Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg-263 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg-263
(Bron: Eigen Collectie - A.A.Sluijs)


Middenweg 263
Middenweg
(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Vanaf 16 oktober 1923 was Middenweg 263 eigendom van de heer Petrus Anthonius Ruhe, warmoezenier (groentenkweker). Zijn perceel omvatte tuingrond met daarop een woonhuis met schuur, glazen druivenserre groot 300m² en daarbij behorende bron gasinstallatie, kadastraal bekend als Sectie H nr 1457, groot 1.30.30 HA. Per 13 januari 1938 verkocht hij zijn eigendommen aan de heer Hendricus Fredericus Fontijn, vleeshouwer te Amsterdam, Tolstraat 200, voor een bedrag van ƒ 16.287,50. De heer Fontijn was geboren op 5 augustus 1895 en gehuwd met Catharina Elizabeth Ruhe. Nadat hij weduwnaar was geworden huwde hij met Martha Engels. Hij woonde toen Vechtstraat 60 te Amsterdam.

Na de verkoop vertrok de heer Ruhe naar de polder Horstermeer bij Nederhorst den Berg en zette daar weer een tuinderij op. Hij verkocht daar biologische groenten.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com)

Kadastertekening Middenweg 263


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 15 mei 1962 verkocht de heer Fontijn zijn huis en land aan de Middenweg 263 aan de Gemeente Nieuwer-Amstel voor
ƒ 82.120,-. De aankoop was het laatste perceel dat nodig was voor het toekomstige bouwterrein van de Gemeente.
De woning aan de Middenweg was tijdens de verkoop nog in huur (sinds 1939) aan de heer Chr. M. Baar voor ƒ 43,76 per maand. De grond van 1.10.00 HA werd verpacht aan de heer A. Bouter. Voor beiden was destijds een acte opgemaakt met huur en pacht tot 1 januari 1968. De heer Baar vond zelf een woning in Geldrop en kreeg van de Gemeente de gebruikelijke ƒ1.000,- verhuiskosten en
ƒ 500,00 voor het gemis van de groentetuin en boomgaard. Om de pachtovereenkomst af te kopen bood de Gemeente de heer Bouter ƒ 22.600,- vermeerderd met de rente van 5% per jaar vanaf 1962 tot 1968.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 263
Woning gezien vanaf de achterkant. Het hokje in het midden achter het huis is de plee, die stonden vroeger
bij veel huizen buiten, met de lozing in de sloot vlakbij.


Bron: Gemeentearchief Amstelveen: Invnr 2.07.351.11/82

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder