Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 116 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 116
Bron: Eigen collectie – particulier
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 116

De heer G.(Gijsbert) Lelieveld, veehouder,  was sinds 1950 eigenaar van de boerderij en weiland aan de Middenweg 116, kadastraal bekend als Sectie I 2266, 51.21 HA en Sectie I 2205, groot 3.27.64 HA. Ook bezat hij enige percelen weiland tussen de Camera Obscuralaan en Oosttogt. Deze percelen stonden bekend als Sectie I nrs 2802 en 2805, groot 1.25.55 HA. De heer Lelieveld, geboren  op 9 september 1907 en was gehuwd. Mejuffrouw M.(Maria) de Groot was in het bezit percelen land die kadastraal bekend stonden als Sectie I nrs 1775 en 1972 gedeeltelijk, totale grootte 1.98.25 HA. Vermoedelijk lagen deze percelen in de buurt van Middenweg 116.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In mei 1963 kocht de Gemeente het perceel aan Middenweg 116 op. De heer Lelieveld bewoonde na aankoop van de Gemeente van het perceel nog steeds de boerderij. In oktober 1963 had hij het pand nog steeds niet verlaten, terwijl de Gemeente dringend de plannen voor realisatie van een gedeelte van de Beneluxbaan tussen Zonnestein en de Mr G. Groen van Prinstererlaan wilde uitvoeren. Uiteindelijk verhuisde hij naar de Amsterdamse weg 342.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Foto uit 1962van Middenweg 116 met als laatste bewoner de heer G. Lelievel.
Hij heeft er vanaf de bouw tot de sloop gewoond. Het huis stond recht tegenover het Schelpenpad,
dat uitkwam op de Ruyslaan.


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Foto uit 1962 - Schelpenpad
Lopende vanaf de Ruyslaan naar de Middenweg, kwam je uit bij de woning van de familie Lelieveld op nummer 116.
Je liep ook langs de woning van de familie Schaap van 113, maar door de vele bomen is het huis niet te zien.
Het voetbalveld van N.F.C. heeft ook aan het Schelpenpad gelegen.


Tevens kocht de Gemeente in mei 1963,voor de realisatie van het uitbreidingsplan Bankras/Kostverloren, percelen aan van mejuffrouw M. (Maria) de Groot, tegen een prijs van ƒ 89.212,50. Dit was ƒ 4,50 per m². Tot slot verkocht in 1968 de heer Lelieveld zijn percelen weiland aan de Gemeente voor de som van ƒ 56.497,50.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen: Invnr 1.778.5/772-III en IV, Invnr 157 111 en Invnr 2.07.351.11 - 181 111

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder