Bijgewerkt: 28 september 2022

Middenweg-285 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg-285
(Collectie Particilier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 285

Middenweg
(Amstelveenweb.com - A.A.Sluis)


Aanvankelijk woonde de heer en mevrouw Theijsen vanaf juli 1933  op de boerderij aan de Middenweg 285 die zij huurden van de toenmalige landheer de heer K.A. de Boer. Het gehele perceel stond kadastraal bekend als Sectie H nr 5435, groot 0.40.00 HA. De heer A. Theijssen nam het veehouders bedrijf van zijn vader over en woonde er met zijn gezin tot 1950. Toen verzocht de heer de Boer hem om de boerderij te verlaten zodat de Boer’s zwager F.C. Bosse er kon wonen. Deze was van de Ouderkerkerdijk (Amsterdam) verdreven. De heer Theijsen heeft de boerderij tijdelijk ontruimd en verhuisde noodgedwongen naar de overzijde, Middenweg 294. Wel mocht hij de helft van de bedrijfsgebouwen, de helft van de grote schuur en varkenshokken behouden.

Middenweg
(Amstelveenweb.com - A.A.Sluis)

De boerderij vanaf de weg gezien, één van de varkens loopt langs de weg op zoek naar voedsel


In november 1956 werd het perceel aan de Middenweg 285 eigendom van de Gemeente Nieuwer-Amstel. Zij kocht dit van de erven de Boer. De pachter van de boerderij met schuren, erf en boomgaard, ter grootte van 0.40.00 HA was tijdens deze transactie de heer F.C. Bosse, veehouder.  De heer Bosse wilde het pachtcontract van de Gemeente voor 12 jaar verlengd hebben, maar dat was niet mogelijk gezien de verwezenlijking van de bouwplannen van de Gemeente, alsmede de aanleg van de Beneluxbaan. 

Pacht via de Gemeente Nieuwer-Amstel
In oktober 1959 verliet de heer Bosse de Middenweg 285 en direct daarop vroeg de heer Theijsen of hij dan weer de woning kon betrekken met zijn gezin. Hij mocht het gehele perceel weer pachten van de Gemeente voor ƒ 68,15 per maand tot 31 augustus 1960. Vanaf dat moment werd de per periode van een jaar verlengd tot 1 september 1963.  Uiteindelijk besloot de Gemeente dat de heer Theijsen per 1 juli 1963 het perceel moest verlaten voor overdracht aan de VU (Vrije Universiteit, voor de bouw van een studentencentrum, later bekend als Uilenstede.

Op dat moment, 1963, was de heer Theijssen 50 jaar en woonde hij daar met zijn echtgenote en kinderen. Het veehoudersbedrijf bestond uit 15 koeien, 5 pinken en 5 kalveren. Hij vroeg de Gemeente een schadeloosstelling vanwege duurder wonen, verhuis en inrichtingskosten, duurder levensonderhoud vanwege het gemis aan melk, groenten, fruit en aardappelen en exclusief belastingschade.  De procedure nam nog al wat tijd in beslag en in augustus 1964 kende de Gemeente de heer Theijssen ƒ 17.700,- toe, mits hij de boerderij zo spoedig mogelijk zou verlaten. Er werd tijdelijk vervangende woonruimte geboden aan de Middenweg 143-145 om later te kunnen verhuizen naar de Bovenkerkerweg 73d. Per 1 januari 1965 !! verhuisde de heer Theijsen uiteindelijk met zijn gezin naar de Bovenkerkerweg.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen: invnr 143 VII

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder