Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 176-178 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 176-178
(Bron: Eigen Collectie – particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 176 – 178

Eigenaar van de woningen 176-178 (en ook van 182 en 184) is de heer A. de Jong
Bewoners van
Middenweg 176 zijn: G.H.A. Hoogland / C. Snijders / A. Kruijswijk
Middenweg 178 zijn: H. Witteveen / C. Oudijk


Het gezin J.P. Oudijk bewoonde in de jaren 1960 de woning aan de Middenweg 178. Mevrouw Oudijk (52 jaar in 1962) was blind en een verhuizing betekende dat zij weer veel zou moeten aanleren met betrekking tot het verkennen van de omgeving. De familie hield postduiven en mestkalveren op hun perceel. De Gemeente Nieuwer-Amstel wilde de woning van de familie in beslag nemen om het plan voor de aanleg van de Beneluxbaan te verwezenlijken. De woning stond precies op het gebied waar de aanleg van het wegvak Zonnestein – Mr Groen van Prinstererlaan zou moeten plaatsvinden. In 1962 waren al diverse woningen aangeboden, aan de van der Hooplaan, de Handweg en de Bovenkerkerweg. Telkenmale weigerde de familie te verhuizen, eerst vanwege de blinde mevrouw Oudijk en de aanpassingen, toen omdat men de postduiven en mestkalveren wilden behouden. In 1963 drong de Gemeente nogmaals aan. Vermoedelijk is de familie uiteindelijk terecht gekomen in een woning aan de van der Hooplaan nr 97.

Verdere gegevens over nr 176, 178, 182 en 184 staan beschreven in:
Invnr 2.351.11 Doos 6 - Gemeentewerken Voorstel 93


Aan de Gemeenteraad
De heer A. de Jong, Middenweg 182, is bereid aan de gemeente te verkopen 4 percelen grond met opstallen waaronder 4 huizen met een schuur, gelegen aan de Middenweg nrs 176, 178, 182 en 184, kad bekend Gemeente N-Amstel Sectie I nrs 1685, 2100, 2101 en 2102 ter gezamelijke oppervlakte van 4.06.40 HA voor de totale prijs van ƒ 77.500,-. De aan te kopen percelen zijn bij de raadstukken met groene kleur aangegeven. Deze aankoop achten wij nodig, teneinde voor de verdere uitbreiding der gemeente de beschikking te hebben over de desbetreffende gronden. Het verkochte zal vrij van pacht worden geleverd.
De woningen zijn als volgt verhuurd Middenweg 176 voor ƒ 13,75 per 14 dagen aan de heer A. Kruijswijk.
Middenweg 178 voor ƒ 15,- per 14 dagen aan C. Oudijk
Middenweg 184 voor ƒ 10,- per 14 dagen aan de heer A. Detmers .
De bedongen koopprijs achten wij aanvaadbaar. Het ligt in de bedoeling de aankoopkosten te financieren uit de opbrengst van de verkochte bouwterreinen.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 176 in 1962


Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 178 aan de andere kant van het huis


Overdrachtsacte
Verscheen voor mij dd 25 juli 1958 Gijsbert Karel Nieuwenhuijs notaris te Amsterdam, Cornelis Antonius den Brok ambtenaar ter gemeentesecretarie van N-Amstel ter ener, en de heer A. de Jong landbouwer, wonende te N-Amstel Middenweg 182 volgens zijn verklaring in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Mevrouw Geertruida Wilhelmina Borst wederzijds in eerste echt te andere zijde. (beiden eerste echt).
De comparanten en de echtelieden de Jong/Borst verklaarden voor de som van ƒ 77.500,- te hebben verkocht aan de gemeente N-Amstel voor welke gemeente de comparant Brok in zijn gemelde hoedanigheid verklaarde voor gemelde som van de comparanten de Jong/Borst te hebben gekocht en in koop aan te nemen zulks in het belang van de volkshuisvesting 4 percelen grond met opstallen (waaronder 4 huizen met een schuur) aan de Middenweg v/d Middenpolder met de nummers 176, 178, 182 en 184. Kadastraal bekend Sectie I nrs 1685, 2100, 2101 en 2102 groot 4.06.40 HA.

Weet u meer over het huis van voorheen, met name nr 176, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie's of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder