Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg-290 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg-290
(Collectie Particilier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 290

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 290


Aankoop Middenweg 290
De heer C. (Cornelis) Hoffman, geboren 17 mei 1889, was kweker en woonde aan de Middenweg 290-292. Hij kocht op 26 november 1936 van J.H. (Johan Herman) Hoffman, kweker, wonende te N-Amstel Margaretha van Borsselenweg 19 en gehuwd met Mej. Trijntje van der Kam, zij in eerste echt, hij in 2de echt zonder kinderen, een hofstede met arbeiderswoning cum annexis met erf en tuingrond aan de Middenweg bij de Kalfjeslaan. Het perceel stond kadastraal bekend als Sectie H nr 1614 ter grootte van 2.11.50 HA en Sectie H nr 1673 ter grootte van 00.30.00 HA en Sectie H no 1753 ter grootte van 0.30.30 HA dat J.H. Hoffman in eigendom had verkregen op 1 februari 1917. De koopprijs bedroeg voor de heer C.Hoffman ƒ 12.000,-.

Taxatierapport Gemeente N-Amstel vanwege aankoop percelen Middenweg 290
Het betreft de percelen kadastraal omschreven als:
Sectie I nr 2688 Sectie I nr 2689 en Sectie I nr 2690.
Sectie I nr 2688 grootte 0.00.30 HA;
Sectie I nr 2689 grootte 0.30.30 HA:
Sectie I nr 2690 grootte 2.11.53 HA.

Omschrijving
Opgemelde percelen zijn gelegen in het uitbreidingsplan 'Kostverloren' op 28 maart 1961 door de raad van de gemeente N-Amstel vastgesteld en door het college van Ged. Staten van Noord-Holland goedgekeurd op 27 april 1962 met als bestemming stedelijke bebouwing.

Op perceel Sectie I nr 2689 zijn de volgende opstallen gesticht:
Gedeeltelijk houten, gedeeltelijk stenen woning, gemerkt Middenweg 290, totaal groot 400 M³  met aangebouwde houten schuur met pannen gedekt groot 500 M³ , voorts bevinden zich op het erf nog 2 plaatijzeren garages. De indeling van de woning is als volgt: begane grond: keuken, bijkeuken, woonkamer en slaapkamer, toilet en douchecel, terwijl zich op de zolderverdieping 2 getimmerde slaapkamertjes bevinden. Het geheel verkeert in zeer matige staat van onderhoud.

Op perceel Sectie I nr 2690 zijn de volgende glasopstanden gesticht:
1. Houten anjerkas groot circa 600 M² met mechanische tandradluchting, in deze kas zijn 9 verwarmingsbuizen aangelegd.
2. ten behoeve cvan de verwarming van deze kas is een verwarmingsketel geplaatst in een betonnen kelder met glazen opbouw en een eternieten schoorsteen ter hoogte van 12 meter.
3. Houten anjerkas grootte circa 300 m² met mechanische tandradluchting. In deze kas zijn 10 verwarmingsbuizen aangelegd met extra gevelverwarming.
4. Ten behoeve van de verwarming van deze kas is een Lollar verwarmingsketel geplaatst in een betonnen kelder met glazen opbouw en een eternieten schoorsteen ter hoogte van 8 meter.
5. Houten anjerkas groot circa 300 m² met mechanische beluchting, in deze kas zijn 10 verwarmingsbuizen aangelegd.
6. Ten behoeve van de verwarming van deze kas is een Lollar verwarmingsketel geplaatst in een betonnen kelder met glazen opbouw met eterniet schoorsteen van 12 meter hoog.
7. Houten anjerkas groot circa 300 m² met mechanische buisluchting, in deze kas zijn 8 verwarmingsbuizen aangelegd met extra gevelverwarming.
8. Ten behoeve van de verwarming van deze kas is een Lollar verwarmingsketel geplaatst in een betonnen kelder met glazen opbouw met eterniet schoorsteen van 10 meter hoog.
9. 400 ramen platglas met dubbele onderbouw gedeeltelijk bestaande uit hout en gedeeltelijk uit beton.
10. Circa 200 meter lengte betonpad voornamelijk bestaande uit tegels. Losse tuinbouwinventaris onder andere bestaande uit fraismachine, bloempotten, trekbakjes.
Voorts bevinden zich een aantal fruitbomen op het perceel, bestaande uit: pruimen (Reine Victoria), appelen en peren van veelal oudere rassen. Tenslotte zijn over een geschatte lengte van 1500 meter diverse sierheesters etc geplant van een zeer grote verscheidenheid o.a. seringen, sierkers, veredelde wilgen, beshulst, jasmijn, sneeuwbal, forsytia, spirea enz.enz.enz..

Taxatie
Deskundigen hebben het onderhavige object ter plaatse bezien en zijn bij hun taxatie er van uitgegaan dat de gemeente N-Amstel geen interesse heeft om omschreven glasopstanden etc aan te kopen zodat in dit rapport hiervoor een vergoeding van liquidatieschade is opgenomen. Verder hebben zij bij de waardebepaling van de grond in overweging genomen de prijzen waartegen momenteel vergelijkbare gronden worden aangekocht.
Tenslotte is tevens in beschouwing genomen de kwaliteit en onderhoudstoestand van de opstallen.
2.42.13 HA tuingrond a ƒ 4,- per meter = ƒ 96.852,00
Houten huis met stenen voorgevel en aangebouwde schuur van houit gezamelijk ter groote van 900 m³  gemerkt Middenweg 290 waarde ƒ 11.000,- . Circa 1500 meter sierheesters ƒ 7.500,-.

Liquidatieschade
Daar de heer Hoffman door deze gedwongen verkoop genoodzaakt wordt zijn glasopstanden etc zoals omschreven van 1 t/m 10 met 2 plaatijzeren garages op de vrioje markt te verkopen, zal door hem nimmer die waarde kunnen worden bedongen welke geldt als economische gebruikswaarde. Het nadelig verschil is liquidatieschade en wordt door deskundigen voor het geheel gesteld op een bedrag van ƒ 20.650,-.

Duurder wonen
Deskundigen stellen deze post na aftrek van enig meerder gerief op een nadelig verschil van ƒ 10,- per week of ƒ 5,20,- per jaar vermenigvuldigd met de factor 10 = ƒ 5.200,- per jaar.

Verhuiskosten
Deze wordt door deskundigen geschat op ƒ 1.000,-.
Recapitulatie:
Vermogensschade           ƒ 115.532,-
Duurder wonen                ƒ  20.650,-
Verhuiskosten                  ƒ   1.000,-
                                       ƒ 142.202,-

Op 7 juli 1964 blijkt uit de aankoopacte van de gemeente N-Amstel dat zij de heer C. Hoffman voor zijn perceel inclusief alles wat hiervoor beschreven is, een bedrag willen betalen van ƒ 205.000,-. De heer Hoffman heeft een stuk grond gekocht aan de Laan van Rozenburg om daar een bungalow op te bouwen. Hij kreeg een voorschot van ƒ 11.500,- voor de aankoop van de grond, kadastraal bekend Sectie H no 10201 ter grootte van 3 are en 24 c-are afkomstig van de kadasternummers 6084 en 6166 van de gemeente en Sectie. Omdat de gemeente Amstelveen, voorheen N-Amstel, reeds een voorschot had gegeven voor aankoop van dit stuk grond, kreeg de heer Hoffman ook vast een voorschot van ƒ 35.384,- om te beginnen met de bouw van de bungalow.

Gemeente Archief: Invnr 2.07 351-11 320 X1

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Kadaster tekening perceel en opstallen van C. Hoffman


Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder