Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 130 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 130
(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 130 en werd vóór 1925 aangeduid als Wijk E nummer 106

Middelpolder
(Bron: Particuliere collectie - Jan Leendert van den Heuvel)

Schilderij van Middenweg 130, waarvan Douwe van der Leest vermoedelijk zijn tekening maakte


Jacobus de Jong kocht in 1921 van Davida Wilhelmina Hacke de grond aan de Middenweg 130 en liet er een huis op bouwen. Hij was op 20 april 1892 gehuwd met Maria van den Heuvel. Zij was de dochter van Matthijs van den Heuvel die met zijn gezin aan de van Dam van Isseltweg 57 - deel 1 woonde.


(Foto Particuliere collectie - Jan Leendert van den Heuvel)

Jacobus de Jong
geboren 26 januari 1866 - † 20 december 1935


gehuwd met Maria van den Heuvel, zij kregen acht kinderen.


(Foto Particuliere collectie - Jan Leendert van den Heuvel)

Maria van den Heuvel
geboren 30 april 1872 - † 10 oktober 1922 te Nieuwer-Amstel


De acht kinderen waren:
  • Wilhelmina * 13 februari 1893 - † 23 juni 1959 en getrouwd op 7 mei 1916 met Johannes Vermeulen - * 7 maart 1887 - † 30 juli 1970. Zij kregen 7 kinderen.
  • Matthijs * 18 juli 1894 -  † 4 april 1896. 
  • Cornelia * 22 september 1895 - † 6 februari 1977 en trouwde omstreeks 1919 met Meindert de Boer * 10 januari 1892 - † 2 maart 1928. Zij kregen 3 kinderen. Na het overlijden van Meindert hertrouwde Cornelia op 7 september 1945 met Hendrik Verhoef * 2 augustus 1886, - † 27 augustus 1959. Er werden in dit huwelijk geen kinderen geboren. 
  • Ariën * 24 november 1896 - † 9 december 1986 en getrouwd op 14 november 1918 met Geertruida Wilhelmina Borst * 14 december 1894 - † 19 juli 1973. Zij kregen 7 kinderen en woonden aan Middenweg 182
  • Matthijs * 29 maart 1900 - † 18 november 1988 en getrouwd op 2 januari 1936 met Jansje Slot * 20 maart 1908 - †19 maart 1986. Zij kregen 6 kinderen. Na hun trouwen gingen zij wonen in dit huisnummer 130 dat eigendom was geweest van vader Jacobus de Jong die op 20 december 1935 was overleden. Later betrokken zij een ander huis: Middenweg 142
  • Maria Jacoba * 31 december 1903 - † 22 augustus 1982 en getrouwd op 7 januari 1925 met Ewoud Leendert Hoogendijk * 15 juli 1896 - †10 april 1954. Zij kregen 8 kinderen en woonden aan de Amsterdamseweg 260 in Amstelveen. 
  • Grietje Dirkje * 9 augustus 1907 - † 6 november 1981 en getrouwd op 6 januari 1932 met Floris Gortenmulder * 23 maart 1907 -  † 7 april 1980. Zij kregen 5 kinderen en woonden eerst in Uithoorn en later in Mijdrecht. 
  • Lena Cornelia * 17 februari 1916 -  † 16 juni 1997 en getrouwd op 5 december 1934 met Hendrik Witteveen * 9 juni 1911 – Overlijdensdatum onbekend. Zij kregen 5 kinderen en woonden achtereenvolgend in Amsterdam, Nieuwer-Amstel en vertrokken tussen 1945 en 1950 naar Canada.


(Foto Particuliere collectie - G.D.Vermeulen)

Op de foto staan vlnr: Wilhelmina Vermeulen-de Jong, geboren op 13 februari 1893 en getrouwd met Johannes Vermeulen
baby Johannes Adrianus (Han) Vermeulen en Maria de Jong – van den Heuvel, die getrouwd was met Jacobus de Jong
op haar arm Lena Cornelia de Jong en staande Grietje Dirkje de Jong
De twee zittende meisjes zijn vlnr Cornelia de Jong en Geertruida Wilhelmina Borst


Middelpolder
(Foto Particuliere collectie - Jan Leendert van den Heuvel)

Middenweg 130, huis gezien vanuit een andere hoek dan voorgaande afbeeldingen(Foto Particuliere collectie - G. de Jong)

Jacobus de Jong
geboren 26 januari 1866 - † 20 december 1935
Datum foto onbekend(Foto Particuliere collectie - G. de Jong)

Maria van den Heuvel
geboren 30 april 1872 - † 10 oktober 1922 te Nieuwer-Amstel
Datum foto onbekend


Bij de contacten van de gemeente Nieuwer-Amstel over de aankoop van het perceel met opstallen was de eigenaar de heer Matthijs de Jong, veehouder. De zoon van Jacobus en Maria (zie hiervoor) en genoemd naar zijn grootvader. Toen Matthijs de Jong met zijn gezin verhuisde naar de Middenweg 142 verhuurde hij perceel Middenweg 130 voor ƒ 4,00 per week aan  de heer L.C. Mus, chauffeur bij het gas- en waterbedrijf.  De woning was zowel uit- als inwendig geheel van hout opgetrokken en met pannen afgedekt. De woning bestond uit een voorkamer, zeer kleine zijkamer, een keuken waarin de trap naar de zolder, welke ruimte als slaapkamer werd gebruikt. Naast de keuken was een watercloset met waterspoeling.

Middenweg
(Foto Particuliere collectie - G. de Jong)

Matthijs de Jong, het vijfde kind van Jacobus en Maria de Jong, datum onbekend(Foto Particuliere collectie - Jan Leendert van den Heuvel)

Middenweg 130 rond 1961Aankoop Gemeente  Nieuwer-Amstel
Op 30 juni 1958  kocht de Gemeente van de heer de Jong 3 percelen grond met opstallen, waaronder  2 huizen met schuren, gelegen aan de Middenweg 142 en Middenweg 130, kadastraal  bekend als Sectie I nrs 2205, 1852 en 2568, samen groot 6.46.59 HA.
 De percelen 1852 en 2568 kocht de Gemeente aan voor ƒ 95.000,00. Na de  verkoop mocht de heer de heer L.C. Mus mocht tot juni 1959 in het woonhuis blijven wonen. Toen werd het  vrij gemaakt voor het bestemmingsplan.
Toen de verhuizing van de heer Mus naar een toegewezen woning aan de Patrimoniumlaan 79 een feit was, eiste de heer Mus een schadevergoeding van ƒ 2.922,14. Daarnaast wilde hij nog een vergoeding voor de afschrijvingskosten van de auto, die na de verhuizing buiten moest staan, een autohoes en geld voor de verhoogde aanslag in de personele belasting. Na een persoonlijk gesprek met de Gemeente ging de heer Mus accoord met een bedrag van ƒ 1.000,00.

Bron Gemeente Archief Amstelveen en de heren G. de Jong, G.D. Vermeulen en J.L. van den Heuvel

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder