmenhof gaat mogelijk sluiten
Wanneer de regering voorgenomen maatregelen en bezuinigingen in de langdurige zorg uit het zogeheten Lente-akkoord daadwerkelijk uitvoert, dan moet woonzorgcentrum De Olmenhof de deuren sluiten. Deze pijnlijke conclusie trekt Brentano, de stichting, waartoe De Olmenhof behoort. Het zorgcentrum telt 55 bewoners. Voor De Olmenhof, gevestigd aan de Landtong, stond verbouw op stapel. Het pand staat leeg en de bewoners wonen tijdelijk aan het Wimbledonpark. De Stichting Brentano stond op het punt een huurcontract te tekenen voor een vernieuwd gebouw met moderne appartementen, dat eind volgend jaar gereed zou moeten zijn. Dat is allemaal uiterst onzeker geworden. In het Lente-akkoord is 100 miljoen euro bezuiniging afgesproken op de langdurige zorg en deze wordt gerealiseerd door vanaf januari 2013 te stoppen met het afgeven van indicaties voor de lichte zorgpakketten. Veel senioren zullen dan voortaan thuis moeten blijven en afhankelijk zijn van mantelzorg en thuiszorg.

De huidige bewoners van De Olmenhof krijgen een plek aangeboden in andere vestigingen van Brentano. „Er komt niemand op straat," verzekert Frans van Rijn, lid van de raad van bestuur van Brentano. Van Rijn benadrukt, dat de sluiting nog niet vaststaat: „Dat hangt helemaal af van, wat de nieuwe regering na de verkiezingen gaat doen. Wij hebben het wel noodzakelijk gevonden nu al de bewoners en andere betrokkenen te informeren over de eventuele gevolgen. Omdat die zo ingrijpend kunnen zijn. Want voor ons is duidelijk dat als dit allemaal doorgaat, onze organisatie moet inkrimpen. De voorgenomen maatregelen leiden voor Brentano tot een omzetdaling van 750.000 euro per jaar. Gevolgen van de regeringsplannen voor organisaties als Brentano zijn minder budget en leegstand. „We hebben voor de bezuinigingen diverse scenario's bekeken, maar kwamen in alle gevallen uit op sluiting van De Olmenhof," zegt Van Rijn. Als de regering de bezuinigingen doorzet, dan vindt de sluiting in de loop van volgend jaar plaats. Er is nog wel hoop, dat het Zorgkantoor, namens de ziektekostenverzekeringen, de omzet minder laat dalen, waardoor De Olmenhof mogelijk toch blijft. Personele gevolgen zijn volgens Van Rijn minimaal en kunnen met natuurlijk verloop worden opgevangen. „Door intern de krachten te bundelen, kunnen wij onze kwaliteit van zorg en dienstverlening blijven garanderen," zegt Van Rijn. De Stichting Brentano Amstelveen, organisatie voor ouderenzorg,  beschikt over vijf vestigingen, thuiszorg, aanleunwoningen en serviceflat.

Ingrijpende gevolgen
Frans van Rijn, lid van de raad van bestuur van Brentano, zegt pas meer zekerheid te hebben over een mogelijke sluiting van De Olmenhof na de verkiezingen, Prinsjesdag en de coalitievorming. Toch is het volgens Van Rijn noodzakelijk om nu al de betrokkenen te informeren over de eventuele gevolgen. „Die kunnen ingrijpend zijn," stelt hij. „Voor ons is duidelijk, dat als dit allemaal doorgaat onze organisatie moet inkrimpen. Sluiting van De Olmenhof is dan één van de scenario's." „De bezuiniging omvat 100 miljoen euro voor de langdurige zorg en wordt gerealiseerd door vanaf januari 2013 te stoppen met het afgeven van indicaties voor de zorg zwaartepakketten 1, 2 en 3, de zogenoemde lichte ZZP's. Veel senioren blijven dan thuis en zijn afhankelijk van mantelzorg en thuiszorg." „Gevolgen voor woonzorgorganisaties als Brentano zijn minder budget en leegstand op locaties. Door intern de krachten te bundelen, kunnen wij onze kwaliteit van zorg en dienstverlening blijven garanderen. Maar vooral voor de bewoners van De Olmenhof zou dit een bittere pil zijn. Het was de bedoeling, dat zij volgend jaar hun intrek zouden nemen in nieuwe en moderne appartementen. Of dit doorgaat, is nu volkomen onduidelijk," aldus Van Rijn. De organisatie is meer dan 40 jaar actief in de gemeente. In 2011 fuseerde Brentano met woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld en werd de nieuwe locatie Belmonte geopend. Voor locatie De Olmenhof waren vergaande nieuwbouwplannen ontwikkeld.

Olmenhof is nog voor de zomer opgeknapt
Woonzorg Nederland laat in een brief aan omwonenden van de Olmenhof weten nog voor de zomervakantie te starten met onderhoud om het gebied leefbaar en veilig te houden. Zo laat zij op korte termijn tuinonderhoud en snoeiwerk uitvoeren. Ook wordt de boel opgeruimd en krijgt de bestrating aan de zijde van wooncomplex Olmenstaete een opknapbeurt.
Erik van Leeuwen, clustermanager Woonzorg Nederland:’De afgelopen weken is er veel aandacht besteed aan de status van het leegstaande verzorgingshuis de Olmenhof. Tot begin dit jaar hadden we plannen om het gebouw samen met een zorgorganisatie stevig op te knappen.

olmenhof Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD) (r) met Ed Paap, van de afdeling Handhaving voor het dichtgetimmerde oude verzorgingshuis van de Stichting Brentano 'De Olmenhof' in mei 2013


Helaas bleek dit niet haalbaar. Vanaf dat moment zijn we naar andere mogelijkheden gaan zoeken. De afgelopen twee weken is één en ander in een sneltreinvaart gekomen. Zo zijn er nu gesprekken over tijdelijke bewoning. In afwachting van een definitieve beslissing gaan we de houten schotten dan ook spoedig verwijderen’. Wethouder Herbert Raat (VVD):’Twee weken geleden heb ik samen met onze gemeentesecretaris Rein Schurink de situatie rondom de Olmenhof aangekaart bij Woonzorg. Een goed gesprek volgde. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de korte termijn. Ook voor de lange termijn zien we kansen. Ik heb er alle vertrouwen in, dat we omwonenden binnenkort niet meer tegen dit verloederde gebouw hoeven te kijken omdat het is opgeknapt en er een mooie bestemming voor is gevonden’.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen