Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 141 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 141
(Bron: Eigen Collectie – particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 141

Foto Amstelveen
(Bron: Amstelveenweb.com - 1958)Het perceel met opstallen aan de Middenweg 141 was eigendom van de heer Jacob Bakker (hovenier) en echtgenote mevrouw Geertruida Bakker - Hoogland. Het woonhuis stond kadastraal bekend als Sectie H nr 2142 groot 0.07.45 HA. De heer Bakker woonde er met zijn gezin en inwonende schoonmoeder. Hij had het woonhuis in februari 1957 gekocht van zijn schoonmoeder, Johanna Gijsberta Borst voor ƒ 9.000,00. De buitenmuren van de woning bestonden uit steen met klamp. Alle vertrekken met uitzondering van de achterkamer en schuur, waren voorzien van boardplafonds. De achterkamer en schuur hadden geen plafond. De afscheidingen op de eerste verdiepingen bestonden uit houten wanden.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigen Collectie - Particulier)

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De Gemeente wilde in maart 1957 het huis en omliggende grond kopen voor ƒ 15.000,00. De heer Bakker wilde wel op het aanbod ingaan, mits de Gemeente voor die prijs een andere woon- gelegenheid met bedrijfsruimte en tuin kon aanbieden. Dit was niet mogelijk en de Gemeente bood ƒ 19.000,00 aan inclusief alle schadevergoedingen. De heer Bakker accepteerde met tegenzin dit bedrag. De toenmalige wethouder bezwoer indertijd bij de rechter dat er voor dat bedrag wel wat te vinden zou zijn. Dus moesten de heer en mevrouw Bakker hun huis wel verkopen, lees onteigenen. De overdracht vond plaats op 30 september 1958.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

In deze woning hebben heel wat mensen gewoond voordat dhr J. Bakker de woning verkocht aan de gemeente: Wed. G.Borst, Gebroeders Snijders en J.Borst.


De gemeente kon haar stelling niet hard maken en na enige jaren moesten ze het echtpaar laten verhuizen naar de Middenweg-Bovenkerkerpolder in het oude huis van de familie Verwoerd. Maar dat huis was per abuis weg gegeven aan een bouwer en betrok het echtpaar tijdelijk een huis aan de Ouderkerkerlaan, een te slopen woning tot hun nieuwe huis aan de Jansenlaan klaar was. Niet voor 19.000 gulden zoals de wethouder dacht dat er wel te vinden was, maar voor 60.000 gulden.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen Invnr 2.07.351.11 doos 3

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder