Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 139 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 139
(Bron: Eigen Collectie – particulier)
Maker van foto - onbekend<

Middenweg 139

De boerenhofstede met diverse percelen aan de Middenweg nummer 139 was eigendom van de heer Jacobus  H. Nienhuijs, koopman, wonende te Heemstede aan de Frans Schubertlaan 24. Hij had dit op 6 november 1948  gekocht. De hofstede, genaamd “de Goede Verwachting”stond kadastraal bekend als Sectie H nrs 1238,1242, 1243, 1244, 1424, 1588, 1589, 2296 en 1425, tezamen groot 28.21.77 HA. Huurder van het geheel was de heer Joh. Roodenburg.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 139

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 12 september 1950 kocht de Gemeente de hofstede en de grond, beschreven als hierboven, voor de som van ƒ 1,00 per m², in totaal dus ƒ 282.177,00. De Gemeente betaalde ook de huurprijs die volgens het pachtcontract nog aan de heer Nienhuijs betaald zou worden. Nadat de Gemeente eigenaar was geworden van het geheel, werd de pacht met de heer Roodenburg voortgezet.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen Invnr 2.07.351.11 doos 8

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder