Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg-106-108 - 1962

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg-106-108
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 106

Eigenaar sinds 1937 van de percelen aan Middenweg 106 was de heer H.J. van Gels. Hij was gehuwd met mevrouw Catharina Maria Oosterhout en woonde aan de Amsterdamseweg 262. Hun bezit bestond uit 2 percelen grond met huis, schuren en bouwland, kadastraal bekend als Sectie ! nrs 1838 en 2075, tezamen groot 4.15.40 HA. De grond was verpacht  aan de heer H. Jooren Wzn tot december 1959 tegen een prijs van ƒ 400,00 per jaar. Het huis werd verhuurd aan de heer Molleman tegen ƒ 9,25 per week. De schuren aan de heer M.J. de Boer (Wonende op nr 107), waarvan de ene schuur voor ƒ 260,00 per jaar, de andere voor ƒ 160,00 per jaar.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 108 witte huis links waar de heer W.Molleman woonde
Op 106 had de heer M.J. de Boer een fietsenzaak die hij later verhuisde naar het Keizer Karelplein 12.

De heer H.J. Gels (Hendricus Jacobus) was ook eigenaar van de boerderij “Elsrijk” aan de Machineweg 1. Maar ook daar woonde hij niet zelf, want zoals hiervoor staat beschreven was dat aan de Amsterdamseweg nr 262.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Middenweg 108, Kadastertekening grondbezit H.J. van Gels


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 108 onbewoond


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Foto uit 1962 - Middenweg 108 onbewoond en 106, waar de fietsenzaak al is gesloopt


Middelpolder
(Eigen collectie - particulier)

Tekening Douwe van der Leest die de foto van hiervoor na tekende

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 11 augustus 1955 kocht de Gemeente de 2 percelen, opstal en grond, van de heer van Gels. De koop geschiedde tegen de prijs van ƒ 8.000,00 per HA, dus totaal voor de som van ƒ 33.232,00. De huurders mochten vooralsnog blijven.

In februari 1962 wilde de Gemeente de percelen vrij hebben voor de uitvoering van het bouwrijp maken voor de uitbreidingen Bankras/Kostverloren. De huurder van het huis, de heer Molleman vroeg ƒ 1.200,00 voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten naar het Lindberghplantsoen 22. Hij ontving van de Gemeente ƒ 1.000,00. In februari 1963 kreeg de heer Molleman een extra vergoeding van ƒ1.000,00 omdat hij stalling moest huren voor zijn carrier.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Foto uit 1962 - Middenweg 108, onbewoond, alleen nog een verdwaalde kip van Ome Willem Molleman op het gras

Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 318 VIII en XIV, Invnr 2.07.351.11 Doos 5

Weet u meer over één van de huizen van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie's of omgeving
mail het naar: José van Amstelveenweb.com met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder