Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 170 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 170

(Bron: Eigen Collectie – particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg 170

De woning aan de Middenweg nummer 170 was eigendom van de heer C.P. van Wees. Het perceel en erf stonden kadastraal bekend als Sectie I nr 2278 ter grootte van 1 HA. De heer van Wees verhuurde de woning aan de heer Jacobus Veldhuis en familie sinds 1944.

In het kader van de aankoop door de Gemeente wordt in april 1962 het volgende beschreven.

“Aanvankelijk stond de niet schriftelijk aangegane huur ten name van Gerrit Veldhuis, die op 3 april 1956 overleed, als zijn erfgenamen achterliet, zijn weduwe Antje de Vries en 10 kinderen, voor welke allen de heren Jan en Jacobus Veldhuis als gemachtigden optreden. De nalatenschap van wijlen de heer Gerrit Veldhuis is nimmer officieel gescheiden en gedeeld. De huur van het betreffende perceel wordt nu reeds gedurende een zestal jaren voldaan door de heer Jacobus Veldhuis, die het perceel ook met zijn gezin bewoont. Het woonhuis is eigendom van de heer C. van Wees. In 1943 of 1944 is evenwel in opdracht van wijlen Gerrit Veldhuis door de aannemer J van den Berg te Ouderkerk a/d Amstel achter het perceel een stenen koestal annex garage van 5,50 m breed en 12 m lang gebouwd, inclusief een zolder en pannendak. De kosten daarvan, welke altoen circa ƒ 4.000,00 hebben bedragen zijn door de heer Jacobus Veldhuis betaald. Hij heeft later zelf nog een afdak aangebouwd waarvoor de materiaalkosten ƒ 500,00 bedroegen. De garage gebruikt  de heer Veldhuis, zelfstandig taxichauffeur als stalling en als reparatiewerkplaats, alzo in de uitoefening van zijn eigen bedrijf. De stal is in gebruik bij de heer Simon Veldhuis die zijn paarden en koeien stalt en thans ƒ 35,00 huurvergoeding per maand betaalt aan de huurder Jacobus Veldhuis. In casu mag worden aangenomen dat de garage en de stal met toebehoren bedrijfsmatig in gebruik zijn.

In de moestuin en boomgaard achter het huis gelegen, zijn volledig in gebruik bij de heer Jacobus  Veldhuis, die zich en zijn gezin daaruit volledig van groente en fruit kan voorzien.

Nu de gemeente bezig is met de onteigeningsprocedure met de eigenaar, waarin geen bedrag voor de heren Veldhuis was begrepen, wordt een schadevergoeding op prijs gesteld. Eventuele voorstellen voor een andere geschikte bedrijfsruimte is ook welkom”.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 170 na aankoop gemeente Nieuwer-Amstel 1962


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Er is geen informatie in ons bezit over de aankoop van het perceel dat eigendom was van de heer C.P. van Wees. Wel dat de advocaat van de gebroeders Veldhuis in december 1962 nog steeds bezig is een schadevergoeding voor zijn cliënten te vragen.
Voor de opstallen als beschreven ƒ 4.500,00, voor het wegvallen van het huurgebruik van de stallen ƒ 3.000,00 en de moestuin
ƒ 1.500,00, als verhuiskosten à ƒ 1.000,00. Of de Gemeente hieraan is tegemoet gekomen, is ons niet bekend.

Bron Gemeente Archief Amstelveen Invnr 123 VII

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder