Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 268-270 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 268-270
(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Maker foto: onbekend


Middenweg-268-270

De weduwe van Jan Hendrikse – Grede, de heer J. Hendrikse (bakker) en de heer Hendrik Hendrikse (veehouder), respectievelijk wonende te Castricum, Beverwijksestraatweg 170, Alkmaarseweg 255 en Beverwijksestraatweg 176 bezaten veel percelen aan de Middenweg.

Het bezit bestond uit:
A. Een woonhuis met schuur en bouwland, gelegen aan de Middenweg 250, kadastraal bekend als Sectie H nr 1777, groot 4.16.40. Het oostelijke gedeelte hiervan werd verpacht aan de heer P.J. Han, voor de prijs van ƒ 150,00 per jaar. Het westelijke gedeelte  aan de heer A.H. Schouten voor een pachtprijs van ƒ 300,00 per jaar.

B. 2 huizen, schuur, erf en bouwland, gelegen aan de Middenweg 268-270, kadastraal bekend als 
Sectie H nr 1665, groot 2.44.33 HA.
Teunis Bouter, tuinder, pachtte  Sectie H nr 1665, westelijk gedeelte - Middenweg 268. Zijn bedrijf was ingedeeld in 110 are groenteteelt in volle grond, 9 are groenteteelt onder platglas, 73 are akkerbouw, 17 are 42 c.are woning, erven en water, in totaal 2.09.42 HA. De verpachter, de familie Hendrikse, had toestemming verleend om een huis te bouwen  op Sectie H nr 1665, westelijke gedeelte - Middenweg 270 met een grondoppervlakte van 59.10 m². De woning was eigendom van de pachter. Bij opzegging van de pacht was de afspraak gemaakt dat de familie Hendrikse de woning tegen taxatiewaarde zou overnemen.
Jacob Bouter, zoon van Teunis en ook tuinder, pachtte Sectie H nr 1479 Middenweg 270. Zijn bedrijf stond omschreven als 100 are voor groenteteelt in volle grond, 82 are akkerbouw en 12.20 are erven en water, totaal 194.20 HA.
De heer T. Bouter betaalde voor beide percelen een pachtprijs van ƒ 836,26 per jaar.

C. 7 percelen weiland gelegen nabij de Middenweg kadastraal bekend als Sectie H nrs 1471, 1473, 1474, 1475, 1478, 1479 en 2418, tezamen groot 15.43.60 HA. Behalve perceel 2418, werden al deze percelen gepacht door de heer W.J. Ebbelaar, waarvan de sectienrs 1479 en 1665 de oostelijke delen. Perceel 2418 werd ook gepacht door de heer T. Bouter.

Middelpolder Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Perceelverdeling

Aankoop  Gemeente Nieuwer-Amstel
De Gemeente wilde in 1957 alle grond van Hendrikse aankopen, te weten 22.04.23 HA. De koopprijs ging uit van ƒ 1,30 m², dus in totaal ƒ 286.579,90. Tevens werden er met de verschillende pachters voor elk perceel  afspraken gemaakt over de voortzetting van de pacht, de pachtprijs en de schadevergoedingen.
De heren t en J. Bouter kochten een tuinderij in ‘sGravenland.

Middenweg  Amstelveen
(Bron- Eigen collectie-particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 268-270


Bron: Gemeentearchief Amstelveen: Invnr 2.07.351.32 / 91 VI en VII

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder