Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 183 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 183
(Bron: Eigen Collectie – particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 183

Eigenaar van het perceel, kadastraal bekend als Sectie H nr 1246, aan de Middenweg was de heer Hendrik Hogenhout, koopman te Amsterdam. Hij verhuurde het perceel aan de heer Johannes Jacobus Keizer. Op 1 november 1931 kwamen zij overeen dat de heer Keizer het perceel voor de komende 10 jaren mocht huren en er een houten woonhuis met stal mocht bouwen tegen de waarde van ƒ 2.000,00. De heer Hogenhout was ook in het bezit van een perceel, kadastraal bekend als Sectie H no 1787, groot 4.08.03 HA.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
14 juli 1950 kocht de Gemeente, voor een onbekend bedrag, van de familie Hogenhout 2 percelen bouwterrein, het ene met en het andere zonder opstallen. Op het eerst genoemde perceel stond een boerderij, welke in feite van de heer Keizer was, maar juridisch van de Gemeente, omdat de heer Keizer had verzuimd een recht van opstal te vestigen. Omdat de Gemeente eventueel aangeslagen kon worden voor diverse belastingen, verleende de Gemeente de heer Keizer alsnog een schriftelijke erkenning van eigendomsrecht. Na aankoop moest de heer Keizer op verzoek van de Gemeente zelf de opstallen verwijderen.

Bron Gemeente Archief Amstelveen Invnr 159 XI

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder