Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg-107-109 - 1958

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg-107-109
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 107-109

Eigenaar van de woning aan de Middenweg 107 met perceel grond en opstallen was de heer P. Aelsberg. Aangezien 107 een dubbele woning was, samen met 109 met een schuur, stond het geheel kadastraal bekend als Sectie H nr 2144 ter grootte van 1.02.00 HA. Hij verpachtte de boerderij en delen grond aan de heer G..P. (Gerardus Petrus) van de Ancker. In 1955 had de Gemeente grond en opstallen (woning en schuren) gekocht van de heer Gels (Middenweg nummer 108). Deze schuren huurde de heer M.J. de Boer voor zijn zaak  in rijwielen en hulpmotoren, maar hij woonde dus op nr 107.

In 1959 werd de pacht van de grond en de woning Middenweg nummer 109, waar de heer van den Ancker verbleef opgezegd. De heer van den Ancker had een dochter Elisabeth Johanna Maria (Bep, 1935) van den Ancker die huwde met Petrus Johannes (Piet, 1939) Jooren en zij woonden aan de Burgemeester van Sonweg 75 , voormalige Van Dam van Isseltweg. De heer de Boer huurde toen ook die woning (nr 109) van de Gemeente voor een bedrag van ƒ 7,00 per week.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)


Middenweg van rechts naar links: Middenweg 105 , Middenweg 107 en 109 = (witte) huis

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In augustus 1953 kocht de Gemeente van de heer van Aelsberg bovengenoemd perceel voor ƒ 12.500,00. Het was bedoeld voor het uitbreidingsplan in onderdelen voor Amstelveen Centrum. Daarnaast kocht de Gemeente nog een perceel land van 9 HA, dat de heer van de Ancker  pachtte. Hij verbouwde hier bieten voor zijn vee. De oogst mocht hij nog binnenhalen. Tevens vroeg de heer van de Ancker of hij in de nieuw te bouwen wijk schillenboer mocht zijn, maar deze toewijzing was tegen de regels. Hij werd als vierde gegadigde op de lijst geplaatst. Na de verkoop werd het woonhuis Middenweg 109 en 40 are grasland aan de heer van de Ancker verpacht tegen een prijs van ƒ 435,00 per jaar. Het grasland grensde aan de grond van de openbare lagere Burg. Haspelsschool. Er was overeengekomen dat als het gras gemaaid was, de kinderen het land als speelveld  mochten gebruiken. In mei 1957 werd de pachtgrond door de gemeente overgenomen.

In 1959 werd de pacht van de grond en de woning waar de heer van de Ancker verbleef opgezegd. Hij kreeg een schadeloosstelling van ƒ 10.000,00. De heer de Boer van nr 107 wilde het woongedeelte van 109 huren. Dit mocht met uitzondering van één kamer. Deze kamer was toegewezen aan de heer G.A. den Beste voor ƒ 1,50 per week. Hij woonde voorheen aan de van Dam van Isseltweeg nr 47. De huur die de heer de Boer aan de Gemeente voor de resterende woning moest betalen bedroeg ƒ 7,00 per week. Echter de heer den Beste haakte af en zodoende kreeg de heer de Boer de kamer erbij en hoefde niet meer dan de voorgestelde ƒ 7,00 per week te betalen voor de gehele woning.

In november 1960 wilde de Gemeente de huur van nummer 109 verhogen naar ƒ 9,00 per week, maar hiertegen werd bezwaar gemaakt. Temeer daar de heer de Boer zijn zaak in rijwielen en hulpmotoren naar het Keizer Karelplein (nrs 12 en 13) wilde verhuizen waar hij een tweetal woningen had gekocht. (per 1 januari 2008 ging de zaak M.J. de Boer aan het Keizer Karelplein over in andere handen, zie aldaar). Vanwege het bebouwingsplan Bankras/Kostverlorenhof, was het voor de Gemeente wel plezierig dat de heer de Boer tijdig verhuisde. Deze laatste vroeg een bedrag van ƒ 5.000,00 als tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en verplaatsing van zijn zaak. De Gemeente voldeed aan zijn verzoek.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2.07.351.II Doos 3 / Invnr 318 VI / Invnr 80 VII en Invnr 80 VIII

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: José van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder