Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 172 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 172

(Bron: Eigen Collectie – particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 172

Eigenaar van de woning, schuur en grond was de heer S. de Jong, timmerman aan de Amsterdamseweg 116 te Nieuwer-Amstel. Het perceel stond kadastraal bekend als Sectie I groot 1.06.12 HA. De heer S. de Jong verhuurde zijn huis aan zijn broer K. de Jong en de grond aan de heer C.P. van Wees, die zelf zijn woning aan de Middenweg 170 verhuurde.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 6 oktober 1955 kocht de Gemeente van de heer S. de Jong het perceel grond met huis en schuur, voor de som van ƒ 15.500,00. De pacht aan de heer van Wees werd voortgezet tot en met 31 december 1960 voor ƒ 150,00 per jaar en de huur van het huis door de heer K. de Jong tegen een huurprijs van ƒ 11,55 per week, die gedurende de jaren opliep naar ƒ 15,25 per week. De heer K. de Jong vroeg in februari 1963 een schadevergoeding voor de verhuizing van ƒ 1.000,00 en voor het gemis van zijn moestuin nog eens ƒ 1.000,00. Dit werd toegekend en zou worden uitbetaald zodra het echtpaar de woning had verlaten.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 172 in 1962


De heer de Jong en echtgenote wilden wel verhuizen mits hen een goede woning werd aangeboden. Dat proces duurde lang en inmiddels was nummer 172 het laatste huis dat dringend gesloopt moest worden voor de verdere aanleg van de Beneluxbaan. De Gemeente bood een woning aan, aan de Amsterdamseweg 224. Echter de benedenverdieping werd gehuurd door de heer Kruijmel met zijn gezin. De heer Kruijmel had een stoffeerderij en wenste van de Gemeente een goede vervangende woon-werkruimte. Het echtpaar de Jong wilde niet op voorhand verhuizen naar de bovenverdieping omdat de gas- en waterleidingen waren gescheiden. Zij wilden na het vertrek van de familie Kruijmel niet geconfronteerd worden met renovatiewerkzaamheden om het tot een geheel te maken. De discussie duurde en duurde en inmiddels had mevrouw de Jong-Struik naar de Koningin geschreven over de wantoestanden van de Gemeente. (niet geheel terecht).

Toen de familie Kruijmel uit de woning aan de Amsterdamseweg dan eindelijk was vertrokken naar de Ouderkerkerlaan nummer 7, kreeg het echtpaar de Jong een brief van de Gemeente, gedateerd 23 juli 1965, met de mededeling dat zij uiterlijk 10 augustus 1965 uit hun woning moesten. Zoniet dan zou er een gerechtelijk bevel komen. En zo geschiedde dat het echtpaar voor die datum de woning nr 172 aan de Middenweg verliet.

Bron Gemeente Archief Amstelveen Invnr 123 VIII

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder