Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg 120 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 120
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 120

Eigenaar van Middenweg 120 was de heer Willem Jongeneel, die zelf in de Javastraat 98 te Amsterdam woonde. Hij was grossier in slachtpaarden en gehuwd met Maria Griffioen. Zijn bezit bestond uit een  woonhuis met schuur, varkensstal, hooiberg en daarbij behorend land, kadastraal bekend als Sectie I nr 2190, grootte 4.09.00 HA. De grond en opstallen waren in gebruik door mevrouw  weduwe C. de Jong – van Roon, zonder een schriftelijk pachtcontract. De zoon, Gijsbertus de Jong (8-01-1921) wilde het bedrijf van zijn moeder, mevrouw de Jong, na haar dood niet voortzetten.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com)

Kadastertekening van 1957


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Weduwe de Jong mag nog een tijdje in het huis wonen na aankoop van de gemeente, tot de sloop zal worden uitgevoerd.


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 27 juni 1958 kocht de Gemeente het perceel aan de Middenweg 120 van de heer Jongeneel voor de som van ƒ 159,00 per m², hetgeen neerkomt op een totaal bedrag van ƒ 54.000,00. Weduwe de Jong, 71 jaar, moest de pachtprijs die door de Gemeente reeds met de heer Jongeneel was verrekend van 1 januari tot 27 juni nog aan de Gemeente betalen. Dat was een flinke som van
ƒ 375,46.  Daarna kreeg zij een pachtcontract per jaar aangeboden.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen Invnr 2.07.351.11 Doos 9

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder