Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 126-128 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 126-128
(Foto Particuliere collectie - J.J. Muis)

Foto van het huis aan de Middenweg 126 - 128. Van welk jaar de foto dateert is niet bekend

Bron: De heer J.J. Muis en de heer J.L. van den Heuvel in 2017
Tussen 1873 en 1901 verhuist Jozef Muis, vermoedelijk vanwege zijn huwelijk op 13 maart 1901 met Aafje Lelieveld uit Haarlemmermeer, van Mijdrecht naar Nieuwer-Amstel en betrekt een huis aan de Middenweg, nummer 126, het rechter deel. Om een indruk te geven hoe klein men eigenlijk woonde met zoveel kinderen, volgt een beknopte beschrijving van dit deel van het kleine huis. De woning had op de begane grond een woonkeuken aan de achterzijde, met een aangebouwde ruimte die klompenhok werd genoemd, maar ook als bergruimte gebruikt werd. Door een passage in het midden kwam je in de woonkamer aan de voorzijde. Hierin waren twee bedsteden aanwezig, met daaronder kelder ruimtes. Je kon vanuit de keuken via een trap naar een grote open zolder, waar diverse bedden geplaatst konden worden. Boven de keuken was een verlaagd gedeelte, waar nog een slaapruimte was gecreëerd. De trap naar boven kon worden afgesloten met een luik. Er was geen inpandige wc, dus moesten de bewoners naar de voorste schuur waar een 'plee' was gemaakt. Natuurlijk erg koud als het winter was.

Middenweg
(Foto Particuliere collectie - J.J. Muis)

Foto van de hele familie Jozef Muis sr op 13 maart 1926 ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijk, staande achter woonhuis 126
Bovenste rij: Arie, Frans, Jacob, Antje Rering verloofde van Jan ernaast, Gijsbert Muis met echtgenote Hillegonda van den Heuvel
en op de voorgrond: Maarten, Jozef Sr, Aafje Lelieveld en Jozef Jr
Jan Muis trouwde met Antje Rering op 8 augustus 1928


Op het land hield de familie varkens en wat koeien en verbouwde groenten. De voorste schuur werd toen de familie Muis er woonde, gedeeld met de buren van nummer 128. Het achterste deel voor de WC en opslag voor van alles en nog wat. Ook was daar een gedeelte ingericht, waar de 1-dags kuikens werden opgefokt tot ze naar de grote schuur konden voor de eitjes, want daar ging het om. Verder achter op het erf stond een stenen 'varkensstal', die later werd gebruikt als kippen schuur.

Uit het huwelijk van Jozef en Aafje worden elf kinderen geboren, waarvan er vier op zeer jonge leeftijd overlijden. Het is een gezin met zeven zonen, aangezien de enige dochter die werd geboren, op 3-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleed. Geen van de zonen wilde 'keuterboer' worden. Zoon Jaap werkte wel mee op de boerderij en was ook postbode.

Middenweg
(Foto Particuliere collectie - J.J. Muis)

Trouwfoto van Jaap (Jacob) en Neeltje Muis, getrouwd op 6 oktober 1943, ouders van Joop (Jozef) Muis jr.


Middenweg
(Foto Particuliere collectie - J.J. Muis)

Foto uit 1947 waar grootvader Jozef Muis senior zijn kleinzoon Jozef (Joop) Muis junior op schoot heeft


Op nr. 126 woonden ook Gijsbert Muis, timmerman, die getrouwd was met Hillegonda (Cornelia) van den Heuvel, geboren op 16 mei 1903 als dochter van Gerrit en Marretje van den Heuvel . Hillegonda is de dochter van Marretje, de tante van Gijs. Hij en Hillegonda zijn daardoor neef en nicht van elkaar. Het echtpaar woonde in bij hun grootouders, Jozef sr Muis en Aafje Muis-Lelieveld.


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Hillegonda (Cornelia) van den Heuvel, vlak voordat zij met Gijs Muis in het huwelijk trad op 30 september 1923(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Gijs en Hillegonda Muis - van den Heuvel vieren hun 40 jarig huwelijk op 30 september 1963,
in aanwezigheid van onder meer hun kinderen, zie foto hierna(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Gijs en Hillegonda met kinderen van links naar rechts:
Aafje geboren op 1 augustus 1929, Gerrit geboren op 3 augustus 1927, Hillegonda Cornelia geboren op 4 mei 1937,
Gijsbert geboren op 3 augustus 1934, Marretje geboren op 8 februari 1933 en Jozef geboren 10 juli 1926


Toen Gijsbert en Hillegonda, die inwoonden bij hun ouders Jozef en Aafje Muis, in 1931 met hun vier kinderen naar een woning aan de Heemraadschapslaan nummer 103 in Amstelveen verhuisden, bleef de zoon van Jozef Muis sr, Jacob (Jaap) Muis, met echtgenote Neeltje Niezen, in de woning aan Middenweg 126 wonen. Jacob Muis' naam is terug te vinden in een bewonerslijst van 1952. Jozef Jacob Muis jr, geboren op 9 januari 1947, zoon van Jaap en Neeltje, is in het huis aan de Middenweg nummer 126 opgegroeid met zijn zusje Neeltje Maaike, geboren 5 mei 1953.
Neeltje Niezen, getrouwd met Jaap Muis was de dochter van de heer E.L.Niezen en Neeltje Portier uit Ouder-Amstel. De jongste zus van Neeltje, Philippijntje (Fie) Niezen, trouwde later met een zoon van Gijsbert en Hillegonda, Gerrit Muis. Gerrit Muis was eerst de neef van Jozef jr, maar werd door dit huwelijk oom Gerrit van Jozef.


(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 128 links - Bewoner J. Visser


Op nr. 128 waren de bewoners en eigenaar de heer en mevrouw Visser. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de aankoop van het huis en erf door de Gemeente. Wel is er een brief. In maart 1962 schreef de heer Visser een brief op hoge poten naar de Gemeente dat zij niet zouden verhuizen als er geen schadevergoeding werd toegekend. Hij schreef letterlijk:”We hadden graag nog wat gebleven in ons vertrouwde huisje, waar we dertig jaar in hebben gewoond en de kinderen hebben zien uitvliegen, maar daar is niets aan te doen. Zoals u weet heb ik hier ruimte voor veel kippen en wil daar voor schadeloos gesteld worden. We hebben een rijke Gemeente die grote sommen voor bouwgrond ontvangt, dus daar zal geen bezwaar tegen zijn. Ik heb 3 grote glazen kippenhokken met 80 leghennen. Ik wil daarvoor hebben ƒ 1.000,00 en voor de kosten voor de vrouw en haar tuin met mooie vaste planten en heesters ook dat bedrag. Dat heeft de heer C. Vermeij en L. Mus ook gekregen om wat nieuws aan te schaffen enz.. Zou hier bezwaar tegen zijn, laat u het mij dan spoedig weten dan gaat het niet door en kan mijn vrouw weer haar tuintje beplanten en ik blijf nog graag een of twee jaartjes hier wonen”.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

De foto is genomen in 1962, het duurt nu niet lang meer voordat de sloop zal plaatsvinden


De Gemeente besloot om ƒ 1.000,00 toe te kennen als tegemoet- koming in de kosten van de gedwongen verhuizing naar de Patrimoniumlaan 49 en ƒ 500,00 ter tegemoetkoming in de schade als gevolg van de opheffing van de pluimveehouderij.

Heeft u meer informatie, foto's en/of verhalen, mail dan naar José van Amstelveenweb.com, met dank

Bron: Gemeente Archief Amstelveen Invnr 123 IV

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder