Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg-284 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg-284
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Middenweg-284

De heer G. van Tienhoven was eigenaar van 4 percelen grond met opstallen (waaronder een huis met schuur) gelegen aan de Middenweg 284, kadastraal bekend bij de gemeente N-Amstel als Sectie H nrs 1431, 1462, 1464 en 1752. In totaal groot 13.51.60 HA. Zelf woonde hij in Aerdenhout, Zwarteweg 2. De percelen inclusief huis en schuur verpachtte hij aan de heren H. de Boer en D. de Groot.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Vermoedelijk heeft Douwe van der Leest vanaf deze foto uit 1962 de boerderij getekend


Aankoop gemeente N-Amstel
Op 9 october 1957 is de gemeente N-Amstel bereid aan te kopen de 4 percelen met opstallen als beschreven voor de prijs van
ƒ 1,35 per m², of in totaal ƒ182.466 zonder verdere vergoedingen. Ten aanzien van de aan te kopen gronden lopen de volgende pachten:
A. De percelen weiland met woonhuis kadastraal bekend Sectie H nrs 1462 en 1752 (ged) tezamen groot 6.16.40 HA (met perceel 1464 erbij) zijn tot kerstmis 1962 verpacht aan H.de Boer voor de pachtprijs van totaal ƒ 1.000,- per jaar.
B. De percelen weiland met woonhuis kadastraal bekend Sectie H nrs 1431 en 1752 (ged) tezamen groot 7.35.20 HA zijn tot kerstmis 1962 verpacht aan D. de Groot voor de pachtprijs van ƒ 919,- per jaar.

In de raadsvergadering van de gemeente wordt besloten tot aankoop van de beschreven percelen en opstallen en worden de pachtovereenkomsten ontbonden. Totdat de afbraak van de opstallen gerealiseerd kan worden, wordt het woonhuis tijdelijk door de gemeente N-Amstel verhuurd aan Klarenbeek.

Middenweg
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

De boerderij frontaal getekend
De boerderij werd in februari 1962 afgebroken


Gemeente Archief N-Amstel Invnr 81/111

Heeft u meer informatie, foto's en/of verhalen, mail dan naar José van Amstelveenweb.com, met dankKlik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder