Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg-250 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg-250
(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 250

In 1957 kocht de Gemeente Nieuwer-Amstel van de erven Hendrikse 2.16.00 HA tuingrond, gelegen aan de oostkant van de Middenweg in de Middelpolder, ten noorden van de Machineweg. Een klein gedeelte daarvan was inbegrepen in het bebouwingsplan Bankras / Kostverloren. Een deel van de grond, kadastraal bekend als Sectie H nr 1777, was gedeeltelijk verpacht aan de heer H.H.A. Schouten. De periode bedroeg 6 jaar ingaande op 1 januari 1956  tot 1 januari 1962 voor de prijs van ƒ 648,-- per jaar. Bij aankoop door de Gemeente van de erven Hendrikse stond in het pachtcontract dat in de overeenkomst niet waren begrepen het zich op de grond bevindende huis nr 250, alsmede de schuren, heggen, bomen en vruchtbomen, "al welke eigendom zijn en blijven" van de pachter, de heer Schouten. Hendrikse zou ook verplicht zijn om bij eventuele verkoop van het verpachte, de nieuwe eigenaar, in dit geval dus de Gemeente Nieuwer-Amstel, de verplichting op te leggen om al deze zaken van de pachter over te nemen. De heer Schouten liet namelijk zelf een houten woning en schuur bouwen.

Overname Gemeente Nieuwer-Amstel
Zowel de heer Schouten als de Gemeente lieten een taxatierapport opmaken met betrekking tot de afspraak in de pachtovereenkomst, toen de Gemeente het perceel wilde onteigenen. Het woonhuis had een inhoud van ongeveer 193 kubieke meter, maar de onderhoudstoestand was minimaal bevonden. De houten schuur met kippenhok verkeerde ook in mindere staat. Tevens was hij in het bezit van 492 ramen platglas met gedeeltelijk houten en gedeeltelijk betonnen toebehoren en gereedschappen zoals een  fraismachine, bascule met gewichten, ijzeren kruiwagen en klein gereedschap. Er stond beschreven dat de platte ramen goed waren, doch zeer oneconomisch, veel te brede zware lijsten, terwijl het resterende deel gedeeltelijk bestond uit dubbele ramen welke bij een goede bedrijfsvoering niet meer te gebruiken waren. Aangezien de heer Schouten een bedrijfje had gekocht te Aalsmeer kon er geen verplaatsing van de ramen plaatsvinden. In het taxatierapport van de Gemeente stond:
Vermogensschade     ƒ 1.600,-
Verplaatsingskosten ƒ 1.550,-
Inkomstenderving      ƒ 22.000,-
Duurder wonen          ƒ 3.744,-
Belastingschade (pro memorie)
Totaal ƒ 29.894,--
In het schaderapport van de heer Schouten stond een bedrag van
ƒ 47.388,-. Het verschil van ƒ 18.000,- lag vermoedelijk in het feit dat de een was uitgegaan van taxatie en voortzetting van het bedrijf en het andere bureau van liquidatie.

Op 15 november 1961 claimt de zoon van Schouten bij de Gemeente een bedrag van ƒ 160.000,-, maar dit blijkt niet bespreekbaar. Uitgangspunt zou kunnen zijn 3 gulden per vierkante meter
(ƒ 48.000,-) voor het land en een bedrag voor het woonhuis en de schuur. In het totaal zou ƒ 60.000,-- reëel zijn. Wat er uiteindelijk betaald is staat niet vermeld.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2.07.351.32/92

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder