Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 194 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 194
(Bron: Eigen Collectie – particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 194
De heer Willem Schuttel jr, veehouder, was eigenaar van 3 percelen aan de Middenweg, met op één van de percelen een boerderij. Deze stonden omschreven als Sectie I no 1829 groot 3.11.01 HA, no 1970 groot 1.38.00 HA en no 2431 groot 1.75.86 HA. Toen zijn vader de heer Willem Schuttel sr overleed op 1 maart 1953, kreeg diens echtgenote Aagje Schuttel-Verheul de percelen en het woonhuis toegewezen. Toen zij op 19 december 1957 overleed erfde de heer Schuttel jr. De heer W.Schuttel jr was gehuwd met Anna Klaver.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 194


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De Gemeente wilde reeds in december 1962 een deel van de percelen opkopen m.b.t. onteigening voor de realisering van het plan Bankras/Kostverloren. Het andere deel van de percelen Sectie I no 1829 groot 83.29 HA en no 2431 groot 1.46.63 HA, wilde de Gemeente voor de aanleg van Rijksweg 3. Er volgde een langdurige briefwisseling over aanbod en vraagprijs voor alle drie de percelen. Het ging met name over de grondprijs en de rente. In eerste instantie verhuisde de heer Schuttel naar een tijdelijke bedrijfsruimte aan de Bovenkerkerweg 67 en later naar de Bloklandseweg 19 te Nieuwveen. Uiteindelijk werd alles op 4 maart 1966 afgerond voor een som van rond de ƒ 260.000,00.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 194


Bron: Gemeente Archief Amstelveen Invnr 2.07.351.11/XIII-322 en Invnr 1.778.5/772-3

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder