Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 174 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 174

(Bron: Eigen Collectie – particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 174

Op 22 april 1922 verkocht de heer Adrianus Gijsbertus Borst, landbouwer, voor de som van ƒ 522,00 een perceel grond, kadastraal bekend als Sectie I no 2207 groot 3 are en 48 c-are, aan de heer Simon Goede, werkman. Het betrof hier een perceel aan de Middenweg dat de heer Borst sinds december 1921 in eigendom had. Op 8 februari 1935 verleende de gemeente Nieuwer-Amstel aan de heer Goede Middenweg 174 een vergunning tot de bouw van een schuur. Wanneer het woonhuisje werd gebouwd is niet bekend.

Middelpolder
(Foto Eigendom Particulier G.D. Vermeulen)

Zeer oude en onscherpe, maar wel unieke foto van Middenweg 174. Wanneer de foto is genomen, is onbekend


Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Middenweg 174, vergunning tot bouw van een schuur


De heer Goede, geboren te Amsterdam op 12 september 1896 was gehuwd met Dirkje Spelde, geboren te Amsterdam op 6 maart 1896. Het echtpaar woonde bijna 40 jaar aan de Middenweg toen de Gemeente plannen tot aankoop maakte.

Ruiling Gemeente Nieuwer-Amstel
De Gemeente wilde in bezit komen van het perceel aan de Middenweg wegens haar plannen voor de aanleg van de Beneluxbaan. De heer Goede stelde een ruiling voor. Op 25 augustus 1961 werd vastgelegd dat er een ruiling zou plaatsvinden. Het echtpaar Goede verruilde hun woning en verhuisden naar een woning aan de Ouderkerkerlaan nr 49, kadastraal bekend als Sectie H nr 2178, groot 3 are en 22 c-are. Tevens kregen zij ƒ 1.000,00 voor de verhuis en inrichtingskosten. In 1972 wilde de Gemeente deze woning kopen voor de realisering van het Empeoplan (*). Mevrouw Goede was inmiddels weduwe sinds 1969 en woonde in ’t Huis aan de Poel. De koopsom die de Gemeente gaf voor het pand en de grond was ƒ 48.000,00.
(*) Empeo is een dochtermaatschappij van het bouwbedrijf Bredero, dat plannen uitvoert voor Gemeenten.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 174 in 1962 en werd dat jaar op 28 februari afgebroken


Bron Gemeente Archief Amstelveen Dossiernr 2.07.351.13/86 IX en Dossiernr 2.07.351.11 Invnr 783 III.

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder