Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 168 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 168

Bron: Eigen Collectie – particulier
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 168

Op 21 maart 1935 wordt door een Gemeente Nieuwer-Amstel de vergunning ondertekend. Hierin wordt melding gemaakt dat de heer J.C. Jungen, stucadoor en wonende in de van Speijkstraat 87 te Amsterdam, aan de Middenweg een woonhuis met schuur mag bouwen. Het woonhuis krijgt het nummer 168 toegewezen.  Het stond kadastraal bekend als Sectie I nr 2476 groot 15 are. Er was een goed functionerende gaswel aanwezig, die hem een aanzienlijke gas en brandstofrekening bespaarde.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Vergunning tot bouw woonhuis en schuur


In januari 1959 wil de Gemeente het perceel kopen. De heer Jungen is hiervan niet gecharmeerd. Hij schrijft een brief aan de Gemeente waar ondermeer in staat:
“Ik kreeg 20 jaar geleden een vergunning om een huis, garage en betonnen brug te bouwen. Ik heb mijn leven lang gewerkt om dit alles te verfraaien. Ik heb langs mijn voortuin een betonnen muur in de sloot gemaakt en overlangs door mijn achtertuin een betonnen pad van 50 m lang. Ik heb van mijn bezitting een eldorado gemaakt. Meer dan eens moest ik dan ook horen dat ik het mooiste huis van de Middelpolder heb. U begrijpt Mijne Heren als ik dit alles zou moeten missen: mijn appels, peren, kersen, pruimen, walnoten, hazelnoten, bramen, zwarte en rode bessen, aardbeien en moestuin wat dit voor mij zou betekenen. Zou voor mij ook de mogelijkheid bestaan dat u mij inbouwt, net als U met mijnheer Mertens en de Bruin aan de Machineweg hebt gedaan, daar heb ik toch prachtig spul voor….. Zegt u Mijne Heren dat ik kan blijven zitten.”

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

De woning voordat de gemeente deze opkoopt


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Ondanks de smeekbede van de heer Jungen wenste de Gemeente het perceel te kopen. Uiteindelijk verkocht de heer Jungen zijn bezit voor de som van ƒ 62.000,00.

Bron Gemeente Archief Amstelveen dossier nr 1.778.5 Invnr 771 VII en dossiernr 2.07.351.11 Invnr 157 X V


Bron: Gemeente Archief Amstelveen Dossiernr 2.07.351.11 Invnr 318 XIX

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder