Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 143-145 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 143-145
(Bron: Eigen Collectie – particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 143-145

Eigenaar van het huis aan de aan de Middenweg, inclusief 3 percelen weiland, garage, varkensschuren en overige opstallen, was de heer A.G.Borst. De woning bestond uit 2 woonhuizen, nummer 143 en nr 145, waarvan de heer Borst nr 145  verhuurde aan de familie I.H. Schoonevelt voor ƒ 7,50 per week. De percelen stonden kadastraal bekend als Sectie I met de nummers 1396, 2280, 2477 en Sectie H no 5777, tezamen groot 6.14.76 HA.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - Particuliere collectie)

Percelen van de heer A.G. Borst aan de Middenweg 143-145


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 3 januari 1956 kocht de Gemeente van de heer Borst de 3 percelen als hiervoor beschreven, in het kader van de uitbreidings- plannen Bankras/Kostverloren. Voor het weiland werd ƒ 1,00 per centiare betaald en ƒ 22.500,00 voor de grond met opstallen, in totaal &fnof 82.430,00. De heer Borst mocht de totale woning blijven huren van de Gemeente en de familie Schoonevelt betaalde gewoon huur aan de heer Borst. Toen de Gemeente in 1960 voor alle huurders van de Middenweg een huurverhoging instelde van 25% en voor de heer Borst 20% berekende, protesteerde de heer Borst tegen deze verhoging alhoewel deze toch al lager was. Hij zei dat de Gemeente bij de aankoop had beloofd geen huurverhoging in te voeren, maar dit stond nergens vermeld. Omdat de huurverhoging bedoeld was om de huurwoningen te verbeteren, maar dat voor de Middenweg niet meer van toepassing was, werd hiervan afgezien.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 143 van de heer Borst en 145 met huurder familie Schoonevelt


Toen de familie Schoonevelt hun woonhuis, nr 145 verliet, hoefde de heer Borst nog maar de helft van de huur te betalen. Uiteindelijk verhuisde hij zelf naar de Populierenlaan 15. Hij vroeg zoals iedereen een tegemoetkoming in de verhuiskosten van
ƒ 1.000,00 en een bedrag van ƒ 1.000,00 wegens het gemis van de gaswel, tuin, garage en derving van huur van de paardenstal. De beide bedragen werden toegekend.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Deze foto uit 1962 is genomen vanaf de Machineweg richting Middenweg nr 143 en 145. Helemaal rechts zijn de nieuwe woningen van de van Heuven Goedhartlaan in beeld en waar het open grasveld is, ligt nu de wijk Bankras


Bron: Gemeente Archief Amstelveen Dossiernr 2.07.351.11 Invnr 318 XIX

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder